VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

05.30. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų 4. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia: jubiliejus, parapijos veikla

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2014 m. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia iškilmingai paminėjo 500-ąsias metines.

Didingą mūrinę Švč. Trejybės bažnyčią ir varpinę vietoj medinės pastatė Vilniaus kaštelionas (nuo 1511 m.), Lietuvos didysis etmonas, Trakų vaivada (nuo 1522 m.). Konstantinas Ostrogiškis (gimė apie 1460–1530 08 10), atsidėkodamas Dievui už pergalę prieš beveik 3 kartus didesnę priešo kariuomenę 1514 m. rugsėjo 8 d. Oršos mūšyje. K. Ostrogiškis vadovavo net 33 mūšiams, patirdamas tik du pralaimėjimus. Už pergalę prie Oršos prieš žymiai gausesnę Maskvos kariuomenę, atsidėkodamas Aukščiausiajam už globą, Vilniuje pastatė tris bažnyčias. Viena iš jų mūrinę Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta vietoj buvusios medinės.

Prie bažnyčios įsikūrusiame vienuolyne buvo padėti pagrindai Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino steigimui. Į šį vienuolyną 1604 m. įstojo giliai tikintis Ivanas Kuncevičius iš Voluinės Volodymyro – būsimasis šv. Juozapatas (1580–1623 11 12).

1609 m. karalius Zigmantas III Vaza karališkuoju ediktu Graikų apeigų katalikams perdavė Švč. Trejybės bažnyčią ir vienuolyną. Tad Oršos mūšio rezultatai tapo labai svarbiais ir būsimam Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, įkurtam 1617 m.

Iškilmingomis šv. Mišiomis 2014 m. paminėtas Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų jubiliejus. Jubiliejui buvo skirta XI tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“, kuri, prasidėjusi Vilniuje, užbaigta Bazilionų mokykloje daugiafunkciniame centre (Šiaulių r.).

Rengiantis Bažnyčios jubiliejui daug nuveikė 2012 m. į Vilnių atsiųstas vienuolis bazilijonas mgr. t. Vinkentijus (Vasylius Janickis) OSBM (1973 05 07–1998 06 07–2015 03 04), kuris 2013 m. buvo paskirtas igumenu (vyresniuoju), deja, 2015 m. kovo 4 d. žuvo autoavarijoje Lenkijoje (iš Ukrainos grįždamas į Lietuvą).

Neįgyvendintos svajonės

Būtina priminti, kad dar 1994 m. sausį  Lietuvos vyriausybė Romos katalikų bažnyčios Vilniaus kurijai sugrąžino dalį tėvų bazilijonų vienuolyno, o 2002 m. gruodžio mėn. t. bazilijonams sugrąžinta ¼ viso buvusio vienuolyno komplekso.

2005 m. birželyje bazilijonų vienuolyne įvyko spaudos konferencija, skirta  Šv. Juozapato Bazilijonų ordino vienuolyno Vilniuje atstatymo planams. Išgirsti Bazilijonų ordino nuomonę apie svarbios kelioms šalims (Lietuvai, Ukrainai, Lenkijai, Baltarusijai) religiniu, kultūriniu ir istoriniu požiūriu Vilniaus senamiesčio dalies numatomą ateitį pakvietė tėvų Bazilijonų vadovai: Švenčiausiojo Išgelbėtojo tėvų bazilijonų provincijos Ukrainoje protoigumenas (provinciolas) t. Grigorijus (Kevinas Grinkivas) OSBM  ir tėvų bazilijonų Generalinės kurijos Romoje vyriausias ekonomas, prof. t. Porfirijus (Vasylis Pidručnyj) OSBM. Kalbėta ir apie šv. Juozapato celės atkūrimą, kad ją galėtų lankyti įvairių šalių tikintieji, ir apie buvusį vienuolyno sodą, kuriame augo gydomieji augalai, ir apie bažnyčios varpinėje norimą įteigti pirmosios bazilijonų spaustuvės muziejų. Svarbiausias dėmesys skirtas nuo 2002 m. gruodžio bazilijonams priklausančių patalpų atnaujinimui, kritiškoje būklėje esančios Švč. Trejybės bažnyčios atstatymui. Numatyta įsteigti Piligrimų namus „Pas Bazilijonus“. Kalbėta apie finansinės paramos galimybes ir paieškas. 2005 m. užsibrėžtieji darbai  buvo numatyti užbaigti iki ordino 400 m. jubiliejaus – 2017 m. Deja, gražūs troškimai liko tik planuose...

