VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

08.06. Pasvalio katalikių moterų skyriaus konferencija „ant ratų“

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

Pasvalio katalikių moterų skyriaus (KMS) narės birželio 30 d. surengė dvasinę-kraštotyrinę konferenciją „Parymokim prie tėviškės slenksčio“. Ji buvo skirta – Palaimintojo Arkivyskupo Teofilio Matulionio metams, Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiams. Vyko Pasvalio krašto muziejuje ir išvykoje .

Renginyje dalyvavo svečias iš Vilniaus – LKMS dvasios vadovas kun. Vytautas Rapalis, aukojęs Šv. Mišias. Gydytoja Genovaitė Jasaitienė ir Pasvalio r. meras Gintautas Gegužinskas, sveikinę susirinkusiuosius. Kraštietė soc. m. dr. Aldona Kačerauskienė, skaičiusi pranešimą „LKMS ir Pasvalio Katalikių Moterų veikla 1918 – 1940 m.“ Gydytoja Gražina Krikščiūnaitė, pasidalijusi prisiminimais apie dėdę Pasvalio katalikių moterų skyriaus įsteigėją kan. Kazimierą Krikščiūną. Katalikės moterys iš Vilniaus, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių, kurios Šv. Mišių metu atnašavo dovanas – žvakę, vandenį, leliją, plunksną, vynuoges, duoną ir vyną. Istorikas Gražvydas Balčiūnaitis, Panevėžio krašto literatė iš Paįstrio Ona Striškienė, Pasvalio neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Žalsvasis šaltinis“ (vad. Jonas Vaitiekūnas), neįgaliųjų centro grupė „Purienos“ (vad. Eugenija Butkienė ir Birutė Simonaitienė). Vaizdo medžiagą „Pasvalio katalikių moterų veikla 1922 -2017 m.“ pristatė Pasvalio katalikių moterų skyriaus pirmininkė Vlada Čirvinskienė.

Julius Simonaitis (centre) namuose sutinka svečius

Šv. Mišios Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Pagerbiama Vileišių šeima P. Avižonio kapinės. Centre LKMD dv. vad. kun. Vytautas Rapalis

Vileišių tėviškėje. Medinų kaimas. Pasvalio r.

Visiems konferencijos dalyviams buvo įteiktos Artūro Juozafovičiaus padarytos padėkos svečiams: istorinė Pasvalio Katalikių Moterų skyriaus nuotrauka 1933 m., bei šiuolaikinė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios nuotrauka. Muziejuje konferencija baigta giesme „Marija, Marija“.

Lydint ir pasakojant istorikui Gražvydui Balčiūnaičiui buvo aplankyta Pasvalio senosiose kapinėse Vileišių šeimos, savanorių ir kunigų kapai, paminklas tremties aukoms atminti. Sėdus į autobusą – Pasvalio kapinės (Stoties g.), Smetonos tiltas, Vileišių gimtinė Medinių kaime. Prie stogastulpio lietuvybės puoselėtojų Vileišių gimtinėje apie šios šeimos istorijos ir gyvenimo puslapius kalbėjo Aldona Kačerauskienė. Čia iškilmingai nuskambėjo Tautiška giesmė.

Renginio apibendrinimas, diskusijos, nuoširdus bendravimas vyko Kalneliškio kaime – Juliaus ir Petro Simonaičių sodyboje. Čia mus pasitiko senųjų namų tvarkinga ir autentiška aplinka. Tarsi tą sustojusį laiką vėl pažadino nuoširdus šių namų šeimininkų pasakojimas apie šio kiemo istoriją, gyvenusiuosius. Maldos už šių namų buvusius ir esančius gyventojus, už kunigus, svečius, pasvaliečius. Maloniai pateiktos vaišės, dainos ir lietuvių liaudies žaidimai, rateliai ir

 

Onos Striškienės nuotraukos

 

Atgal