VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.09.27. TIK SAPNAS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Seniai jau nieko nesapnuoju.
Aš pats jau gyvenu sapne.
Save kaip daiktą pakilnoju.
Tad nežiūrėkit į mane.
 
Aš sapnas. Aš esu tik sapnas.
Gal jūsų. Gal net ne žmogaus.
Gyvenimas tai sapno tapsmas.
Kol savo esatį įgaus.
 
Tada pats sau jisai sapnuosis.
O gal bus sapnas svetimų.
Ir nežinia, ar dar kamuosis.
Sapne. Be laiko. Be namų.
 
KAŽKELINTAS GIMTADIENIS
 
Skaičiuoju ne metus, kas nugyventa.
O tiktai likusius. Ir tai, kas padaryta.
Svarbiau - darbai. Ir neskubėti senti.
Ir su viltim sutikti naują rytą.
 
Bet tiems, kas nepamiršta - ačiū. Ačiū!
Ir aš, bičiuliai, jums linkiu vien gera.
Kiekvienas mes čia esame tik svečias.
Todėl svarbiau, ką žemėje padarom.
 
Namelis suręstas. Ir medis pasodintas.
Ir geras žodis širdyje pasėtas.
O ypač vaikas. Jūsų išaugintas!
Išeit nebus sunku. Ir bus ramu ilsetis.
 
AR KLYDO NET EINŠTEINAS ?
 
Tikriausiai klydo net Einšteinas,
Visai nežvelgęs ateitin.
Greičiau už švies
 
Atgal