VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

POLITIKA

2022.03.14.Sąjungininkams bus įrengtos trys karinės stovyklos

 

Siekiant užtikrinti priimančiosios šalies paramą į Lietuvą atvykstantiems NATO sąjungininkų kariams, Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose Pabradėje, Kazlų Rūdoje ir Marijampolėje bus įrengiamos trys karinės stovyklos.

„NATO sąjungininkų buvimas regione yra mūsų saugumo garantas, o jų buvimas Lietuvoje ir bendros pratybos yra pati geriausia atgrasymo prieš Rusiją priemonė, todėl turime pasirūpinti, kad sąjungininkų kariai pas mus turėtų tinkamas gyvenimo ir tarnybos sąlygas“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Šios stovyklos bus įrengiamos už Vyriausybės papildomai skirtus apie 40,4 mln. eurų gynybos finansavimui, skirtus priimančiosios šalies paramai teikti.

Iš pradžių stovyklos bus nuomojamos, o paraleliai bus statomos ir įrengiamos nuolatinės stovyklos. Priimančios šalies infrastruktūra bus panaši kaip sąjungininkų kariams skirta stovykla „Herkus“, praėjusių metų rugpjūtį perduota JAV kariams. Šiose stovyklose bus visa reikiama karinė infrastruktūra – kareivinės, administracinės patalpos, valgyklos, kt.

Pasak ministro, stovyklų nuomos sutartys jau pasirašytos, o dėl stovyklų įsigijimo yra sudaryta darbo grupė, rengiami techniniai reikalavimai. Nuomojamas stovyklas planuojama įrengti per 4-6 savaites.

Stovyklų nuomos ir kitas susijusias paslaugas teiks UAB „Arijus“. Šių paslaugų pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu atsižvelgiant į įvestą nepaprastąją padėtį ir, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu. Į jas kviesti dalyvauti 4 tiekėjai, pirminius ir galutinius pasiūlymus pateikė 2 tiekėjai.

Pasikeitus geopolitinei situacijai Lietuvoje NATO karių skaičius išaugo – atgrasymo ir gynybos tikslais sąjungininkai siunčia papildomus pajėgumus NATO priešakinių pajėgų batalionui Rukloje, Pabradėje yra įsikūręs rotacinis JAV sausumos pajėgų sunkusis tankų batalionas, Šiauliuose dislokuota NATO oro policijos misija, čia taip pat dislokuoti JAV ir Jungtinės Karalystės karinių oro pajėgų kariai. Taip pat sąjungininkų kariai nuolat atvyksta į Lietuvą dalyvauti tarptautinėse pratybose.

Infrastruktūros sąlygų gerinimas į Lietuvą atvykstantiems sąjungininkų kariams – nenutrūkstantis procesas, kuris apima ir naujų infrastruktūros projektų vystymą Pabradėje, Rukloje, Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, paraleliai gerinant ir karinio mobilumo infrastruktūrą Lietuvoje. Susidariusi ypač sudėtinga geopolitinė padėtis šį procesą dar labiau paspartino.

Atgal