VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

07.25. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų 12. Konferencija Bazilionuose – 400 metų ordinui: pranešimai, naujas vitražas, sveikinimai ir atsisveikinimai

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre (Šiaulių r.) vyko XII mokslinė – tarptautinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrimo 400 metų jubiliejui paminėti.

Apie konferencijos pradžią – šv. Mišias šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje, sveikinimus ir padėkas jau rašyta ankstesniame „Lietuvos Aido“  numeryje. Šiame straipsnyje pristatysime skaitytus pranešimus ,  leidinio „Padubysio Kronikos“  pristatymą.

Konferenciją, vykusią  prof. Vytenio Rimkaus konferencijų salėje,  moderavo mokyklos direktorius Rimantas Gorys.

Pranešimai

Ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ XII konferencijoje , išklausyti tėvų bazilijonų, atvykusių iš Ukrainos, pranešimai, sulaukę konferencijos dalyvių dėmesio: „Bazilijonų maldingumo paslaptis šimtmečių eigoje: ištikimybė, misija, dabartis“ (mrg. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM) ir  „Bazilijonų mokyklos XVIII –XIX a.“ (mgr. t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM). Įdomų pranešimą skaitė ukrainietė Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė, nusipelniusi Lietuvos gydytoja  Natalija Šertvytienė „Kunigas, mokytojas Jakovas Golovackis: ryšiai tarp Ukrainos ir Lietuvos“.

Iš Natalijos Šertvytienės pranešimo

Natalija Šertvytienė pranešime akcentavo Jakovo Golovackio (1814 10 17–1888 05 13) asmenybę, jungiančią lietuvių ir ukrainiečių tautas, dirbusią šių tautų labui. Ukrainai J. Golovackis svarbus kaip vienas iš trijų pirmos Vakarų Ukrainoje išleistos ukrainiečių kalba knygos „Dniestro undinė“ (Rusalka Dnistrova) autorių. Ši knyga turėjo postūmį ukrainiečių literatūros vystymuisi.

J. Golovackis – ukrainiečių unitų kunigas, folkloristas, slavistas, ukrainiečių poetas, rašytojas, etnografas, Lvovo universiteto Ukrainiečių kalbos ir literatūros katedros dekanas. 

Jakovas Golovackis susietas ir su Vilniumi, kuriame 1867–1888 m. darbavosi. Jis ir palaidotas Vilniuje. Vilniuje J. Golovackis užėmė aukštas pareigas. Kaip Vilniaus universiteto bibliotekos vadovas  (universitetą  uždarius –  formavosi viešoji biblioteka) ir  Vilniaus archeografijos komisijos pirmininkas, sutvarkė katalogus, papildė eksponatus. Kaip Archeografijos komisijos pirmininkas, tarp kitų darbų, aprašė ir bazilijonų vienuolyną (išleisti 2 tomai). Jo užrašyta medžiaga dabar jau tapusi istoriniu šaltiniu.  Plačiau su N. Šertvytienės pranešimu bus galima susipažinti „Padubysio kronikoms“  jos parengtame straipsnyje.

Dainiaus Bardausko pranešimo akcentai

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas kalbėjo tema „Kupiškis – Ivano Frankivskas: vienuolių bazilijonų keliu“. Kupiškio delegacija (Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“, vadovaujamas Marijano Remeikio), atstovaudama Lietuvai,  2017 m. sausio 13–15 dienomis dalyvavo vienuolių bazilijonų surengtame jau aštuntame Kalėdinių giesmių festivalyje „Kalėdos Maizliuose“. Dalyvavimas festivalyje buvo svarbus keliais aspektais:

1.Vienuolių bazilijonų dėka kupiškėnų „Cantus Vita“ išgirdo Ukrainoje.

2. Kupiškėnai  festivalį „Kalėdos Maizliuose“ pamatė ir išgirdo regioninės televizijos studijos „Kupiškėnų studija“ parengtoje vasario 4 d. laidoje (delegacijoje dalyvavo Kupiškio Televizijos ir informacijos centro vadovas Povilas Vireliūnas, kuris filmavo vykusius koncertus bei susitikimus) .

3. Festivalis „Kalėdos Maizliuose“ plačiai pristatytas Lietuvos periodikoje: „XXI amžius“, „Kupiškėnų mintys“,  „Lietuvos aidas“ (net keturi straipsniai, kuriuose supažindinta su Žovkvos bei Ivano Frankivsko miestų istorija, bazilijonų vienuolynais).