Šiandieninė Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų parapijos veikla.

Graikų apeigų katalikų Švč. Trejybės bažnyčioje, kaip ir lotynų katalikų apeigų bažnyčiose krikštijami vaikai, parengiami ir priima Pirmąją Šv. Komuniją, tuokiamos poros, teikiamas ligonių sakramentas. Bažnyčioje vyko įšventinimai: dviejų diakonų ir kunigo, brolis Natanailas (Ihoris Šturmachas) OSBM davė amžinuosius įžadus. Vilniuje vienuolyne ir parapijoje dirbęs t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM  bei Vilniaus Šventojo Juozapo seminariją itin gerai užbaigęs t. Terentijus (Romanas Tertula) OSBM – abu įšventinti į kunigus Ukrainoje – Vilniuje Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje 2017 m. aukojo pirmąsias šv. Mišias.

Prie Švč. Trejybės  Graikų apeigų katalikų bažnyčios, minėjusios 500 metų jubiliejų, grupelė parapijiečių su vyskupu Josyfu Milianu (centre), vyskupo dešinėje šviesios atminties kun. t. Vinkentijus (Vasylis Janickis) OSBM, vyskupo kairėje – protoigumenas t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM

Vienuoliai bazilijonai Utenoje, svečiuose pas pedagogę, kraštotyrininkę, kolekcininkę Danguolę Jonaitienę (dešinėje) jau peržengusią 90-metį. Kairėje t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, viduryje – brolis Pachomijus  (Jurijus Levčunas) OSBM

 Vienuolių palapinių diena Vilniaus Bernardinų sode. Vienuolių bazilijonų palapinėje laukiant lankytojų. Iš dešinės; Vasylis Kapkanas, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM,  mgr. t. Joakymas (Jaroslavas Kovalčukas) OSBM ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Skapiškyje prie koplytstulpio arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Iš kairės: mgr. t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSMB, t. Ivanas (Teodozijus Majkovičius) OSBM, s. Miroslava Jachimec SSMI ir t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM

Parapijiečiai turi savas tradicijas. Kūčių vakare po šv. Mišių, susirinkę vienuolyne, vaišinasi 12 patiekalų, įsijungia į specialų vaidinimą (vertepą). Parapijos gyvenime ryški jaunimo ir vaikų veikla. Vasarą jiems organizuojama katalikiška stovykla, kurioje ne kartą dirbo iš Ukrainos atvykusios vienuolės: seserys Tarnaitės ir Šv. Šeimos seserys. Su jaunimu ir vaikais dirba Angelų seserų kongregacijos vienuolė s. Anna Zločevska. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje kasdieną aukojamos šv. Mišios.

Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas priklauso Ukrainos  Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijai (protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM ). Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyne  ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje šiuo metu darbuojasi trys vienuoliai bazilijonai:  nuo 2015 m. birželio 26 d. – mgr. t. Joakymas (Jaroslavas Kovalčukas) OSBM , nuo  2015 m. gruodžio 8 d. –  br. Pachomijus (Jurijus Levčunas) OSBM. Vienuolyno igumenu (vyresniuoju) ir bažnyčios klebonu 2016 m. spalio 3 d. buvo paskirtas mgr. t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSMB (į Vilnių atvyko spalio 25 d.).

25-erius metus Lietuvoje dirbęs t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM,  2016 m. lapkričio 22 d. buvo paskirtas į Ukrainą Ivano Frankivską, Kristaus Karaliaus vienuolyną.

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia priklauso Vilniaus arkivyskupijai, Vilniaus I dekanatui. Vilniaus arkivyskupijos atstovai dalyvauja Švč. Trejybės bažnyčioje svarbių švenčių metu – ypač pagerbiant šv. Juozapatą – aukojamose šv. Mišiose, susitikimuose su parapijiečiais. Kartu su ukrainiečiais – vienuoliais bazilijonais yra meldęsis vyskupas Juozas Tunaitis (1928 10 25–1954 09 12–1991 05 19–2012 06 01), arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas Arūnas  Poniškaitis,  Apaštalinis Nuncijus bei kiti dvasininkai.

