VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2023.01.03.NEGĖRIAU ŠAMPANO

Kęstutis Trečiakauskas

 
Nerūpi man, Dieve mano,
Kas ką apie tai galvos.
Negėriau šįkart šampano.
Tiktai puodelį kavos.
 
Ir buvo man baisiai gera
Sutikt Naujuosius Metus.
Kas nori, tegu sau geria.
O man net per daug -perpus.
 
Ištraukime metų triušį
Iš tos senos skrybėlės,
Kuri per metus nutriušo,
Bet mūsų nenugalės.
 
Mes patys sau šeimininkai.
Nereikia mums svetimų!
Darykime tai, kas tinka.
Ir neapleiskim namų.
 
NE GAMTOS KLAIDA
 
Mes manome, kad  kliūnam už klaidos.
Bet veikia tobuliausia sistema.
Rūsti tiesa civilizacijos raidos.
Išlieka kas stipriausi, kas pirma.
 
Ne tik gyvybė, kryptys ateities.
Ir visos gamtoje sukilę jėgos.
Manai, kad dar labai stiprus jauties,
Tačiau prieš atranką esi bejėgis.
 
Nesugebės išlikt jokia tauta.
Jokia valstybė, meilė. Net teorija.
Sunegalavusi galybė - pasmerkta.
Stipresnis atsirieks jos teritoriją.
 
KAS RAŠTE PASAKYTA
 
Iš Apreiškimo Jonui.
Ir Gogą, ir Magogą...
Tarnavimą Šėtonui,
"Šėtono sinagogą"...
 
Ir angelų trimitą.
Ištvirkusią Babelę...
Jūs regit tiktai mitą?
O griūtį kas sukėlė?
 
O ar regėjot Sostą?
Ir skaitmenį žvėries?
Teisybė nusibosta.
Bet ji ne iš kairės...
 
Tautas vynu nugirdė.
Pradėkit nuo pradžių...
Jeigu dar turit širdį,
Tikėkit jos žodžiu.
 
Tas Apreiškimas - šventas.
Skaitys. Bet ar supras?
Nors Raštas - monumentas.
Atlaikantis audras.
 
TAUTA TIKRAI NUBUS
 
Daugiau nei reikia turim.-
Tikrovė apversta.
Pelėkautuose sūris.
O patalas - karste...
 
Bet neviltis atlėgo.
Ir žodis - jau svarbus.
Ir iš letargo miego
Tauta tikrai nubus.
 
TARP DVYLIKOS JIS TŪNO
 
Ar Simono Iskarijoto sūnų
Jau pažinote?
Tarp dvylikos kitų jis tūno.
Bet nežinote.
 
Kad liks vienuolika. Teisių.
Lemtingas skaičius.
O tryliktas ištars:kol aš esu,
Apšvieskit prašalaičius.
 
Nė vieno neatstumkite nuo išminties.
Visiems jums duota teisė.
Kai nebeliks nei melo, nei kaltės,
Ir aš ateisiu.
 
Aš ir dabar stebiu jus. Jus matau.
Bet rinktis leista jums. Jums leista!
Šį žodžių slėpinį skiriu tik TAU.
Nes dvasiškai akliems, kurtiems - nebus atskleista.
Atgal