VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

05 10. Pašto ženkluose - palaimintasis Jonas Paulius II

Romas Dimša

Prieš savaitę popiežių Joną Paulių II paskelbus palaimintuoju, jo atminimą įamžins ir Lietuvos paštas. Šeštadienį į apyvartą bus išleistas naujas pašto ženklas "Jono Pauliaus II Piligrimų kelias".

 Dailininko Henriko Ratkevičiaus kurtame pašto ženkle vaizduojamas palaimintasis popiežius Jonas Paulius II ir piligrimų kelio pirmasis objektas - Vilniaus arkikatedra. Šis pašto ženklas bus išleistas 150 tūkst. tiražu, jo nominali vertė - 2,15 Lt.

 Kartu su naujais pašto ženklais bus išleidžiami ir pirmos dienos vokas bei suvenyrinis lapas. Šeštadienį pašto korespondencija, apmokama naujuoju pašto ženklu, Vilniaus centriniame pašte bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

 Beveik 27-erius metus valdęs Katalikų bažnyčios vadovas buvo vienas įtakingiausių XX amžiaus lyderių, vadinamas didžiuoju piligrimu. Per savo pontifikavimo laikotarpį aplankė 129 valstybes, tarp jų 1993 m. rugsėjo 4-8 d. Lietuvą. Jis buvo pirmasis istorijoje mūsų šalį aplankęs popiežius.

 Viešnagės metu Šventasis Tėvas nuosekliai gvildeno apaštališkosios kelionės po Baltijos kraštus temą - "Liudykime Kristų, kuris mus išvadavo", pabrėžė, jog laisvė neatskiriama nuo atsakomybės.

 Įamžinant Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje, svarbiausios ir su šiuo popiežiumi susijusios Lietuvos šventovės buvo sujungtos į Jono Paulius II piligrimų kelią. Į šį kelią iš viso įtraukta šešiolika sakralinių objektų.

 Šių metų gegužės 1 dieną popiežius Benediktas XVI Joną Paulių II paskelbė Katalikų Bažnyčios palaimintuoju. Šis statusas yra paskutinis žingsnis prieš žmogaus paskelbimą šventuoju. Jonas Paulius II mirė 2005 metais.

 Tai - jau keturioliktas šiais metais į apyvartą išleistas pašto ženklas. Per metus Lietuvos paštas vidutiniškai išleidžia 25-30 pašto ženklų. Lietuvos paštas taip pat teikia pasiuntinių, logistikos, finansinio tarpininkavimo ir elektronines paslaugas.

Atgal