VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.07.23. KOMENTARO KOMENTARAS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Šalin komentarą !
Bevaisis plepėjimas.
Ką ponai nutarę,
Suvokt net nespėjome.
 
Tai gal komentuojam
Tik savo kvailumą ?
Bet ką mes vartojam,
Jei šitaip suglumę ?
 
Matyt, ne degtinę.
Gal rūkom kanapę ?
Ar patys nežinom, 
Kodėl taip nukvakę.
 
KONCERTAS NEĮVYKS
 
Koncertas neįvyks.
Prakiuro būgnas.
Susirgo ir solistas Iks.
Pasiektas dugnas.
 
Teatras sudegė.
Ir bilietų kasa.
Čiaumokit pudingą.
Jame tiesa.
 
Svarbu ne kultūra.
Ne meno mados.
To daikto nebėra.
Tiktai jo badas.
 
Ir tu neatsilik.
Būk irgi bukas.
Išgėręs pasvarstyk -
Kam tas "Nabukas" ?
 
 Ir kam mums tie otelai,
Kam tie visi šekspyrai ?
Nejau sugrįšim vėlei,
Kai meldėmės vien lyrai ?
 
 
RUSENS, ANGLĖS
 
Kai kur žmonių per daug.
Kai kur jau taip mažėja,
Iš nevilties nors stauk.
Beliko tik melžėja.
 
Bet ką ji melžt galės,
Jei karvės - jau istorija.
Žmogus rusens, anglės,
Palikęs teritoriją.
 
Ir ta jau pamiršta.
Toks pragariškas karštis!
Invazinė karta.
Lyg koks Sosnovskio barštis.
 
JEIGU LIKO VIENETAS
 
Visos burnos tyli.
Net neprasižioja.
Kad savęs nemylim,
Nekalbam gražiuoju.
 
Einame kaip žalgos
Ir kitų nematome.
Niekas nesižvalgo.
Kam ta matematika ?
 
Jeigu liko vienetas.
Dar dažniau - tik nulis.
Tai su kuo čia vienytis,
Jei kas sau - ponulis.
 
Vėliavos dar plazda.
(Jeigu pučia vėjas).
Nešam sunkią lazdą
Iš namų išėję ...
 
NORS NE KREZAS
 
Jei būčiau gavęs tai, kas pažadėta,
Tai Krezą skurdžiumi galėčiau pavadinti.
Bet kur galėčiau viską pasidėti?
Ir kas galėtų tokį turtą ginti ?
 
Įžūlūs vagys vien tik plėšikauja.
Išgrobstė kriptas, kapines, koplyčias...
Ir į Egipto piramidę siuntė gaują.
Nevengia lįst net į varguolio gryčią.
 
Muziejai, bibliotekos, miestų aikštės.
Archyvai. Viskas, kur yra ką vogti.
Ten vagys lyg kokie turistai vaikšto.
Net apsauga negali susivokti.
 
Kaip atrakina seifą, kaip jį vėl uždaro?
Net išmani signalizacija bejėgė.
Plėšikai apvagia nat nepaskelbę karo.
Atrodo, jie kiaurai per sieną bėga.
 
Apmąstęs tai, džiaugiuos - ramu be turto.
Jis visas sutelpa į kelnes, į kišenę...
Bet ranką įkišu - ir siaubas net nupurto.
Tuščia! Kur pensija? Taip tau ir reikia, seni!
 
Nereikia girtis! Kuklumu nei turtais.
Ir rankos neištrauk. Kišenėje laikyki.
Vagis, tikriausiai, tam jis ir sukurtas,
Kad mus visus apšvarintų. Visus! Bent sykį.
 
Atgal