VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

Naujas vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2010 m. lapkričio 5 d. Vilniuje, pilnutėlėje Joanitų vienuolyno konferencijų salėje, pavadintoje Jono Pauliaus II vardu, buvo pristatytas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų kalendorius „Marija, globok Lietuvą“.

Renginį vedė Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė, skaičiusi poetės Lacrimos (Marijos Katiliūtės) Švč. Mergelei Marijai skirtas eiles, išspausdintas kalendoriuje. Muzikinius intarpus – giesmes Dievo Motinai Marijai atliko Šiaulių Katedros Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis (Diana Astrauskienė, Andrius Bartulis, Aidas Kalinčikas ir Jonė Vaikasienė), vadovaujamas Rolandos Motūzaitės – Kalakauskienės. Apie Dievo Motinos paveikslų nuotraukas, papuošusias kalendorių „Marija, globok Lietuvą“, kalbėjo autorius vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vyskupas Eugenijus Bartulis pristato kalendorių 2011 metams „Marija, globok Lietuvą“

Tai jau penktas vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius.

Pirmasis kalendorius – „Kryžiai Europos kalnuose“ (2007), sulaukęs visuomenės dėmesio, paskatino Jo Ekscelenciją rengti kitus kalendorius. Taip pasirodė 2008 – ųjų metų kalendorius  „Šventovės kalnuose“, 2009-ųjų – „Šventoji Žemė“.

Jeigu šie tryskalendoriai iliustruoti nuotraukomis iš kelionių po kitas šalis, tai 2010–iesiems metams –švenčiant Lietuvos tūkstantmetį – skirtas kalendorius papuoštas šalia Šiaulių esančio Kryžių kalno vaizdais – ir pavadintas „Kryžių kalnas“. 2010-ųjų metų kalendoriaus kryžiai atskleidė kalendoriaus simbolinę prasmę. Kryžių nuotraukos atspindėjo įvairius metų bei paros laikus, simbolizuodamos žmogaus gyvenimą nuo gimimo žemei iki gimimo dangui. Kryžiai skatino kreipti žvilgsnį aukštyn – į Aukščiausiąjį. 2006 m. gegužės 5 d. prasidėjęs pusę metų trukęs unikalus Kryžiaus žygis į Šventąją Žemę, liudijo lietuvių ištvermę, pasiaukojimą, maldingumą. Tad padėkos Dievui ir Švč. Mergelei Marijai už šį žygį kryžius puošia sieninio kalendoriaus viršelį. JE vyskupo Eugenijaus Bartulio darytos nuotraukos papuošė du 2010 metų kalendorius: sieninį ir stalinį.

Tad jau gražia tradicija tapo priešadventinis laikas – laukiama ne tik advento, bet ir naujo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendoriaus. Ir šiemetinis mūsų laukimas nebuvo beprasmis – pasirodė naujas (sieninis ir stalinis) kalendorius.

Kalendorius „Marija, globok Lietuvą“ neatsitiktinis. Jo Ekscelencija kalbėjo apie Dieviškąją Motiną, kurios globos reikia kiekvienam iš mūsų, reikia visai Lietuvai. Vyskupas E. Bartulis norėjo, kad kalendoriuje būtų visų Lietuvos vyskupijų svarbiausiose šventovėse esantys Švč. Mergelės Marijos atvaizdai. Įdomu tai, kad kalendoriuje išspausdintos ne tik Dievo Motinos, bet ir tų šventovių, kuriose yra Marijos paveikslai, nuotraukos. Tad iš kiekvieno mėnesio žvelgianti Švč. Mergelė Marija, kaip yra kalbėjęs JE vysk. E. Bartulis, turi priminti mums visiems, tikintiems ir netikintiems, kad Ji yra visų mūsų Motina ir Ji lydi mus kiekvieną dieną, mėnesius ir metus.

Vyskupas E. Bartulis kalendoriaus pristatymo metu pasakojo apie kiekvienam mėnesiui skirtą Marijos paveikslą, jo pasirinkimo tikslingumą, kalendoriaus parengimo sudėtingumą: daugelis paveikslų bažnyčiose pakabinti gana aukštai, kiti ir po stiklu, tad nufotografuoti buvo sudėtinga.

Ekscelencija pasakojo, kodėl jis šalia jau visiems žinomų ir visuotinai pripažintų, stebuklais išgarsėjusių Dievo Motinos paveikslų (Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos, Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu, Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškųjų šeimų karalienės ir kitų) nufotografavo ir kalendoriuje patalpino kuklius ir mažai žinomus Švč. Mergelės Marijos paveikslus. Tarkim, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai paveikslo nuotrauką iš Pakražančio Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios. Vyskupas pasakojo: „Čia Marija tokia paprasta, tačiau tokia nuostabi, tegu ir jos paprastas paveikslas liudys žmonėms Apreiškimo istoriją“.

Kalendoriuje ir pats mažiausias (20 x 17 cm), malonėmis pagarsėjęs Barūnų Dievo Motinos paveikslas, esantis Kryžių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės šventovėje. Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu atvaizdas nutapytas ant varinės skardos, dalyvavęs ne viename mūšyje.

Vyskupo Eugenijaus Bartulio vadovaujami renginio dalyviai gieda Padėkos giesmę Dievui

Vyskupui vadovaujant renginio pabaigoje visiems dalyviams nuotaikingai pagiedojus, buvo suteiktas palaiminimas.

Prie stalo nusitęsė ilga eilė laukiančiųjų J. E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio autografų. 

Kalendorius „Marija, globok Lietuvą“ – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio graži ir prasminga dovana Lietuvai bei kiekvienam mūsų.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal