VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.11.23. IEŠKOJIMAS

 

Kęstutis Trečiakauskas
 
Ieškojimas neturi pabaigos..
Vis ieškom. Laimės, meilės, teisingumo.
Ir vaistų nuo užklupusios ligos.
Tačiau nerandame ramybės ir saugumo.
 
Tik ieškom. Bet nerandam. Net savęs.
Kaip rasime, jei net savęs nerandam?
Kada ieškojimas į tikslą mus nuves,
Jei melo klystkeliais į šventą tikslą brendam.
 
Ką reiškia keistas žodis "teisingumas"?
Gal sinonimas rusiško "zakono"?
Tikriausiai mums įpiršo jį saugumas.
Juk meldžiamės prie svetimų ikonų...
 
VARGELI TU MANO
 
Vargeli tu mano juodas,
Sekioji visur kartu.
Zyzi ir geli kaip uodas.
O gal jau šešėlis tu?
 
Nes tu baisiau nei šešėlis.
Užverčiau net langines.
Bet tu ir tamsoj pašėlęs -
Nenori palikt manęs.
 
Abu mes tarsi suaugom.
Gal kėlėme vestuves?
Gal aš ir tave jau saugau?
Kad neprarasčiau - tavęs.
 
IŠNYKUSI KALBA
 
Atversi lapą. Kad ir šitą.
Bet ar įstengsi paskaityti,
Kieno ir kas čia parašyta?
Kokie ženklai čia suraityti.
 
Kalba jau mirusio pasaulio.
Ir žodžiai mirusio žodyno...
Ar tai tiesa? Ar vien apgaulė?
Jau niekas niekas to nežino...
 
TAPATYBĖ NEPASIKARTOS
 
Susimaišė ir paros, ir metų laikas.
Padvelkė kapų duobės vėsa.
Mes kam nors kiekvienas esam kaltas.
Mes kam nors tiesa ir netiesa.
 
Jeigu priklijuotų etiketę...
Dar ir kainą pakabintų ant kaktos...
Ar kam nors tai būtų netikėta?
Tapatybė nepasikartos.
 
Scenoje net dramblį pradangina.
Duokit rekvizitą - patikės!
Į gyvenimą ateinam kaip į kiną.
Visad gauni tai, ko nereikės...
 
.
Atgal