VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

2022.12.15.Susitikome su Teismo pirmininku Tsong-Li Hsu ir teisėjais

Dainius Žalimas

 

Kinijos Respublikos (Taivano) Konstituciniame Teisme (Teisminiame Yuanyje) - susitikome su Teismo pirmininku Tsong-Li Hsu ir teisėjais. Taip pat skaičiau pranešimą apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką ir žymiausias bylas - apie Konstitucijos pataisų konstitucingumo doktriną, Lietuvos valstybės vakarietiškos geopolitinės orientacijos principą, referendumo konstitucinį institutą, Konstitucijos kaip antimažoritarinio akto sampratą.

Susitikimas Kinijos Respublikos (Taivano) Konstituciniame Teisme

Iš tiesų, nors Lietuvą ir Taivaną skiria vandenynai ir tūkstančiai mylių (taip pat 6 laiko zonos) bei skiriasi mūsų konstitucijų tekstai, lyginant konstitucinių teismų jurisprudenciją daugeliu iš minėtų klausimų šie skirtumai nejuntami. Nes vargu ar gali būti skirtingas universalių konstitucinių vertybių - teisės viršenybės, demokratijos ir žmogaus teisių - supratimas konstitucinėse demokratijose.

Galiu drąsiai pasakyti, kad mus jungė ir principingas teisminis aktyvizmas ginant Konstitucijos viršenybę. Lankydamiesi Kinijos Respublikoje matome, kad darbas KT nebuvo veltui tiek dėl Lietuvos valstybingumą, pliuralistinę demokratiją ir žmogaus teises stiprinusios oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtros, tiek dėl Lietuvos autoritetą didinusios tarptautinės veiklos.

Nereikia nė sakyti, mūsų parama laisvam taivaniečių apsisprendimui turėti nepriklausomą liberaliąją demokratiją abejoti nereikia. Laisvė yra ir Lietuvos konstitucionalizmo tradicijos pagrindas.

 

Atgal