VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

2023.02.24. Metinis Lietuvos indėlis kovoje už Ukrainos laisvę – milijonai šaudmenų ir tūkstančiai ginklų, grąža – išmoktos pamokos ir sustiprinta Lietuvos gynyba

 

Vasario 24-ąją sueina lygiai metai nuo didelio masto Rusijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios. Lietuvai vieningai ir nenutrūkstamai remiant Ukrainos kovą už laisvę, Krašto apsaugos ministerija nuosekliai stiprina Ukrainos kariuomenę – bendra Lietuvos karinė pagalba atremiant brutalią Rusijos agresiją apima milijonus šaudmenų, tūkstančius ginklų ir šimtus karinės technikos vienetų, o Ukrainoje išmoktos pamokos padeda stiprinti ir Lietuvos gynybą.

 

Vien perduotų šaudmenų, granatų, minų ir įvairios kitos amunicijos skaičius šiuo metu jau siekia beveik 9 mln. vienetų. Tuo metu perduota karinė technika apima 18 vienetų 105 mm kalibro haubicų, 62 šarvuotus transporterius M113, 2 sraigtasparnius Mi-8 ir kelis šimtus vienetų kitos karinės įrangos, tokios kaip termovizoriai, bepiločiai orlaiviai ar antidronai. Be to, naujausiame Lietuvos paramos pakete ukrainiečiams išsiųsti 36 vienetai priešlėktuvinių pabūklų L-70 papildė tūkstančius kitų į Ukrainą per metus išgabentų ginklų – apie 23 tūkst. automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių, apie 4 tūkst. pistoletų, apie 1,3 tūkst. granatsvaidžių, 30 vienetų 120 mm kalibro minosvaidžių (iš jų 12 savaeigių).

Paramos perdavimas Ukrainai (KAM-LK archyvo nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pabrėžia, kad Lietuva remia Ukrainą jau nuo Krymo okupacijos 2014 metais: iki 2020 metų Ukrainai skyrėme sovietinio tipo amuniciją, ekipuotę, karinę-techninę paramą, paramą per NATO patikos fondus, vykdėme sužeistų karių gydymą ir reabilitaciją. Be to, Lietuva dar iki didelio masto karo pradžios pernai pirmoji perdavė Ukrainai oro gynybos sistemas.

 

„Perdavėme Ukrainai savo oro gynybos sistemas „Stinger“ su raketomis, paleidėjais ir radarais dar tada, kai visos kitos šalys dar kalbėjo, kad to padaryti negali. Visokeriopą nenutrūkstamą pagalbą teikiame ir teiksime toliau, iki pat pergalės. Savo nuoseklia parama jau metus suteikiame Ukrainai tikėjimo, kad nėra nieko neįmanomo. Tuo metu Ukrainos žmonių valia ir pastangos ginti savo šalį jau metus suteikia mums drąsos ir įkvepia visą pasaulį“, – sako A. Anušauskas.

 

Ministras akcentuoja, kad Ukrainai perduoti pajėgumai yra atstatomi: į Lietuvą atvyksta nauja ir perduotai paramai analogiška technika bei ginkluotė, sudaromi nauji įsigijimų kontraktai. Pasikeitusi saugumo situaciją spartina Lietuvos kariuomenės pajėgumų didinimą ir modernizaciją, infrastruktūros plėtrą, stiprėja ir sąjungininkų parama Lietuvai. Jau identifikuota apie 180 karo Ukrainoje pamokų, į kurias atsižvelgiant Lietuvoje taip pat didinamas atsparumas kibernetinėms grėsmėms, realizuojamas visuotinės gynybos principas, auga krašto apsaugos sistemos planavimo ir valdymo efektyvumas.

 

„Gynybos finansavimo didinimas per pastaruosius metus leido Krašto apsaugos ministerijai užbaigti per 20 svarbių kariuomenei reikšmingų projektų ir paankstinti naujų prioritetinių projektų įgyvendinimą: gerinamos tarnybos sąlygos Lietuvos ir sąjungininkų kariams, spartinami svarbūs ginkluotės ir technikos įsigijimai, aktyviai kuriama nauja karinė infrastruktūra. Mūsų kariuomenė tikrai stiprės ir toliau. Šiuo metu didinami ir Lietuvos teritorinės gynybos pajėgumai, gerinamas Lietuvos kariuomenės rezervo rengimas bei aprūpinimas, tobulinamas piliečių parengimas ginkluotam ir neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui“, – teigia A. Anušauskas.

 

Vis daugiau investuodama į savo saugumą, Lietuva toliau nemažins apsukų ir kovoje už Ukrainos laisvę. Lietuvos karinė materialinė parama Ukrainai greitai pasieks 409,2 mln. eurų, o bendros Lietuvos paramos Ukrainai vertė artėja prie milijardo.

 

Didelę dalį Lietuvos paramos paketo sudaro Ukrainos kariuomenės atstovų mokymas. Pernai apmokyta apie 500, o šiais metais planuojama apmokyti dar 1600 Ukrainos karių. Mokymai vyksta 4 skirtingais formatais – nacionaliniu, po Europos Sąjungos Karinio rengimo misijos vėliava, INTERFLEX mokymo misija Jungtinėje Karalystėje ir išminavimo mokymai su Šiaurės šalimis.

 

Taip pat Lietuva ir toliau yra pasirengusi priimti sužeistus Ukrainos karius gydymui ir reabilitacijai Lietuvoje. Dabartinis Lietuvos gydymo įstaigų įsipareigojimas yra priimti 400 asmenų gydymui ir 1200 reabilitacijai. Šiuo metu Lietuvoje gydomi 136 asmenys ir teikiama 151 reabilitacijos paslauga.

 

Dar šiais metais Lietuva bent 40 mln. eurų investuos ir įsigijimams Ukrainos kariuomenei paremti. Tai bus antidronai, optika, termovizoriai ir dronai. Taip pat 2 mln. eurų yra pervesta į Jungtinės Karalystės administruojamą tarptautinį fondą sunkiosios ginkluotės įsigijimams finansuoti. Taip Ukrainai bus perkamos naujos artilerijos sistemos su amunicija, šarvuočiai, tankai.

 

Atgal