4. Kupiškio delegacijos nariai vienuolių bazilijonų dėka praturtėjo dvasiškai: turėjo galimybę susipažinti ir artimiau pabendrauti su vienuoliais bazilijonais, pabuvoti ir pasimelsti Rytų apeigų katalikų šventovėse Rytų apeigomis aukojamose šv. Mišiose.

5. Kupiškėnų delegacija jautė nuoširdų Ivano Frankivsko gyventojų, dalyvavusių festivalyje, dėmesį ir dėkingumą.

6. Delegacija iš Lietuvos  pajuto vienuolių bazilijonų bei Ivano Frankivsko valdžios atstovų rūpestį vykstančiais mūšiais, į kuriuos vyksta, o ten ne vienas žūva ir Ivano Frankivsko jaunuoliai, matė pagarbų  žuvusiųjų įamžinimą, pajuto pergyvenimą dėl naujų pranešimų apie netektis.

7. Kupiškėnai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad vienuolių bazilijonų dėka jie – pirmieji Lietuvoje, giesmėmis įsijungė į pirmąją šventę Ukrainoje, skirtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui. Džiaugiasi, kad gali dalyvauti čia, Bazilionuose, vykstant pirmajai konferencijai, skirtai Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, Lietuvoje.

Lietuvos ir Ukrainos šventieji

Dr. Aldona Vasiliauskienė pranešime „Lietuvos ir Ukrainos šventieji: Kazimieras ir Juozapatas: gyvenimo paralelės“, surado svarbių paralelių šių dviejų vienintelių Lietuvos ir Ukrainos šventųjų gyvenime. Prelegentė konferencijos dalyviams išdalino redakcijos „Lietuvos aidas“ padovanotus laikraščio numerius ir jubiliejinį išsiuvinėtą atviruką: mėlyname fone geltonais siūlais (tai Ukrainos vėliavos spalvos) išsiuvinėtas skaičius 400 – primena  Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejų. Apdovanotieji tokiais neįprastais atvirukais dėkingi šį darbą atlikusiam Kazimierui Tamošiūnui, besidarbuojančiam tautodailės srityje.

„Padubysio Kronikos“

Po kavos pertraukėlės buvo pristatytas jau aštuntas istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ numeris, leidžiamas Romualdo Ozolo paramos fondo, Šiaulių universiteto ir  Bazilionų mokyklos. Leidinio redaktorius prof. Vytenis Rimkus kalbėjo apie žurnalo svarbą ne tik Šiaulių regionui, bet ir visai Lietuvai, o taip pat ir vienuoliams bazilijonams – šiame numeryje išspausdintas didelės apimties straipsnis „Ketvirtis amžiaus tarnystės Dievui ir žmonėms Lietuvoje“ (68–98 p. o žurnale 124 p. ). Straipsnio autorė dr. A. Vasiliauskienė darbą skyrė kun. t. Pavlo (Petro Jachimecui) OSBM, kaip padėką už išgelbėtą gyvybę.

Naujas vitražas, sveikinimai ir atsisveikinimai, džiugios kapelos melodijos

2013 m. gruodžio 19 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje  atidaryta dr. Aldonos Vasiliauskienės klasė, kurioje patalpinta mokykloje sukaupta ukrainistika.

2014 m. pavasarį abiturientas Haroldas Gudelis klasę papuošė vitražu (darbo vadovė – mokytoja dailininkė Laima Perminienė) – tai baigiamojo mokyklinio meno krypties egzamino darbas. Centrinė vitražo detalė – 2009 m. prie mokyklos pastatytas pirmasis Lietuvoje paminklas (autorė šiaulietė skulptorė Birutė Kasperavičienė) ukrainiečiams ir pirmasis paminklas pasaulyje  Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, be to, koplytstulpio Skapiškyje detalė.

