VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

2022.03.16. Į Seimą pateko eilė žmonių, kurių niekas nepaveiks

Ramūnas Karbauskis

Šiandien sunku suvokti, kas yra galvose tų Seimo narių, kurie mano, kad partnerystės įstatymas, Stambulo konvencija ar narkotikų įteisinimą Lietuvoje reglamentuojantys įstatymai turi atsidurti Seimo darbotvarkėje dabar, kada reikia galvoti apie sprendimus, kurie didintų Lietuvos žmonių saugumą, vienybę, visapusišką valstybės atsparumą, augintų jos ekonomines galimybes ir pajėgumus.  

 

Suprantu, kad į Seimą pateko eilė žmonių, kurių niekas nepaveiks. Net karas Ukrainoje jiems netaps priežastimi susivokti, jog tokiu metu gėda užsiimti žaidimais ir švaistyti laiką ne pirmos būtinybės klausimams. Kontraversiški klausimai vėl skaldys ir nuvils visuomenę, o kažkur į paraštes nuguls esmė – saugumas, ekonomika, socialinė politika, pagalba Ukrainai.  

 

Juk neseniai buvo paskelbtas kreipimasis į Lietuvos visuomenę prašant nenaudoti fejerverkų, gerbiant pabėgėlių nuo karo Ukrainoje ramybę. Tikrai geras pasiūlymas ir sutiktas labai palankiai. Bet ką tiems žmonėms, kurie deda tiek daug vilčių į Lietuvą, reikės pasakyti, kai Lietuvos Seime, dar sprogstant raketoms Ukrainoje, virs diskusijos dėl narkotikų įteisinimo ar noro įteisinti vienos lyties asmenų šeimas, tarsi karo nebūtų. Valdantieji su tokia darbotvarke patys pasmerkia Seimą būti pačia nemėgiamiausia institucija.

 

Dabar bent opozicijoje dirbančioms, bet ne liberalių pažiūrų frakcijoms, reikėtų suvienyti jėgas. Reiktų sudaryti vieną opozicinę koaliciją ne tik dėl tradicinių vertybių gynimo, bet ir dėl to, kad nebūtų tokių klaidų, kurios daromos šiandien.  Ši koalicija galėtų turėti opozicijos lyderį, kuris taptų Seimo valdybos dalimi ir formaliai su savo darbotvarke galėtų oponuoti daugumos darbotvarkei. 

 

Neliberalų opozicijoje nėra daug – tik Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, dar Darbo partijos ir Regionų frakcijų Seimo nariai. Visi kiti, kaip matome iš balsavimų ir pasisakymų, tėra tik valdančiųjų marionetės, kurių paskirtis sudaryti įspūdį, jog Seime yra daugiau ideologijų. 

 

Žinoma, būtų neteisinga žmonių atžvilgiu sakyti, kad opozicijos koalicija padės sustabdyti šitą buldozerį. Nepadės ir tai akivaizdu. Bet, bent jau bus labiau matoma ir girdima, gal pažadins dar vieno kito politiko sąžinę, o didžioji visuomenės dalis, jaus, kad bent kažkas yra jos pusėje. Tai gali ženkliai prisidėti prie to, kad Seime neužteks balsų nei narkotikų legalizavimui, nei alkoholio kontrolės panaikinimui, nei šeimos sampratos išniekinimui. 

 

Norisi dabartinei valdžiai priminti mūsų kvietimą susitelkti ir prisiimti iššūkį, per įmanomai trumpiausią laiką atsikratyti energetinės priklausomybės nuo Rusijos, padedant tą tikslą įgyvendinti visos Europos Sąjungos mastu. Siekiant šio tikslo, peržiūrėti visą biurokratinį energetinių projektų įgyvendinimo procesą, įvertinti galimą mokestinį skatinimą naujoms investicijoms į Lietuvos ekonomiką. 

 

Tik keldami ekonomikos augimo tempus, mes galėsime deramai prisidėti prie krašto apsaugos stiprinimo. Auganti ekonomika didina žmonių gerovę, o tai visada palankiai veikia visuomenės nusiteikimą saugoti laisvę ir demokratiją savo valstybėje. Tik stiprindami save, mes būsime pajėgūs padėti kitiems. Konkrečiu atveju – Ukrainai,  kuriai mūsų pagalba reikalinga dabar, karo aplinkybėse ir bus labai reikalinga po ukrainiečių pergalės, atstatant sugriautus miestus ir atkuriant ekonominį potencialą.

Atgal