VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.08.28.GEROVĖ NERŪPI

 

 
Kęstutis Trečiakauskas
 
Nuo seno egzistuoja cenzai, rangai.
Yra pavaldiniai ir jų valdovai.
Beje, mokėt už viską reikia brangiai.
Tad žmonės amžiais pasirengę kovai.
 
Kas už karūną. Kas už košės šaukštą.
Kas pasmerktas, tam reikia tiktai nuodo.
Ar stebi tai kas nors, ar tvarko tai iš aukšto?
Ar tik klaidina, klystkelius nurodo?
 
Mes patys mulkinam save, kai ieškom kaltininko.
Kai plūstam ir dangaus, ir žemės valdžią.
Kas dora, sąžininga, juk patiems netinka.
Skaniau nuryti melo dozę saldžią. 
 
Tiesa mums per šlykšti. Per daug ji dvokia.
Tad Neteisybė ant altoriaus tupi.
Žmogus apkvailintas, net pats nesusivokia,
Kad ta Gerovė jam visai nerūpi.
 
PALIKUONIS
 
Galvoj tik pinigai. Ir tie jau nuvertėję.
Net negaliojantys - dar iš anų laikų...
Tik žinios ir jausmai beviltiškai prastėja.
Nešioti tokią galvą nesunku.
 
"Aš knygų neperku. Aš neturiu joms vietos.
Ir laiko neturiu. Tad neskaitau...
O va dėl kitko, gal galėtume derėtis...
Nes šiaip aš tiktai sąskaitas vartau."
 
Knyga, kur jo tėvelio nekrologas.
Nereikalinga jam. Neįdomu.
Nebeįvyko lauktas dialogas...
Nėra žmogaus. Tėvynės. Ir namų...
 
Lai ilsis tėvo siela dausose.
Sūnus jo atminimui abejingas...
Yra pasaulyje tiktai viena tiesa -
Skurdžiausias tas, kam ji nereikalinga.
 
LAIKAS VISKĄ PAVAGIA
 
O kam man laukt rytojų,
Kur juodos saulės teka.
Tiktai širdis raudoja
Tavęs, tavęs netekus.
 
Nenuramins tie pokalbiai.
Netikros tos užuojautos.
Pasaulis - tiktai suokalbis.
Tuščius žodžius kartojantis.
 
Išeisiu kaip atėjęs.
Net vietą jau parodžiau.
Bereikšmis bus vertėjas.
Ten kalbama ne žodžiais.
 
Liks tik vardai ir pavardės.
Ir datos - tiktai metai...
Ten viską laikas pavagia.
Net tai, kas mums nematoma.
 
BELIKS TIK GOBIS IR SACHARA?
 
Sakyk, žmogau, ar tau ne gėda,
Kai Žemę nykstančią stebi?
Skandina ją, gaisrai ją ėda.
Ar dar išliks ji nuostabi?
 
Pašvinksta oras surūkytas.
Vie nuorūkos, o ne pliažai...
Tai tu ją niokoji, ne kitas!
Bet vis niekšybių per mažai.
 
Tu griauni viską, kas sukurta
Seniau nei Biblijos laikais.
Į sąmonę įdėjęs smurtą,
Nukloji žemę palaikais.
 
Beliks tik Gobis ir Sachara?
Išnyks gyvybės sąrašai?..
Tu prieš save pradėjai karą.
Sau nuosprendį pasirašei.
 
 
 
 
Atgal