VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

POLITIKA

2022.08.01. Kiek dar leisime Kremliui tyčiotis?

Laurynas Kasčiūnas

Per paskutines kelias dienas Rusijos karinės pajėgos ir jų pavaldume esantys kovotojai Ukrainos teritorijoje įvykdė daugybę kraupiausių karo nusikaltimų prieš nekaltus civilius ir tarptautinės teisės saugomus Ukrainos karo belaisvius.

Rusijos karinių pajėgų nariai patys internete paskelbė vaizdo įrašus kur su išsigimėlišku sadizmu nukankina Ukrainos karo belaisvį, kurį dar gyvą, surakintą kastruoja, spardo ir vėliau nušauna į pakaušį.

Mykolajevo mieste Rusijos pajėgos smogė į autobusų stotelę, kur dienos metu užmušė viešojo transporto laukusius miesto civilius gyventojus. Šįryt smogė į gyvenamą namą šiame pietų Ukrainos mieste, kuriame užmušė dviejų pensininkų porą.

Penktadienį, kaip įtariama Rusijos karinės žvalgybos pavaldume esantys privačios kovinės kompanijos „Wagner” kovotojai, veikdami pagal Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui itin artimo oligarcho Jevgenijaus Prigožino, šios kompanijos savininko, tiesioginį nurodymą Rusijos laikinai kontroliuojamoje Donecko srityje tyčia nužudė 50 Marijupolio gynėjų iš „Azovstalio” imituodami tariamą artilerijos smūgį iš Ukrainos. Surinkti įrodymai leidžia teigti, kad Ukrainos karo belaisviai iš „Azovo” pulko, kurie prieš tai rusų buvo žiauriai kankinami, buvo tyčia atskirai patalpinti į buvusios kolonijos atskirą korpusą, į kurį buvo suduotas smūgis ir pastatas buvo susprogdintas, o jie sudegė gyvi. Priminsiu, kad Jungtinės Tautos ir Raudonasis Kryžius tarpininkavo, kad „Azovo” pulko kariai pasiduotų gyvi kaip karo belaisviai, kuriuos turėjo saugoti tarptautinės konvencijos. Tiesa, jokios konvencijos neapsaugo nuo Rusijos žmogžudžių ir kankintojų…

Rusijos kariuomenė kur tik puola Ukrainoje, ten viską prieš tai naikina didžiulia artilerijos ugnies koncentracija, o kur tik įžengia ir randą ką gyvą šaudo, prievartauja ir senus, ir net kūdikius, sadistiškai kankina, daužo, lupa odą, pjausto…

Visa tai primena kruvinos Kremliaus okupacijos istoriją Lietuvoje: nukankintos Rainių aukos, į miestelių aikštes demonstratyviai suvežti mūsų nukankintų partizanų išniekinti kūnai, galiausiai - Medininkų žudynės… Rusija, absoliutaus blogio, skausmo ir mirties nešėja, nesikečia per amžius ir šiandien dar kartą visam pasauliui įžūliai ir aiškiai sako, kad Rusija ir jos liaudis niekada nepasikeis. Pasišlykštėtina stebėti kaip vaizdo įrašai su fiksuotais kankinimais sulaukia ne visuotinio smerkimo, o tik pasididžiavimo tai vykdančiais Rusijos kovotojais rusiškuose socialiniuose tinkluose.

Ką dar turi padaryti Rusija, kad pagaliau Vakarų valstybių vieningai būtų paskelbta teroristine valstybe ir būtų nutraukti visi įmanomi ekonominio bei kitokie ryšiai su ja? Kiek dar ir kaip sadistiškai turi nukankinti žmonių, kad pagaliau Ukraina gautų tiek ir tokios ginkluotės, jog galėtų apginti savo žmones nuo tokios mirties, kurią sėja Rusijos pajėgos? Kiek dar leisime Kremliui tyčiotis, prievartauti ir žudyti?

 

Atgal