VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

2023.02.01. Būtina spręsti Baltarusijos AE saugumą

Baltarusijos ekstremaliųjų situacijų ministerijos (ESM) Branduolinės ir radiacinės saugos departamentas (Gosatomnadzor), kuris Baltarusijoje atlieka branduolinės ir radiacinės saugos reguliuotojo funkcijas, savo tinklapyje atnaujino pranešimą apie Baltarusijos AE atliktų streso testų rezultatų įgyvendinimo būklę.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išanalizavo šiuos duomenis ir toliau laikosi nuomonės, kad Baltarusijos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų eksploatavimas ir paleidimas turi būti sustabdyti kol nebus išspręstos visos streso testų bei kitų tarptautinių misijų ir peržiūros procesų metu nustatytos branduolinės saugos problemos.

Pažymėtina, kad visos saugos užtikrinimo priemonės turi būti įgyvendintos abiejuose Baltarusijos AE energijos blokuose. Taip pat net ir pirmame veikiančiame energijos bloke vis dar nėra įgyvendintos keturios saugos užtikrinimo priemonės, be to į veiksmų planą nėra įtraukti papildomi patarimai dėl avarijų valdymo stiprinimo, reaktoriaus apsauginio gaubto vėdinimo sistemos tobulinimo bei pastatų ir įrangos papildomos apsaugos nuo vandens patekimo.

 

Pavyzdžiui, nurodoma, kad yra atlikta 1-ojo energijos bloko įrangos seisminė apžiūra, tačiau nėra pateikta informacija ar tokia įrangos apžiūra buvo atlikta 2-ajame energijos bloke. Dvi saugos gerinimo priemonės yra susijusios su papildomo siurblio įrengimu, siekiant užtikrinti pasyvios saugai svarbios sistemos veikimą, tačiau aprašyme apibūdinti darbai tik 1-ajame energijos bloke. Taip pat kai kurių priemonių aprašymuose pateikiama bendra informacija apie atliktus darbus nepažymint, ar šios priemonės yra ar bus įgyvendintos ir 2-ajame energijos bloke.

Saugos priemonių įgyvendinimo terminai neatspindi šių priemonių svarbos.

VATESI ne kartą ragino Baltarusijos pusę įtraukti į planą dvi papildomas ENSREG ekspertų rekomendacijas dėl avarijų valdymo stiprinimo ir reaktoriaus apsauginio gaubto vėdinimo sistemos tobulinimo ir kuo skubiau jas įgyvendinti, tačiau tai iki šiol nėra padaryta. Įgyvendinus šias rekomendacijas būtų ženkliai sumažinta Baltarusijos AE sunkiosios avarijos rizika bei reikšmingai galėtų būti sumažintas tokios avarijos atveju išmetamų radionuklidų kiekis. Taip pat ENSREG ekspertai peržiūros metu pastebėjo trūkumus, dėl dalies pastatų ir juose esančios įrangos, kurie nėra tinkamai apsaugoti nuo vandens patekimo, tačiau Baltarusijos institucijos paskelbtame dokumente nėra informacijos ar ir kaip šie trūkumai buvo pašalinto.

Atgal