VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

POLITIKA

2022.11.25. Politikų kuriama dirbtinė lygybė prasilenkia su realiu žmonių gyvenimu

Vidmantas Martikonis

 

Yra nemažai politikų, kurie įtikėję, kad daro vos  ne šventus ir visai visuomenei reikalingus darbus. Istorija jau parodė, kad politikoje nėra nieko pavojingiau, kaip fanatizmas, arba įtikėjimas, kad viena ar kita idėja padarys visą pasaulį geresniu. Įtikėjusi savo misija ir neklystamumu, valdžia ima kurti naujas taisykles visuomenei. Prievarta bando primesti savo „kilnias“ idėjas žmonėms. Tokiu būdu bandoma sukurti dirbtinį pasaulį, kuris atrodo gražus ir sterilus fanatiškiems politikams, bet mažai ką turi bendro su per ilgą laiką susiformavusiais žmonių santykiais. Viena iš tokių, politikų mėgstamų temų, yra lyčių lygybė.

Štai keletas pavyzdžių iš šių dienų politikos, kas nutinka, kada valdžia lyčių lygybės principą per prievartą bando įdiegti visur ir visada.

Nuo ateinančių metų, liberalia save vadinanti, Lietuvos valdžia nusprendė sureguliuoti santykius šeimoje ir detaliai reglamentuoti, kiek laiko kiekvienas iš tėvų privalo prižiūrėti vaiką. Nuo sausio 1 d. keičiama vaiko priežiūros atostogų tvarka, pagal kurią vaiko tėtis bent du mėnesius privalės prižiūrėti vaiką, o mama turės eiti į darbą. Abu tėvai vienu metu pasiimti atostogų negali. Jeigu tėtis nutartų nenorintis pasiimti jam priklausančių dviejų mėnesių tėvystės atostogų, tie mėnesiai mamai nepersiduotų, t.y. šeimai bendra vaiko priežiūros išmokos gavimo trukmė sutrumpėtų ir tokios šeimos liktų nuskriaustos. Ta pati tvarka galioja ir mamai, jeigu tėvas nuolat prižiūrėtų vaiką.

Kodėl, taip grubiai kišdamasi į šeimos tarpusavio santykius, valdžia galvoja, kad ji geriau žino, kaip auginti vaikus? Tai yra absoliuti prievarta iš valstybės pusės ir visiškai ne valdžios, o šeimos reikalas. Niekas kitas, kaip tik pati mama su tėčiu, geriausiai žino, kaip jiems  auginti, prižiūrėti ar auklėti savo vaikus.

Tokia prievartinė tvarka rodo visišką šios valdžios nepasitikėjimą ir nepagarbą šeimoms. Nei lovos reikalai, nei juolab tėvų ir vaikų santykiai, niekada neturi būti valdžios reguliavimo reikalas. Susitvarkykite savo daržą, o nenurodinėkite, kas kitame darže turi augti. Žmonės susitvarkys patys ir be jūsų...

Europos Parlamento nariai patvirtino naujas ES taisykles, kuriomis siekiama padidinti lyčių lygybę akcijų biržoje listinguojamų įmonių valdybose.

Briuselio valdžia šį sprendimą pavadino istoriniu, džiaugėsi, kad prasideda naujas lyčių lygybės etapas pasaulyje.

Kažkoks biurokratinis bandymas įvairiomis taisyklėmis ir reikalavimais sukurti dirbtinį pasaulį, kuris realybėje neegzistuoja. Ar tai nežeidžia moterų, puikių verslininkių ir vadybininkių, kurios dėl savo sugebėjimų ir išminties, jau seniai yra pageidaujamos didelių įmonių valdybose? Ar tai nemenkina ir tų moterų, kurios dabar daro karjerą versle ir nori užsitarnauti aplinkos pagarbą dėl savo veiklos rezultatų, o ne būti nuleistos į įmonių valdymą per valdžios malonę?

Valdžios bandymai per prievartą kurti dirbtinį pasaulį, visokiausių kvotų, direktyvų pagalba, atsisuks prieš pačius žmones, nes politikų gražiomis spalvomis piešiamas dirbtinis pasaulis labai dažnai yra blogesnis už tikrą pasaulį ir realų gyvenimą.

Į bet kokias pareigas versle ar kitoje veikloje, žmogus pirmiausiai turi būti skiriamas pagal savo gebėjimus. Nes kitaip, džinas iš butelio bus paleistas. Kodėl tik lyčių lygybė? O kur lygybė pagal odos spalvą, lytinę orientaciją, amžiaus grupes ir t.t...?

Net ir pačios gražiausios idėjos, patekusios į politikos chunveibinų rankas, gali atnešti daug žalos žmonijai.

 

Atgal