VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2023.03.30. ŠVENTŲ VELYKŲ RYTĄ

ALBINAS ANTANAS KAZLAUSKAS


Atgimimą žemėj skelbia vyturiai, 
Į pavasario padangę pasikėlę,
O geras naujienas angelų būriai
Neša į šventoves ir į žmonių sielas.

Prisikėlė Kristus! - Kloniuose žiedai
Sveikina visus Šventų Velykų rytą.
Saulė su žvaigždynais po plačiais skliautais
Atpirkėjo šviesą ir žvilgsnius išvydo.

Prisikėlė Kristus! - Šypsosi gamta,
Paukščių giesmės sveikina džiaugsmingą laiką.
O šventovėj žmonės nuoširdžia malda
Atpirkėjui pagarbą ir šlovę teikia.

Į kiekvieno širdį sruva šiluma,
Sielose žmonių ryškiau suspindi laimė.
O Velykų džiugesys visiems namams
Atneša gerumą, meilę ir palaimą.PAVASARIS

Balandžio upokšniuos

ištirps paskutinis varveklis,
Žilvičių kačiukai 
pliuškensis šaltam vandeny.
Palikime langus atvertus - 
lai veržias ir teka
Į kambarius
saulės zuikučiai pirmi!

Sugrįš pašiliais
ilgos, klykiančios pynės,
Širdy suvirpės
nenumaldomas nerimo balsas.
Ir, rankom rasotom
kamieną tvirtai apkabinęs,
Galulaukėj beržo
vėsos atsigersiu.

Ir glausis vėl rankos
prie pilko pavasario grumsto
Prie žiedlapio mažo,
daigelių gležnų...
O žemė motulė,
atlaikius išbandymą rūstų
Iškels vėl gyvybę
ant savo raukšlėtų delnų.
 

 

 

 
Atgal