VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

06.20. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų.7. T. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM veikla Lietuvoje: konferencijos, bendravimas su pedagogais

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Rengiantis Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui

Itin ženklus t. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM indėlis organizuojant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtas tarptautines mokslines konferencijas, kurios sustiprino lietuvių ir ukrainiečių mokslo bei kultūros ryšius. Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Šiaulių universiteto ir aukštųjų mokyklų Ukrainoje: 2004 m. rugsėjo 30 d. tarp Šiaulių universiteto ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose, o 2005 m. gegužės 25 d. tarp Šiaulių universiteto ir Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto. Tai pirmosios Lietuvos aukštosios mokyklos bendradarbiavimo sutartys su Ukrainos aukštosiomis mokyklomis, tapusios stimulu ir kitoms Lietuvos aukštosioms mokykloms ieškoti panašių galimybių.  Nors t. Pavlo nebuvo tiesioginis šių sutarčių pasirašymo inspiratorius, tačiau visi, žinantys jo veiklą, dėkingi už pasirašytas sutartis, o svarbiausia, kad jos neliko tik popieriuje, o buvo įgyvendinamos – tolesniam bendradarbiavimui t. Pavlo tiesė visus įmanomus, o kartais rodos sunkiai įveikiamus kelius.

Švč. Trejybės bažnyčios, kurioje dirbo šventasis Juozapatas, klebonui t. Pavlo buvo labai svarbu tinkamai pasirengti būsimam 400 metų ordino jubiliejui. Kunigas aktyviai talkino 2000 m. pabaigoje įkurtai Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacijai (prezidente išrinkta dr. A. Vasiliauskienė, šias pareigas eina jau antrą dešimtmetį), organizuojant konferencijas, skirtas vienuolių bazilijonų ordinui, susiformavusias į konferencijų ciklą, skirtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. T. Pavlo ne tik talkino, gebėjo į organizacinį darbą įtraukti bazilijonų vienuolynus Ukrainoje, atsakingas institucijas Lietuvoje, bet ir pats skaitė pranešimus, vadovavo konferencijų sesijoms, tardavo sveikinimo žodį. Tačiau kunigas niekada savo veiklos nesureikšmino ir ne kartą kalbėjo, kad be Bazilionų mokyklos kolektyvo, o ypač be direktoriaus Rimanto Gorio, be Šiaulių universiteto tuometinio prorektoriaus prof. habil. dr. Donato Jurgaičio (dabar universiteto rektorius) visokeriopos pagalbos, nebūtų taip sklandžiai vykęs konferencijų darbas. Labai svarbu pabrėžti, - sakė t. Pavlo, -  kad konferencijas, vykusias Lietuvoje laimino ir jų darbe dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kurį vienuolis kunigas labai gerbė, dažnai lankydavo.

2001–2014 m. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino tematika organizuota 11 konferencijų: 6-os Lietuvoje ir 5-os Ukrainoje. Paminėtina devintoji ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“  tarptautinė mokslinė konferencija vykusi 2009 m. spalio 9–11 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje ir skirta vienuolių bazilijonų kultūrinės veiklos Padubysyje 260-mečiui. Nors vienuolių bazilijonų čia nebuvo jau nuo XIX a. pirmojo ketvirčio, tačiau žmonės žinojo jų nuveiktus darbus, jautė jų dvasią – todėl, kaip kalbėjo mokyklos direktorius Rimantas Gorys, tą veiklą galima laikyti nepertraukiama. Konferencija išskirtina tuo, kad prie mokyklos buvo pašventinta skulptūra Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Tai pirmoji skulptūra ukrainiečiams Lietuvoje, ir pirmoji pasaulyje, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui.

Ženklus t. Pavlo OSBM nuopelnas ir įvairiapusė pagalba straipsnio autorei renkant medžiagą monografijai „Vasilijaus Zinko studija “Sesuo Rafaila”: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija” (išleista Romoje, 2014. 680 p.), bei dalyvavimas jos pristatymuose Lietuvoje, Ukrainoje, Lenkijoje. Po monografijos pristatymo Kijevo Taraso Ševčenkos vardo universitete, t. Pavlo Jachimecas OSBM parengė apžvalginį straipsnį, pateikdamas jį UGKC informaciniam departamentui Kijeve: „Kijevo universitete apie vienuolius bazilijonus ir jų vardą įamžinusią lietuvę“.

