VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

07.18. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų 10. Kultūros naktis Vilniuje Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuo 2007 m. Vilniuje rengiamas vienos nakties kultūros ir meno festivalis „Tebūnie naktis!“

 

Šį festivalį sumąstė Daina Urbonavičienė – nuo 2007 m. projektų „Gatvės muzikos diena“ ir „Kultūros naktis“ iniciatorė ir organizatorė.

Daina Urbonavičienė

Daina Urbonavičienė –  Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narė  (2010–2014), tarptautinių projektų ekspertų grupių narė, Tarptautinio kultūros forumo „Les rencontres“ komiteto narė, kūrybinių industrijų darbo grupės narė,  Muziejų metų 2012 m. programos nacionalinio projekto Lietuvos muziejų kelias komunikacijos koordinatorė,  Lietuvos kultūros instituto tarybos narė (nuo 2015m.), darbo grupės „Dėl „Unesco“ kultūrų įvairovės konvencijos įgyvendinimo“ narė (nuo 2015 m.).

D. Urbonavičienė darbo grupės „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ narė (2013–2015), o nuo 2016 m.–  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės narė.

Nuo „Tebūnie naktis!“ iki „Kultūros naktis“

Jau pirmojo renginio 2007 m. programą sudarė viešieji pasirodymai, teatro bei šokio spektakliai, kino filmų peržiūros, muzikos grupių pasirodymai, šiuolaikinių instaliacijų parodos.

2009 m. Vilnius tapo Europos kultūros sostine, tad renginys įtrauktas į programą „Vilnius – Eurupos kultūros sostinė“ . Naktį iš birželio 20 į 21 ąją renginio „Tebūnie naktis!“ lankytojų laukė 57 kultūriniai renginiai.  Renginių maratonas „Tebūnie naktis!“ tapo nauja vilniaus tradicija.

2011 m.festivalis gavo „Sėkmingiausio Lietuvos kultūrinio turizmo projekto” apdovanojimą (apdovanojimą teikia Valstybinio turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos).

2013 m.renginys priimtas į  „Nuit Blanche“ tinklą, kuriam priklauso visame pasaulyje rengiami kultūros nakties festivaliai ir renginio pavadinimas pakeistas į „Kultūros naktis“. Tais pačiais metais festivalis tapo pagrindiniu Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai atidarymo kultūriniu renginiu.

2016 m. jubiliejinis – dešimtasis vienos nakties kultūros ir meno festivalis „Kultūros naktis“  pasitiko šūkiu „Naktį viskas kitaip“.

Kultūros naktis 2017

2017 m. birželio 16 d. Vilniuje jau vienuoliktą kartą organizuota Kultūros naktis. Šįmet įvairūs pasirodymai (artistai, muzikantai, literatai, šokis, pantomima, klaunados elementai, audiovizualinės instaliacijos, animacija, muzikos ir šviesų spektaklis, grigališkas giedojimas, fortepijoninės muzikos maratonas ir džiazo grupės, ansambliai, solistai, unikalaus instrumento – Vilniaus kariliono skambesys ir  kt.) vyko Simono Daukanto aikštėje, Vokiečių g. 2, Bernardinų sode, Lietuvos Respublikos Prezidentūros vidiniame kieme, Sapiegų rūmuose, Antakalnio 17, Skverelyje prie Genocido aukų muziejaus, Lietuvos Valdovų rūmuose,  Lietuvos technikos bibliotekos kieme, Mokytojų namų kiemelyje, Šiuolaikinio meno centre, Lietuvos teatro, muzikos, kino muziejaus kieme, Vilniaus geležinkelio stotyje, prie Baltojo tilto, Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje, Šv. Jonų bažnyčioje, Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje.

Kultūros naktis Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje.

Kultūros naktis Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje vyko pirmą kartą. Ir ne atsitiktinai.  Šįmet Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, kurio vienuoliai aptarnauja šios parapijos tikinčiuosius, mini 400 metų jubiliejų. Tad po šv. Mišių apie Šv. Bazilijaus Didžiojo 400 metų jubiliejų kalbėjo igumenas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM. Jis ir vedė programą, pristatė į šventę atvykusius svečius, džiaugėsi, kad į pirmą sykį Švč. Trejybės bažnyčioje vykstančią Kultūros naktį susirinko tiek daug lietuvių – jų buvo žymiai daugiau negu ukrainiečių. T. Vinkentijaus pasakojimus iš ukrainiečių kalbos vertė Vidmantas Valiušaitis.

