VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.09.29.NEKASK DUOBĖS

Kęstutis Trečiakauskas

 
Nekask kitam duobės.
O sau ar reikia kasti?
Ar maža ką kalbės,
Bet taip jau žemėj esti.
 
Kad patarimų daug.
Tačiau tiesos - tik pusė.
Todėl sėkmės nelauk,
Nes vėl apgautas būsi.
 
Pasiklausyk, bet eik
Visai į kitą galą.
Pagirk, paskui papeik.
Ir vaikščiok apie stalą.
 
Žiūrėk - ir pastebės.
Ir ims tikėt kaip Kristum.
Tiktai nekask duobės.
Kad pats ten neįkristum.
 
KAI PASKUTINIS SLIEKAS
 
Kai paskutinis žemės sliekas
Paviršiuje apsidairys,
Matys, kad nieko nebelieka,
Tai ką vargšelis jis darys?
 
Ar vėl turės į žemę lįsti?
Ar žemėj tapti žmogumi?
Kaip elgtis sliekui? Kaip neklysti?
Ar verta likti savimi?
 
Žmogus išlikt nesugebėjo.
Nei savimi ir nei slieku.
Matyt, jisai per daug skubėjo.
Aš neskubu. Savim lieku.

TUŠČIAS PERONAS
 
KIekvieną valandą, minutę ir sekundę
Kaip dovaną brangiausią sutinku.
Ir stengiuos palydėt ne praeitį, ne skundą,
Nors taip skausmingai išsiskirt sunku.
 
Tik laiko trupiniai. Ir tų taip maža.
O ko tikėjais, laukei? Ką gavai?
Gal tau grąžins už tuščią laiką grąžą?
Bet jau vėlu. Jau tu atvažiavai.
 
Į pačią paskutinę savo stotį.
Peronas tuščias.Traukinio nebus.
Gali kiek jėgos leis maldas kartoti.
Bet tu jau niekam. Niekam nesvarbus.
 
NEREIKIA PASAKŲ ŠALIES
Ligų daugiau nei daktarų.
O pacientų - begalybė.
Rekomenduokit man guru
Į pasakų šalies tolybę.
 
Tenai visai nėra žiemos.
Nėra ligų, nespaudžia bėdos.
Ir nesinori svetimos.
Kasdien Velykos ir Kalėdos.
 
Ten veršiai alų midų gers.
Ir man liks kibiras ar kitas.
Ir nors nesinorės moters,
Aš būsiu damai pristatytas.
 
Ir be krūtų. Ir be dantų.
Ji bus kieta kaip šešios lentos.
Dabar ir aš jau suprantu,
Kodėl ten būčiau impotentas.
 
Nereikia! Ne! Šalin guru!
Ir čia gyvent ne taip jau bloga.
Nors ir mažoka daktarų,
Kaip nors įveiksime ir slogą.
 
NESURAŠYT Į JAUČIO ODĄ
 
Nesurašyt į jaučio odą
Nei tų šunybių, nei kiaulysčių,
Kurių net spaudai neparduoda.
Tfu, tfu! Kad tik ir aš neklysčiau.
 
Ir nesiimčiau regzti teksto
Apie korupciją ar valdžią.
Aš pinigus, ramybę mėgstu.
O kas nemėgsta, tas ir "beldžia".
 
Ir kaip skundikas pagarsėja.
Ir gero vardo greit netenka.
Tokie va tiktai pyktį sėja!
O man ir "išmaldos" pakanka.
 
Jei atvirai - manęs neskriaudžia.
Nes niekam netrukdau turėti.
Juk lieka dar kai kas ir liaudžiai.
Na, tai, kas nubyra pro rėtį...
Atgal