VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

POLITIKA

2022.11.17. Registruotos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos

Laurynas Kasčiūnas

Seimo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas

Rusijos pradėto atviro plataus masto karo prieš Ukrainą pradžioje aktyviai veikė diversinės grupės, kurios Ukrainos miestuose žymėjo taikinius ant pastatų, kuriuos agresorės Rusijos pajėgos turėtų bombarduoti, taip pat dalyvavo diversinėje veikloje, siekdamos sukelti suirutę, paralyžiuoti Ukrainos institucijų darbą. Tokias grupes sudarė Rusijai lojalūs žmonės, daugelis jų turėjo ginklus. Dalis jų buvo ir Rusijos veiksmus palaikantys Ukrainos piliečiai, dalis – Ukrainoje nuo seno gyvenantys ar ten turintys nuosavybę Rusijos piliečiai, savo kilmės šaliai ir jos vykdomai politikai jaučiantys ideologinį prielankumą.

Toks scenarijus, kada galimų krizių ar karo metu gali susiformuoti ir veikti priešiškoms valstybėms palankios diversinės grupės, nors ir mažai tikėtinas Lietuvoje, turi būti įvertintas. Šiuo metu Lietuvoje gyvenantys 294 Rusijos ir 46 Baltarusijos piliečiai turi leidimus laikyti ar leidimus nešiotis ginklus.

Verta atkreipti dėmesį, kad Seimas gegužės 10 d. pripažino Rusijos Federacijos vykdomą karą prieš Ukrainą ukrainiečių tautos genocidu, o Rusijos Federaciją, kurios karinės pajėgos sąmoningai ir sistemingai renkasi bombardavimo taikiniais civilinius objektus, – terorizmą remiančia ir vykdančia valstybe. Todėl akivaizdu, tokios valstybės piliečiai neturi turėti teisės turėti ginklų Lietuvoje.

Atsakomybė už Rusijos karą prieš Ukrainą tenka ir Baltarusijai. Rusija jau nuo karo pradžios naudoja Baltarusijos teritoriją atakoms prieš Ukrainą, o dabar Baltarusijoje dislokuoja savo karius. Ir tai nėra vien tik tų šalių režimų atsakomybė. Ji tenka ir tų šalių piliečiams. Tai yra visos Rusijos karas, nes didžioji dauguma Rusijos piliečių palaiko šalies agresorės karinius veiksmus. Jiems tai priimtina. Būtent jų balsai leido išaugti imperialistiniam Kremliaus režimui, kuris naudoja karinę jėgą prieš kaimyninę šalį, terorizuoja ir žudo jos nekaltus civilius gyventojus, okupuoja ir aneksuoja jos teritorijas, perrašinėja istoriją, energetiniu ir ekonominiu šantažu mėgina parklupdyti Europą.

Todėl siekiat užkardyti bet kokias galimybes formuotis priešiškoms valstybėms palankioms diversinėms grupėms ir jų veiklai – t. y. čia gyvenantys priešiškos užsienio valstybės piliečiai dėl ideologinio prielankumo ar pilietinio lojalumo kritiniais atvejais imtųsi ginklu ginti savo kilmės šalies interesus, tikslinga uždrausti Lietuvoje nuolat gyvenantiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus neatitinkančių šalių piliečiams įsigyti ir turėti ginklus.

Kaip tik šiandien registravau Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas, kurios užkirstų kelią nuolatiniams šalies gyventojams, kurie nėra Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių valstybių piliečiai, įsigyti ir turėti ginklus. Šių valstybių, tame tarpe Rusijos ir Baltarusijos, piliečiai negalės įsigyti ir turėti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių medžioklei, sportui, savigynai, profesinei veiklai, kolekcijoms, mokymams, moksliniams tyrimams, šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti, kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams.

Šie asmenys iki siūlomų pakeitimų įsigaliojimo dienos įsigytus ir turimus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis privalės ne ilgiau kaip per vienerius metus nuo pakeitimų įsigaliojimo parduoti per subjektą, prekiaujantį ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, arba perdaryti į visiškai netinkamus naudoti, arba perduoti teritorinei policijos įstaigai, o jiems išduoti leidimai laikyti ginklus ar leidimai nešiotis ginklus bus panaikinami. To nepadarius per numatytą terminą, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys bus paimami Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Panašiu keliu žengia Estija.

 

Atgal