Ryšiai su Bazilionų mokyklos kolektyvu.

T. Pavlo OSBM buvo kviečiamas į įvairias mokyklos šventes dvasiniam susikaupimui, nuoširdžiam patarimui jaunuoliams renkantis specialybę. Kunigas džiaugėsi mokinių rezultatais, gėrėjosi jų meno darbais, išstatytais parodėlėse, mokinių pagamintais vitražais papuošusias ukrainistikai skirtą klasę, pavadintą dr. Aldonos Vasiliauskienės vardu. T. Pavlo gebėjo pastebėti subtiliausius potėpius meno darbuose. Tad neatsitiktinai visuose kunigo pasisakymuose, išsakytuose susitikimuose su pedagogais bei mokiniais skleistas gėris, liudyta Dievo meilė. Išvykstant su greito pasimatymo viltimi būdavo teiraujamasi „Kada vėl atvyksite?“ Dabar galima tik džiaugtis, kad daugelis tokių susitikimų buvo užfiksuota periodikoje ir mokytojų Laimos Perminienės, Ritos Mažunavičienės, Jūratės Formanskės  fotografijose – ir tai jau yra istorinis šaltinis tolesniems detaliems tyrinėjimams.

Rietavo „Aušros“ katalikiška vidurinė mokykla

Svarbius darbus t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM bandė atlikti ir Rietavo „Aušros“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje, deja juos nutraukė mokyklos likvidavimas (įkurta 1991 rugsėjo 1 d., o 2009 m. rugpjūčio 31 d. likviduota). Vis dėlto, kad ir per trumpą laiką t. Pavlo mokinius gebėjo supažindinti su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinu, pasiklausyti ukrainietiškos kalbos bei ukrainietiškų giesmių. Kunigo pastangomis Rietavo „Aušros“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje 2006 m. lapkričio 12–14 d. organizuotas Ukrainos katalikiškų mokyklų atstovų susitikimas su Žemaitijos krašto katalikiškų mokyklų atstovais. Tai buvo pirmas ir kol kas vienintelis toks įvykis Lietuvoje ir Ukrainoje.

Skapiškis – Kupiškis

Dar viena mokykla, kurioje nuo 2009 m. metų intensyviai veikė t. Pavlo ir jo pakviesti vienuoliai bazilijonai bei ukrainiečiai pasauliečiai – Kupiškio rajone esanti Skapiškio vidurinė mokykla (nuo 2011 m. pagrindinė).

Pirmąsyk į Skapiškį t. Pavlo OSBM atvyko kartus su t Hryhorijumi  (Vasyliu Bardaku) OSBM 2006 m. rugpjūčio 25 d.

Straipsnio autorės sodyboje vykdomais darbais – ukrainistikos kaupimu t. Pavlo –  gebėjo sudominti visus atvykstančius į Lietuvą ir apsilankančius Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje. Svarbi kunigo pagalba buvo Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje Ypatingųjų ir Įgaliotųjų ambasadorių atvykimui į Skapiškį: Ihorio Vasiljevičiaus Prokopčiuko (2009 m. rugsėjo 7 d., oficialus susitikimas ir vizitas su Kupiškio rajono valdžios atstovais), Valerijaus Žovtenkos (2012 m. gegužės 26 d., parodos „Pažintis su Ukrainos kultūra“ atidarymas).

Ukrainiečiai, atvykę į Skapiškį globojami mokyklos direktorės Birutės Zaborskienės, pavaduotojos Audronės Liudvinavičienės bei kitų mokyklos pedagogų, mielai bendrauja su Skapiškio jaunimu, pasakoja apie Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią, 1617 m. įkurtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną.

T. Pavlo ne kartą susitiko ir su Kupiškio rajono Švietimo ir kultūros skyriaus darbuotojais (dabar tai Kultūros, švietimo ir sporto skyrius). Pirmas susitikimas – 2009 m. lapkričio 16 d. Taigi bendravimas su Kupiškiu tęsėsi septynerius metus. Susitikimų ir pasitarimų rezultatai: organizuoti tarptautiniai seminarai Kupiškio rajono pedagogams: 2010 m. sausio 25–26 d. „Rytų apeigų katalikai Lietuvos istorijoje“. Paskaitas skaitė svečiai iš Ukrainos: t. Martynas (Martynas-Borysas Chaburskis) OSBM ir t. Juozapatas (Andrijus Chajmykas) OSBM, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir dr. Aldona Vasiliauskienė.

