VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.10.08.RĄSTAS AKYJE

Kęstutis Trečiakauskas

 
Įkrito į akį rąstas.
Nepadeda niekas. Tyli.
Įstatymas gal per prastas?
Ar niekas tiesiog nemyli.
 
Nė velnio! Visi supranta.
Kad rąstas - visai ne šiaudas.
O va, jeigu šiaudas krenta,
Už šiaudą kaip mat sušaudo.
 
Gyvenimas sutvarkytas,
Kad niekam nekliūtų rąstas.
Už jį atsakys kas kitas.
Bus net paragrafas rastas.
 
Kas kita šiaudas. Kas kita!
Nes šiaudas - jau kriminalas!
Ir kodekse pasakyta -
Procesas! Ir galas. Galas!
 
NELIEČIAMŲ TIEK DAUG
 
Iš kur tiek daug neliečiamų kenkėjų?
Jie atvirai nekenčia Lietuvos.
Temidė kvailumu jų patikėjo,
Kad nenukristų jiems nė plaukas nuo galvos.
 
Nė vienas jų nepadėkos mums už naivumą.
Kai proga bus, prie sienos pastatys.
O mes tik plepam, pabaram ir tempiam gumą.
Nejaugi nieko neišmokė praeitis?
 
Kaip tiksliai pragarą aprašė Dantė.
O ar jūs skaitėte Šekspyro sonetus?
Kažkas  mums vis užkalbinėja dantį.
Tėvų išsižada nekrikštytas sūnus...
 
Klasta lengvai įveikia padorumą.
Ji sumaniai pasinaudoja naivumu.
Saldžiu žodžiu sugriauna tvirta rūmą.
Ir nebelieka - nei tėvynės, nei namų...
 
UŽ NAUJĄ VADĄ!
 
Vos išsiritęs iš kiaušinio.
Be plunksnų dar, pūkuotas vos.
Bet viską jau išmano, žino.
Ir net sau nesuka galvos.
 
Ar tas žinojimas ko vertas,
Ar jis naudingas, ar pakenks?
Bet kai neauklėtas, nebartas,
Už kritiką ieškos akmens.
 
Ir taip juo trinktels į vitriną,
Ne vien tik stiklas subyrės.
Bet pataikūnų kakarynė
Žinos, kaip aiškinti reikės.
 
Tai jaunas ir drąsus vadovas!
Jis išmintingas, sumanus.
Tik toks pakels visus į kovą.
Už laimę mirt įkvėps ir mus.
 
Ir kils minia. Už naują vadą!
Neabejodama numirs.
Juk jis mums dangų! Dangų žada!
----------------------------
O kas protelį jo ištirs?!
 
MULKIŲ PLEPALAI
 
Nepatikėsite, kaip viskas nusibodo.
Kaip įkyrėjo mulkių plepalai.
Jie giriasi, kad nenuskriaus nė uodo.
O grobia taip, kad lieka vien pelai...
 
Paskui apkaltina pelytę ar balandį.
Ar lietų, kad nuplovė iki grūdo.
Kad pasiteisintų, lengvai suranda landą.
Nors patys reketu į klėtį atsigrūdo.
 
Mąstyk ar šiaip, ar taip, bet tai paveldas.
Iš kruvinos banditinės imperijos.
Neteisė ligi šiolei mus dar valdo.
Dar mąstymas įdiegtas "draugo Berijos".
 
Dar puikiai jaučiasi niekinga partokratija.
Gyvi kolchozai ,tariamieji "sodai"...
Valstybė serga. Ji neatsikratė ja.
Tu dar sovietikus. Tu laisvas tik atrodai...
 
LIBIDO PROBLEMOS
 
Kažkur,atrodo, matėmės.
O gal ir nematyti?
Ar jau yra įstatymas,
Kaip turime gimdyti?
 
Ar reikia sutikimo
Katės, tetos ir uošvės?
O gal paklaust likimo,
Kaip mums prieš mirtį puoštis?
 
O kas, jei netyčiukas?!
Juk tai baisus skandalas!
Nors vaikas ne kačiukas.
Bet ir ne idealas.
 
Kaip nustatyt jo lytį?
Ar numeriu vadinti?
Galvosūkis, brolyti.
Jis gali sugadinti.
 
Įstatymo neturim. 
O kaip pasimylėti?
Jau pirtį užsikurėm.
Ir pakvietėm pilietį.
 
Kad liudyti galėtų,
Jog sutikimas gautas.
Įstatymas per lėtas...
Sutriks gamybos srautas.
 
O tų vaikų vis mąžta.
Įstatymas neskatina.
Užkraut patelei naštą?
Nubaust už seksą patiną?
 
Įstatymo neturime.
Sukomplikuotas seksas.
Iš kokių tirščių buriame,
Jei be kiaušinių keksas.
 
Nejau receptas šitas,
Nežinomas senolių,
Europoj surašytas
Belyčių komjaunuolių?
 
Libido, ak libido !
Visai nusigyventa.
Gal ponas Froidas klydo?
Neliko nieko šventa...
 
 
 
Atgal