Kupiškėnai susitikime su vienuoliais Bazilijonais. Iš kairės: t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM,  Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas ir t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM

Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasėje prie naujojo 400 metų ordino jubiliejui skirto vitražo (trečias iš dešinės). Iš kairės: t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM,  doc. dr. Irena Ramaneckienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, virtažo autorė  Greta Baniulytė ir t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM

Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė, Lietuvos nusipelniusi gydytoja Natalija Šertvytienė (dešinėje). nustebinta netikėtai Šiaulių universiteto rektoriaus prof. D. Jurgaičio pasveikinta su švente. Sėdi  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis (dešinėje) ir Bazilionų parapijos klebonas kun. Tomas Ūksas (kairėje)

mgr. t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM  (kairėje) džiaugiasi Šiaulių universiteto rektoriaus prof. Donato Jurgaiučio (dešinėje) įteikta padėka

Pranešimą skaito mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM (dešinėje), į lietuvių kalbą verčia Vasylis Kapkanas (kairėje)

Pranešimą skaito Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas

„Padubysio Kronikas“ pristato prof. Vytenis Rimkus

2016 m. abiturientė  Greta Baniulytė vertinimo komisijai pristatė baigiamojo mokyklinio meno krypties egzamino darbą – uždedamąjį vitražą, pavadintą  „Draugystės medžiu“ (Darbo vadovė – dailės mokytoja Laima Perminienė). Tai originali meninė Bazilionų mokyklos ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolių glaudaus bendradarbiavimo išraiška.

2017 m.  pavasarį dr. Aldonos Vasiliauskienės klasė pasipuošė dar vienu vitražu – tai dvyliktokės  Austėjos Papreckytės  kūrinys. Mokytoja – darbo vadovė – Laima Perminienė.

Konferencijos dalyviams buvo miela pabendrauti su paskutinio vitražo autore ir iš pačios Austėjos Papreckytės išgirsti detalų pasakojimą apie savo darbą, apie vaizduojamą 400 metų jubiliejui rengiamą knygą...

Kavos pertraukėlės metu svečius ir šeimininkus džiugino Arvydo Marcikevičiaus suburta ir jo vadovaujama kapela: Rimas Karlinskas, Raimondas Sinkevičius, Arvydas Marcinkevičius ir Birutė Sinkevičienė. Raimondas Sinkevičius, pritardamas akordeonu, porą negirdėtų, labai melodingų dainų skyrė straipsnio autorei. 

Kavos pertraukėlės metu su vienuoliais bazilijonais  intensyviai bendravo Šiaulių universiteto profesorė Genovaitė Kačiuškienė ir doc. dr. Irena Ramaneckienė. T. Pantalejmonui (Mychailui Salamachai) OSBM , jos kalbėjo apie rengiamų  leidinių, skirtų 400 metų ordino jubiliejui, svarbą ir Lietuvoje, ir Ukrainoje. Tai  XI tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys „ Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai“, o taip pat dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija  „Lietuva – Ukraina: religija, mokslas, kultūra“. Doc. I. Ramaneckienė – abiejų leidinių  redaktorė, o prof. G. Kačiuškienė – minėtos monografijos recenzentė.

Bazilionų mokyklos auklėtinė  Jurgita Laurynaitė – Trifeldienė, dabar Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja , į konferenciją atvykusi kartu su Kupiškio rajono meru Dainiumi Bardausku savo mokyklai padovanojo didelio formato 1256 p. monografiją „Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“. Tai 32-oji serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija, išleista 2016 m., jos vyriausioji redaktorė, sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Aušra Jonušytė (Vilnius: Versmė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus). Didžiausias monografijoje straipsnis –  dr. A. Vasiliauskienės „Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija“, apimantis 200 puslapių  (P. 362–561).

Ukrainietiškų ir lietuviškų suvenyrų bazilijoniškiams įteikė Natalija Šertvytienė, džiaugdamasi galėjusi atvykti į tokį prasmingą renginį, vėl sutikti kadaise, daugiau kaip prieš dešimtmetį matytus bazilioniškius bei šiauliečius, palikusius jai neišdildomą įspūdį. Direktoriaus Rimanto Gorio prašoma, pasižadėjo savo pranešimą pertvarkyti į mokslinį straipsnį ir pateikti „Padubysio Kronikoms“.

Prieš išvykdami į Vilnių, tėvai bazilijonai iš Ukrainos  mgr. t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM ir mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM dėkojo mokyklos direktoriui Rimantui Goriui, mokyklos kolektyvui, dr. Aldonai Vasiliauskienei ir visiems šios konferencijos organizatoriams. Džiaugdamiesi, kad šiame nedideliame miestelyje taip gražiai paminėtas ir įprasmintas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus ukrainietiškai užgiedojo „Ilgiausių metų“. Tėvai bazilijonai išlydėti su lietuvišku „Ilgiausių metų“ skambesiu.

Su nostalgija buvo mąstyta – ar dar bus organizuota konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui...

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal