VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2022.09.12. JAU BAIGIAS KATINO DIENOS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Jau baigias katino dienos.
Atsėlina šuns laikai.
Pastaugtum prie mėnesienos.
Bet vienas. Vienas likai.
 
Neliko net ką aploti.
Prie tų užkaltų langų.
Ir toliai tokie migloti.
Savęs jau paties baugu.
 
Kur eiti? Kur prisiglausti?
Išeiti. Iš tuštumos...
Nėra net ko kelio klausti.
Iš žemės. Jau svetimos...
 
Postskriptumas iš Tomo Venclovos įžvalgų: "...gali būti,
 kad pasaulio išgelbėti nebeįmanoma,o civilizacija išnyks..."
 
VISKAS Š......
 
Šarmas, šokas, šakės. šūkis...
Viskas Š... Kaip nori sukis.
Bet gerai po Š... pabraidę
Imsim gerbt ir šitą raidę.
Mes į Š... neįsivėlę.
Tik padangėn Š... iškėlę.
Kaip patenkinti besotį?
Reikia tik už Š... balsuoti.
Net jei mums neliks net Š...
Mes vis viena liksim šie-
Šiuolaikiniai, šešialypiai,
Kaip kanapėse Pilypai.
Drąsiai kelkim kairę koją!
Tegul visad Š... gyvuoja!
 
PADĖKITE MATUKUI
 
Iš vieno seimūno pagraudenimo:"Aš nelabai suprantu,
kaip dalis Seimo narių išgyvena iš dabartinio atlyginimo."
 
Sunku Seime iš bado nenumirti.
Alga kaip išmalda. Ir priedai per maži.
Galėtų bent jau triskart tiek mums skirti.
Nors gauni šnypštą, kaip arklys veži.
 
Piliečiai, žmonės, būkit gailestingi!
Sumeskit mums. Badaujam tam Seime.
Algos net duonai su druska pristinga.
Numirčiau, jei negelbėtų mama...
 
Tačiau alga ir ten, toj protų irštvoj,
Begėdiškai, begėdiškai kukli...
Ir ten visi tiesiog iš bado miršta.
Senjore, tu primesk mums, kiek gali...
 
NESISLĖPK UŽ DEBESIES
 
Nesislėpk už debesies , saulele.
Tu vienintelė paguoda mums esi.
Jau ir taip praradom savo kelią.
Skęstam nežinioj ir liūdesy.
 
Paklaidino tas žaltvykslės žiburėlis.
Pelkėse. Kur laukia pražūtis.
Klaidžioja aplink nekaltos vėlės.
Čia joks laimės žiedas nepražys.
 
Viešpatie, suteik jėgų ir ryžto.
Viešpatie, išvesk iš prarajos.
Kad pasaulis prarastas sugrįžtų.
Be varovų. Be vilkų rujos.
 
Viešpatie, parodyk laisvėn kelią.
Sugrąžink mums šilumą šeimos.
Rugio varpą. Jazminėlį žalią.
Vardą tėviškėlės mylimos.
 
FRAKCIJŲ ŪKIS
 
Visos frakcijos. Kur valdo.
Ir kurios nevaldo.
Sėdi ant to pačio baldo.
Ir tą patį valgo.
 
Aišku, mokesčiais maitinas.
Mūsų sukrutėtais.
Demokratija vadinas?
Ką dar čia pridėti...
 
Ne, dėl to galvos nesukim.
Aišku kaip ant delno.
Frakcija tėra tik ūkis.
Ūkiui reikia pelno.
 
NAKČIA NEBŪTINAS ŽIBINTAS
 
Nakčia nebūtinas žibintas.
Visi juk knarkia pataluos.
Ir pantis džiūti pakabintas.
Tylu. Nė lapė nesulos.
 
Čia ne taupumą propaguoju.
Apie protelį prabilau.
Gudri gamta ne mitinguoja.
Tai liečia ir tave, brolau.
 
Jei smegeninė dar suvokia,
Kad daug ką švaistome dykai,
Tai bent jau iš savęs nevokim.
Nes vogt išmoksta ir vaikai...
Atgal