VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

2022.03.04.Reikia - suprantu – einu

Raimundas Karoblis

Šiandien – jau antrą kartą - pradėjau vykdyti Užsienio reikalų viceministro pareigas. Ministras Gabrielius Landsbergis pasakė: „Reikia“. 

Sakoma, žmogus planuoja (ar neplanuoja), o Dievas juokiasi. Atrodė, kad jau prieš metus išmokau man duotą karčią pamoką, ir daugiau - jokių politinių ar politinio pasitikėjimo pozicijų.  Tačiau dabar - kita situacija. Karas Ukrainoje ir pareiga – svarbiau. Nėra ką slėpti –  nevisai supratau pernai metų užsienio politikos - skirtingų institucijų nesusikalbėjimo, žinomų antrojo pusmečio taktinių užsienio politikos sprendimų. Bet šiandien tai jau praeitas etapas. Tikiuosi (ir matau), kad tarpusavio priešpriešos baigėsi ir tarp institucijų, politikų, visuomenės grupių. Vyksta viską naikinantis Rusijos karas prieš sesę Ukrainą, kalbos apie Rusijos grėsmę mums, Europai, visam pasauliui tapo realybe. Turime būti tokie pat vieningi, kaip ir tada, kai kovojome už nepriklausomybę. Čia mūsų stiprybės pagrindas.

 

Vykdydamas savo funkcijas darysiu viską, kad būtume vieningi. Dirbsiu pirmiausia atsibundančios Europos klausimais. Jau įvyko ir toliau turi gilėti tektoniniai lūžiai Europos politikų ir europiečių sąmonėje, ir tai turi pavirsti labai aiškiais veiksmais. Pagalba kovojančiai Ukrainai, jos europinės perspektyvos, plačiau - Europos gynybos, ekonominės ir su ja susijusios priklausomybės nuo Rusijos atsikratymo klausimai turi būti esminiai ES darbotvarkėje. O ir europinė politika kitose srityse turi prisidėti prie šių tikslų ir prisitaikyti šiame staiga pasikeitusiame pasaulyje.

 

Taigi...

 

Reikia, suprantu, einu.

 

Atgal