Dainuoja broliai bazilijonai pritardami instrumentais. Kairėje su gitara br. Myronas Balohas OSBM, dešinėje – br. Dymytrijus Maišalykas

Koncertuoja choro „Deisis“ grupė. Iš kairės: br.Stefanas (Romanas Duda) OSBM, br. Dymytrijus Maišalykas OSBM, br. Christoforas (Tarasas Kušpitas) OSBM, br. Juozapatas (Ivanas Kovaliukas) OSBM,  br. Juozapatas (Vasylis Olijnykas) OSBM,  br. Myronas Balohas OSBM,diakonas t. Pavlo (Marijanas Dolišnyj) OSBM ir br. Metodijus (Ostapas Rycaris) OSBM

Vienuoliai bazilijonai gieda šv. Mišiose. Iš kairės: br. Metodijus (Ostapas Rycaris) OSBM,  br. Myronas Balohas OSBM,  br. Juozapatas (Vasylis Olijnykas) OSBM,  br. Christoforas (Tarasas Kušpitas) OSBM,  br. Juozapatas (Ivanas Kovaliukas) OSBM,  br. Dymytrijus Maišalykas OSBM,  br.Stefanas (Romanas Duda) OSBM

Pamokslą sekmadienio šv. Mišiose pasakė diakonas t. Pavlo (Marijanas Dolišnyj) OSBM

 Dainuoja moksleivė  Žana Lupenko

Grupelė Kultūros nakties Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje dalyvių

 Poeziją skaito Dalia Tarailienė. Kairėje sėdi igumenas  t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM

Improvizacijas ukrainietiškomis melodijomis atlieka kompozitorius Kęstutis Paulaitis. Toliau pasirengęs fotografuoti stovi Vidmantas Valiušaitis

Renginį „Kultūros naktis“ veda igumenas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM

Į šventę – kultūros naktis Vilniuje, atvyko vienuoliai bazilijonai iš Briuchovičiuose (netoli Lvovo) esančio Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Teologijos – filosofijos studijų bazilijonų instituto. Instituto rektorius – dr. t.  Pantalejmonas (Denysas Trofimiakas) OSBM.

Institute gieda vienuolių choras „Deisis“. Į Lietuvą atvyko nedidelė choristų vienuolių

brolių bazilijonų grupelė: Stefanas (Romanas Duda), Dymytrijus Maišalykas, Christoforas (Tarasas Kušpitas), Juozapatas (Ivanas Kovaliukas), Juozapatas (Vasylis Olijnykas), Myronas Balohas, Metodijus (Ostapas Rycaris) ir diakonas t. Pavlo (Marijanas Dolišnyj). Atvykusiai grupelei vadovavo Dymytrijus Maišalykas.

„Deisis“ giedojo ne tik penktadienio bei šeštadienio vakaro šv. Mišiose, bet ir sekmadienį. O po šv. Mišių sekmadienį dar pusantros valandos džiugino susirinkusius savco giesmėmis. Choristai atliko plataus profilio kūrinių: nuo patriotinių prie lyrinių, nuo religinių prie tautinių. Klausytojai pirmąsyk išgirdo tiek daug giesmių skirtų šv. Juozapatui bei Josyfui Veljaminui Rutskiui.

Po „Deisis“ choro grupės koncerto renginį pratęsė moksleivė Žana Lupenko, atlikusi kelis numerius: dainavo lietuvišką dainą pritardama instrumentu, paskui ukrainiečių kalba skaitė poezijos posmus. Žana Lupenko gerai žinoma šios bažnyčios parapijiečiams – ji visada pasirengusi išraiškingai perteikti ukrainiečių poetų mintis, bei jų eilių vertimus į lietuvių kalbą.

Solo partija, akomponuojant mokytojai, atliko šešiametė Elbė Gaja Gaitanži.

Iš Kijevo atvykęs kompozitorius ir poetas Romanas Kaleda virtuoziškai atliko keletą savo kūrinių. Sulaukęs gausių aplodismentų, pasakė, kad norintys dar kartą pasiklausyti atliktos muzikos, gali įsigyti įrašus, kurių jis paliks pas Vidmantą Valiušaitį.

Keletą dainų lietuvių ir ukrainiečių kalbomis, bei savo sukurtų posmų įspūdingai perteikė Dalia Tarailienė.

Kompozitorius Kęstutis Paulaitis, atvykęs iš Kauno, atliko improvizacijas ukrainietiškų melodijų motyvais, sulaukdamas gausių aplodismentų.

Renginį užbaigė vienuolių bazilijonų choro „Deisis“ grupės pasirodymas bei brolių vienuolių Dymytrijaus Maišalyko ir Myrono Baloho duetu bei solo atliekami kūriniai, pritariant gitarai ir smuikui.

Br. Dymytrijus Maišalykas grojo su smuiku taip išraiškingai, tarsi jo širdis būtų suaugusi su instrumentu, o gitara Myrono Baloho rankose skleidė tokias jautrias melodijas, kad joms niekas negalėjo likti abejingas.

Tad netylantys plojimai atlikėjus vertė vis dainuoti ir groti...

Kultūros nakčiai buvo parengtas plakatas, kurio viršuje ukrainiečių ir lietuvių kalbomis įrašyta „Maldoje susitinka Lietuva ir Ukraina“ ir šv. Juozapato pasirinktas iš Jono Evangelijos (17, 21) šūkis „Tegul visi bus viena!“ Tai šv. Juozapato, įkūrusio Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną gyvenimo tikslas – siekis įgyvendinti Brastos bažnytinės unijos priimtus nutarimus. Pirmąsyk Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje organizuota „Kultūros naktis“ – vienas iš mažų, tačiau prasmingų renginių, garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną ir minint jo 400 metų jubiliejų.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

 

Atgal