Būtina pažymėti, kad šv. Mišios ne kartą yra transliuotos per Marijos radiją (lietuviškai komentavo Vasylis Kapkanas) – visa Lietuva galėjo susipažinti su Rytų apeigomis aukojamomis šv. Mišiomis,  klausytis melodingų giesmių.

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje saugomos  šv. Juozapato relikvijos:  2005 m. atvežta drabužio dalis (speciali vyskupo kišenė), 2015 m. – vyskupo Irinėjaus (Ihorio Bilyko) OSBM atvežta  relikvija. Vyskupas  yra  Santa Maria Maggiore (Didžiosios Švč. Mergelės Marijos Bazilikos Romoje) kanauninkas. 2005 m. į Vilnių atvežta Ukrainoje nutapyta įspūdinga ikona, esanti  netoli centrinio altoriaus – bažnyčios dešinėje, prie kurios po specialiu stiklu saugoma šv. Juozapato relikvija...

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo koplyčią puošia Hošivo Švč. Mergelės Marijos – Šviesaus Kalno Karalienės (ji vienuolių bazilijonų globėja) ikonos kopija, Šv. Juozapato ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ikonų kopijos. Minėtas ikonas ir ikonas ikonostase puošia  ukrainietiškais ornamentais siuvinėti specialūs rankšluosčiai.

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia tampa vis labiau žinoma – čia apsilanko iš įvairių Lietuvos parapijų atvykę  piligrimai. Yra lietuvių dalyvaujančių šv. Mišiose, jų skaičius pagausėja  Šv. Juozapato šventėje,  kitų svarbių religinių švenčių metu. Itin gausiai lietuviai dalyvavo minint Bažnyčios 500 metų jubiliejų.

Ukrainos Graikų apeigų katalikų Bažnyčia šiandien yra trečia tarp kitų religinių konfesijų:

1,5 milijono tikinčiųjų (14,1%), beveik 3 400 parapijų, 11 vyrų ir 18 moterų ordinų, kongregacijų ir vienuolijų. Daugiausia jų Vakarų Ukrainoje. Dera priminti, kad Ukrainoje veikia penkios pagrindinės Bažnyčios: trys stačiatikių (priklauso Kijevo ar Maskvos patriarchatams, yra ir autokefalinė cerkvė) ir dvi katalikų (Graikų apeigų ir Lotynų apeigų).

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje daug dėmesio skiriama šv. Juozapatui, įvairioms bažnytinėms, bei valstybinėms šventėms, Ukrainos dvasininkams – kankiniams paminėti, pristatomos knygos, vyksta susitikimai su iš Ukrainos atvykusiais dvasininkais, mokslininkais, studentais,  organizuojamos mokslinės konferencijos, minimi jubiliejai.

2014 m. gruodžio 10 d. Kijevo Kristaus Prisikėlimo Patriarchaliniame Sobore paminėtas Ukrainos Graikų apeigų katalikų Bažnyčios išėjimo iš pogrindžio 25-metis. Šventėje, kurioje dalyvavo Popiežiaus pasiuntinys, Vienos arkivyskupas Kristupas Šenbornas, melstasi už gėrio pergalę Ukrainoje, už prieš 25 metus pasiektą Bažnyčios laisvę: „Aš giliai pergyvenau šį jausmą: kad vienybė čia gyva ir tai, kad aš niekada gyvenime to nepatyriau... Buvau giliai sujaudintas. Tai, kuo šiandien gyvena Ukraina turi tapti pavyzdžiu daugeliui šalių... mane labiausiai sujaudino šio vizito visų susitikimų metu – tai žmonių viltis. Stipri valia – daugiau nevergauti. Ir gilus tikėjimas, kad Viešpats Dievas jų nepamiršo. Nepamiršime ir mes jų – nes jų likimas liečia mus visus“.

 

Nuotraukos ir asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal