VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

POLITIKA

2022.04.08. Jungtinės Tautos sustabdė Rusijos narystę Žmogaus teisių taryboje

 

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ketvirtadienį nubalsavo už Rusijos pašalinimą iš Žmogaus teisių tarybos.

Kad Rusija būtų pašalinta iš JT Žmogaus teisių tarybos, Generalinei Asamblėjai reikėjo dviejų trečdalių balsų „už“. Šia priemone sustabdoma Rusijos narystė Taryboje ir, jei JT nuspręstų, kad tai tikslinga, būtų pradėtas šio klausimo nagrinėjimas. Antradienį Jungtinių Valstijų ambasadorė Jungtinėse Tautose JT Saugumo Tarybai pateikė argumentus, kuriais ji ir kitos JT valstybės narės siekė sustabdyti Rusijos narystę Žmogaus teisių taryboje.
„Rusija neturėtų užimti autoritetingų pareigų institucijoje, kurios tikslas yra skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Tai ne tik veidmainystės viršūnė, bet ir pavojinga“, – sakė ambasadorė Linda Thomas-Greenfield. „Kasdien vis labiau matome, kaip menkai Rusija gerbia žmogaus teises“, – sakė ji.
Ukrainos ambasadorius sakė, kad Rusijos veiksmai Ukrainoje „prilygintini karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui“.

JT Generalinė Asamblėja

Atsakydamas į tai, Rusijos ambasadoriaus Jungtinėse Tautose pavaduotojas Genadijus Kuzminas paragino valstybes nares atmesti rezoliuciją, sakydamas, kad ji sukurs „pavojingą precedentą“.

Rusijos atstovas teigė, kad balsavimas dėl Rusijos narystės Žmogaus teisių taryboje sustabdymo „yra Jungtinių Valstijų bandymas išlaikyti savo dominuojančią padėtį ir visišką kontrolę, siekiant tęsti bandymą vykdyti žmogaus teisių kolonializmą tarptautiniuose santykiuose“. 

Atgal