VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022.12.05.BARABO APOKRIFAS

Kęstutis TREČIAKAUSKAS

 
Minia vėl šauks: "Paleiskite Barabą!"
Nors jis plėšikas, žmogžudys ! Tai kas...
Minia! Net Poncijus Pilotas dreba.
Geriau jau jis nusimazgos rankas...
 
Nekaltas kraujas. Bet ar jis nuplautas?
Gyvename kaip Biblijos laikais...
Ar Ja? Ar Koranu? Ar Tora kliautis?
Nejau už trisdešimt ir Konstituciją pakeis?
 
Gražiai, protingai kalbam. Apie karą...
Bet viską tvarko saikai, pinigai...
Tarpuvartėj benamį šunį karia.
O mes - turtingi dvasios ubagai.
 
Dabar jau ne kupranugariai turtas.
Ne avys, jaučiai. Ir ne asilai.
Pasaulis kitas. Naujas jau sukurtas.
Barnabų valdomas. Tik paslėpti galai...
 
Tikėkim, ką mums rašo, ką mums sako.
Žinojimas tik dar labiau klaidins...
Net tūkstantmečių žmogui nepakako,
Kad taptų Žmogumi. Tad "žmoga" jį vadins.
Atgal