VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

09.12. Renginys Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje

Vlada Čirvinskienė

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, katalikių moterų skyriaus narės Pasvalio dekano kun. Henriko Kalpoko  pritarimu   organizavo maldingą kelionę į Pivašiūnus. Ši diena buvo skirta katalikiškoms organizacijoms. Pastiprinę  savo sielas Viešpaties meile bei  Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos malone išskubėjome pas savo bičiulius į Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklą. Nuo Pivašiūnų iki Kurnėnų mus lydėjo alytiškis Vytautas Urmanavičius. Mokyklos kieme mūs pasitiko kaimiška kapiela ir tautiniais rūbais pasipuošę ,, Dzūkų pulkucis‘‘ vadovė mūsų nuoširdi bičiulė Antanina Urmanavičienė  bei šios mokyklos draugijos nariai, Alytaus rajono ir miesto valdžios atstovai. Čia kartu vedėme renginį ,, Baltijos kelyje – su meile širdyje‘‘,  kuris buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui , Juodojo kaspimo dienai, Baltijos kelio 28 – osioms metinėms paminėti. Susitikime buvo paminėtas pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas ( Pasvalio kraštietis) Antanas Juozapavičius, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. vasario 13 d. ant Alytaus tilto bei 1991 m. rugpjūčio 21 d. nuo okupanto kulkos žuvusį karį savanorį alytiškį Artūrą Sakalauską, gynusį Lietuvos nepriklausomybę prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos. Prisiminėme Baltijos kelio istorinę datą. Renginys prasidėjo malda už Tėvynę bei Tautine giesme.Tylos minute buvo pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai žuvę už Tėvynę bei Kurnėnų mokyklos mokytojai ir mokiniai  kurie iškeliavo į amžinybę.   Skambėjo posmai bei patriotinės dainos apie Tėvynę ir Mokyklą. Tai atliko šios mokyklos draugijos nariai bei mokytojai ir mokiniai,  Alytaus krašto vokaliniai ansambliai, ,, Dzūkų pulkucis‘‘ bei pasvaliečiai.  Išsamų pranešimą apie Lietuvos kariuomenės karininką Antaną Juozapavičių pristatė Alytaus etnologas Giedrius Bernatavičius, kuris pakvietė renginio dalyvius aplankyti mokykloje parengtą  parodą šiai istorinei asmenybei .

Kurnėnų mokyklos istoriją vaizdžiai ir patriotiškai papasakojo renginio vedėja, buvusi šios mokyklos direktorė, ,, Dzūkų pulkucis‘‘ vadovė, kuri labai rūpinasi šios mokyklos likimu - Antanina Urmanavičienė.

Pasvalio maldininkai Pivašiūnuose. Centre klierikas Raimundas Zimka

Kurnėnų  Lauryno Radziukyno mokykla. Alytaus r.

Renginio akimirka

Baltijos kelio akimirkos Kurnėnų mokyklos kieme. Alytaus r.

Paroda Lietuvos savanoriui karininkui Antanui Juozapavičiui ( Pasvalio kreštietis) Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla. Alytaus r.

Pasvaliečiai parašė padėka ir linkėjimus mokyklos svečių knygoje. Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla. Alytaus r.

Pasvaliečius domino Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos istorija. Jie stebėjosi, kad Laurynas Radiukynas išvykęs tolimon Amerikon Lietuvos nepamiršo, o žinodamas, kad jaunai atsikūrusiai Tėvynei reikia išsilavinusų žmonių, nutarė savo lėšomis gimtinėje – Kurnėnų kaime pastatyti modernią amerikietišką mokyklą. Visas mokyklos inventorius : lentos, langai, santechnikos įrengimai, suolai, išskyrus molį, sudėtingos kelionės sunkumus nugalėjęs, pateko į Kurnėnus. Mokykla buvo pradėta statyti 1934 m.. Atvėrė duris mokykla mažiesiems mokiniams – 1936 m.

Šiai mokslo šventovei Laurynas paaukojo 160 tūkstančių dolerių.

Antanina pasvaliečiams papasakojo mokyklos aukštam bokšte įsikūrusio Lietuvos herbo – Vyčio istoriją, kuriam teko patirti įvairius išgyvenimus sovietų okupacijos laikais.  1975 m. Vytis buvo paslėptas po tinko sluoksniu. Atgimimo metu Vytis pamatė saulę, buvo restauruotas ir suspėjo dalyvauti 1989 m. ,, Baltijos kelyje”.

Pasvaliečiai sužinojo, kad yra įsikūrusi Kurnėnų Lauryno Radziukyno Mokyklos draugija, kuriai rūpi istorinės, unikalios mokyklos likimas ateinančioms kartoms. Kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 1 val. mokyklą galima aplankyti. Budi žmonės, kurie gali įdomiai pateikti šios mokyklos istoriją.

Dar ilgai vaikščiojome šios mokyklos koridoriais, susipažinome su klasėmis, turtinga biblioteka, parodomis. Sustojome prie parodos, kuri buvo skirta karininkui Antanui Juozapavičiui, stebėjomės to meto mokyklos buitiniais patogumais. Kažkas iš mūsų pasvaliečių pasakė , kad tai Amerika – Lietuvoje.  Grojant muzikai šokome mokyklos kieme, bendravome prie vaišių stalo.  Buvo smagu po iškilmingų Pivašiūnų atlaidų  draugų būryje kartu prisiminti ir paminėti artėjantį Lietuvos valstybės atkūtimo 100- tį bei nutiesti Baltijos kelią, susipažinti su Kurnėnų mokyklos istorija.

Išvykdami padėkojome renginio organizatoriams ir pakvietėme dalyvauti  2018 m. vasarą dvasinėje – kraštotyrinėje konferencijoje ,, ant ratų‘‘ Pasvalyje.

 

Atgal