VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

2023.01.29. Kai rinkimų vežimas įsibėgėja…

Česlovas Iškauskas

 

Kol visas pasaulis (bent taip atrodo iš Vilniaus) kelia sąmyšį dėl vokiškų Leopardų, kai iš tikrųjų daug vakarietiškos ginkluotės plūsta į Ukrainą, mes apsidairykime savo kieme. Jau po dviejų mėnesių, per pačią pavasarinę Kaziuko mugę, kovo 5 – ąją, vyks pirmasis savivaldos rinkimų turas.

Ir čia profesionalus grybautojas iš Dzūkijos Romas Sadauskas – Kvietkevičius man vis užbėga prieš akis: šįkart jis paskelbė ironišką rašinį, panašų į šitos nevykusios žiemos ištižusį sniego, smėlio ir marokietiškos druskos mišinį. Jis sako, kad šie savivaldos tarybų ir merų rinkimai naudingi tik elitui, o tokius, kaip kelis šimtus vargšų kandidatų, nemokėjusių tinkamai suregzti dokumentų, VRK pašalino ir rinkimų. Esą tai naudinga tik elitui.

Kolegos dzūko ironiją supras ne kiekvienas. O gal jis teisus? Petras Gražulis, pretendavęs į Vilniaus miesto merus (o ateityje – gal į Prezidentus), kažkada šaukęs „Už Lietuvą, vyrai!“, negali nusileisti iki eilinio grafomano, kuris, dailiai sušukuotas ir išsikvėpinęs, pavyzdingai surašo visus popierius ir laiku paskelbia savo programą. Na, jis ne toks. Jis – originalus, tautiškas, patriotiškas. O susėdę už VRK stalo – Putino parankiniai, konservatorių klapčiukai…

Kad ir mes nenuklystume į nevykusią ironiją, pasvarstykime ramiai ir protingai.

Sausio 19-oji, t.y. likus iki rinkimų 40 dienų, buvo paskutinis terminas, kai partija, komitetas, asmuo, keliantis save kandidatu, arba jų atstovai rinkimams turėjo grąžinti rinkėjų parašų rinkimo lapus juos išdavusiai Vyriausiajai rinkimų komisijai. Iki praeito antradienio jie galėjo atšaukti savo pareiškinius dokumentus. Bet aną antradienį VRK iš daugiau kaip 14 tūkstančių kandidatų atmetė maždaug 500 pareiškinių dokumentų, nes dalis politikų nepateikė privačių interesų, turto, pajamų deklaracijų arba savo nuotraukų bei biografijų. Daugiausiai kandidatų prarado Tautos ir teisingumo sąjunga. Per 150 šios politinės jėgos kandidatų pateikė netvarkingus dokumentus. Po jų seka Darbo partija (67 pretendentai), „Laisvės ir teisingumo“ (apie 40), LVŽS, Lietuvos žaliųjų partija ir t.t.

Atrodo, jeigu sieki būti liaudies atstovu renkamuose organuose, turi būti tikslus, pareigingas ir susikaupęs. „Šalaputrių“ žmonės nemėgsta. Iš jų tik šaiposi. Tokių ir taip netrūksta nei savivaldos lygmenyje, nei aukščiausiuose valdžios organuose. Tuo tarpu viena iš „darbiečių“ lyderių Alicija Ščerbaitė VRK posėdžio metu mėgino apkaltinti komisiją, kad ši esą nepranešė, kokius trūkumus reikia pašalinti dokumentuose. Tačiau be reikalavimų užpildyti tuos ar anuos laukelius VRK paliko laisvę kandidatui surašyti, kiek plačiai ir smulkiai apie save jis nori įdėti duomenų. Tik sėsk ir viską atidžiai surašyk…

Bet čia lyg tas Kindziulis prieina P. Gražulis ir prieš komisijos posėdį sukelia jam įprastą šou. „Ar jūs nežinot mano biografijos? Mano pateikta. Jūs žinot, kada guluosi, kada keliuosi, su kuo gulu, su kuo keliu. Ko apie mane žmonės nežino?“, – piktinosi jis žurnalistams. Galu gale VRK jis apkaltino tarnaujant Putinui… Be Vilniaus šis Seimo narys išbrauktas iš jo paties  vadovaujamos Tautos ir teisingumo sąjungos kandidatų sąrašų Tauragės, Akmenės ir Jonavos rajonuose. Pastarosiose dvejose savivaldybėse partija neturėjo reikiamo kandidatų skaičiaus, o Tauragėje P. Gražulio lyderiaujama politinė jėga VRK pateikė pareiškinius dokumentus pasibaigus terminui.

Bet, kaip sakoma S. Nėries eilėraštyje, ne apie didvyrius daina. Savivaldoje dirba daug puikių vadovų ir specialistų. Bet štai koks šaukštas deguto ima ir sugadina visą statinę. Taip atsitiko ir su mūsų skaitytojui artimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Gedeminas Sungaila, kuris, kaip tomis pačiomis dienomis nustatė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, ir pareikalavo jam kylant – nusišalinti. Šito jis nepadarė: pagal kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programą jis skyrė finansavimą savo artimam asmeniui ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimui. Tad 2021 – ųjų gruodžio 10 d. į šias pareigas paskirtas, praėjusiuose rinkimuose 13-uoju numeriu atstovavęs visuomeninį komitetą  „Centro judėjimas už Šilalės kraštą“ politikas mero sprendimu gali būti priverstas pasitraukti…

Pasirinkau, atrodytų, tokį „nekaltą“ pavyzdį, kaip atėję į savivaldą išrinkti politikai ieško naudos sau ir savo aplinkai. Iš pradžių jie visokius gėrybių siūlytojus ir pataikūnus laiko per atstumą, po to pamažu susivilioja posto teikiamomis galimybėmis ir įvairiomis dovanomis, paskui patys priima valstybei žalingus ir įstatymus pažeidžiančius sprendimus. Taip vežimas įsibėgėja…

Štai kodėl rinkiminis VRK taikomas gana griežtas „filtras“ yra viena pirmųjų priemonių, perspėjančių rinkėjus, kad su pretendentu gali būti problemų, jei jis aplaidus, neraštingas ir linkęs pažeisti taisykles pačioje pradinėje rinkimų stadijoje.

O patys rinkėjai? Ar jie bus sąmoningi? Ar vėl rinks bet kokius „šalaputrius“?

 

Atgal