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, po susitikimo su Piligrimais iš Vladimiro – Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijiečiais. Iš kairės stovi t. Pavlo (Petro Jachimecas)  OSBM, mons. Juozapas Antanavičius,  kan. Stanislovas Krumpliauskas, t. Vinkentijus (Vasylis Janickis) OSBM, piligrimų vadovas kun. Sergiejus Zujevas, kun. Virgilijus Liuima ir kun. Albertas Kasperavičius

Skapiškio pagrindinėje mokykloje (2014 10 23)  prie tuometinio mero Jono Jaručio fotografijų parodos, skirtos Sibirui. Sėdi iš kairės: mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, Jonas Jarutis,  Lietuvoje studijuojanti ukrainietė  Maryja Veselovska, Rasa Kaušakienė  Iš dešinės stovi: Rimvydas Jankevičius, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, Nijolė Bagdonavičienė, Audronė Liudvinavičienė, Nijolė Greibuvienė, Regina Mačionienė,  Regina Stanienė ir mero padėjėja Ieva Žiogienė

Pasibaigus  XI-ąjai tarptautinei  konferencijai „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“  Bazilionų mokyklos kolektyvas,   t. PavloOSBM padovanojo šveicarišką  laikrodį.  Dr. Aldonos Vasiliauskienės (dešinėje) perduotu laikrodžiu kunigas  nuoširdžiai džiaugėsi

Bazilionų mokykloje – daugiafunkciniame centre direktorius Rimantas Gorys (dešinėje) pristato leidinį „Padubysio kronikos‘ . Šalia direktoriaus t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, toliau dr. Aldona Vasiliauskienė ir  t. Serhijus (Volodymyras  Krutovskis) OSBM

Vilniaus Vingio parke prie Lietuvos tūkstantmečiui (2009) sukurto 9 m. aukščio monumento „Vienybės medžio“, kuriame tarp 100 žymiausių Lietuvos asmenų iškaltas ir Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardas. Iš dešinėst. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM,  t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM ir svečias iš Brazilijos  t. Steponas (Eltonas Steponas Vonsikas) OSBM

2015 m. spalio17 d. Kupiškyjevykusiojekonferencijoje„Pašvęstojogyvenimometai: istorija, dabartis, perspektyvos” t. Pavlo(PetroJachimecas) OSMBskaitė pranešimą „Šv. BazilijausDidžiojoordinas400 metų jubiliejausišvakarėse”. Konferencijosdalyviaigalėjosusipažintisuvaizdinemedžiaga– specialiaisrenginiuiparengtaisstendais.

T. Pavlo(PetroJachimecas) OSBM, kartusut. Vinkentijum(VasyliuJanickiu)OSBM  irVilniuje, irSkapiškyjebendravosuiš RusijosatvykusiaisVladimiroŠvč. MergelėsMarijosRožinioKaralienėspiligrimais(7 parapijiečiaisuklebonut. SergiejumiZujevu) keliavusiaisDievotarnoarkivyskupoMečislovoReiniovardoįamžinimovietomisLietuvoje. SkapiškyjesaugomasDievotarnoarkivyskupoMečislovoReinio, ukrainiečiostuditų ordinoarchimandritopalaimintojoKlementijausŠeptyckioatminimas, sukauptaduomenų apieŠv. BazilijausDidžiojoordiną.

T. Pavlo Jachimecas nemaža dėmesio skyrė Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui, dalyvavo jam skirtuose renginiuose Vilniuje bei Skapiškyje. Kunigas ukrainietis netikpatsaplankė M. ReinioįamžinimovietasVilniuje, betsupažindinoirkitusvienuoliusbazilijonus, keliavoįM. ReiniogimtinęMadagaskarą(pusiaukelė tarpDaugailių – Utenosr., irAntalieptės– Zarasų r.), aplankė DievotarnoM. Reiniosimbolinį kapą Daugailių Šv. AntanoPaduviečiobažnyčiosšventoriuje.

Už įvairiapusę veiklą t. Pavlo sulaukė įvertinimų, apdovanojimų apie kuriuos kalbėsime kitame straipsnyje.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

 

Atgal