VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

11.14. Broliai pranciškonai skelbia antrąjį nacionalinį prakartėliųkonkursą

Mažesnieji broliai pranciškonai skelbia antrąjį nacionalinį prakartėliųkonkursą„Pasitikim kūdikėlįJėzųsu šv. Pranciškumi“ ir kviečia lapkričio 15 – gruodžio 15 d. pristatyti konkursines prakartėles įorganizatorių nurodytas vietas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose (Plungės raj.), Šiaulių Kryžių kalne, Panevėžyje ir Marijampolėje.

 „Mūsų skubančioje visuomenėje būtent laikas yra brangiausia dovana artimiesiems, – teigia konkurso iniciatorius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis. – Pranciškoniško prakartėliųkonkurso tikslas – per adventinįlaikotarpįsuburti šeimąkartu apmąstyti Dievo įsikūnijimąir gimimąBetliejaus tvartelyje bei padrąsinti pasigaminti prakartėlępatiems.

Akimirkai sustoti, pabendrauti ir konstruoti prakartėlę kartu taip pat kviečiame įvairias bendruomenes, mokinių klases, darbuotojų kolektyvus, dienos centrus, senelių globos namų gyventojus ir kiekvieną, kuriam yra brangi Kalėdų žinia.“

Nuo gruodžio 17 d. iki šv. Kalėdų konkursinės prakartėlės bus eksponuojamos vietinėse bendruomenėse ir parapijose, kur vyks rinkimai ir bus išrenkamos trys gražiausios prakartėlės. Prakartėlės laureatės keliaus į Vilniaus „Ozo“ prekybos centrą, kur gruodžio 30 d. bus atidaryta gražiausiųjų konkursinių prakartėlių paroda. Paroda veiks iki apdovanojimų ceremonijos, kuri vyks sausio 7 dieną, minint Trijų Karalių iškilmę.

Šv. Kalėdų simbolį – gyvą prakartėlę –pirmąkartą1223 m. sugalvojo šv. Pranciškus Asyžietis. Ruošdamasis švęsti Kalėdas Grečio miestelyje (Italija), jis paprašė, kad šalia Grečio užtiktoje oloje būtųatkartota Jėzaus gimimo scena – padėta šieno, pastatytos ėdžios, atvesti jautis ir asilas – ir ten būtųaukojamos šv. Mišios. Ši nauja prakartėliųtradicija greitai išplito po Italiją, o bėgant šimtmečiams – ir po visą pasaulį. Ilgainiui prakartėlės persikėlė iš bažnytinės erdvės ir į žmonių namus. Broliai pranciškonai iki šiol platina prakartėlių tradiciją, o Vilniuje jau yra pagarsėjusi Bernardinų parapijoje per šv. Kalėdas įrengiama gyva prakartėlė.

Autorius Artūras Dailidė

Autorė Armantė Čeponaitė

 Autorė Ugnė Šiūkštaitė

Pernai pirmą kartą organizuotas pranciškoniškas prakartėlių konkursas iš karto sulaukė aktyvaus žmonių atsako ­– iš viso konkurse dalyvavo net 73 darbai iš visos Lietuvos. Dalyviai parodė savo išradingumą: prakartėlės buvo konstruojamos iš medžio, žolynų, vilnos, vaško, skalbinių segtukų, „lego“ detalių, popieriaus, siūlų, jūros nugludintų akmenų ir šakų bei kitų medžiagų. Ne vienoje prakartėlėje šalia Šventosios Šeimos figūrėlių kūdikėlį Jėzų pagerbia ir broliai pranciškonai. Organizatoriai tikisi dar gausesnio žmonių dalyvavimo antrajame konkurse, į kurį jau įsijungė ir Panevėžio bei Marijampolės miestai.

Konkursą organizuoja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija

Apie Mažesniųjų brolių ordiną

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (1181–1226) įkurtas Mažesniųjų brolių ordinas (lot. Ordo Fratrum Minorum, sutrumpintai – OFM) plačiau žinomas pranciškonų vardu. Šiuo metu tai gausiausia vyrų vienuolija Lietuvoje.

Mažesnieji broliai Lietuvoje yra įsikūrę šešiuose vienuolynuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Kryžių kalne ir Pakutuvėnuose. Broliai pranciškonai tarnauja keturiose parapijose, dirba su onkologiniais ligoniais, priklausomybėmis sergančiais žmonėmis, senoliais globos namuose, kaliniais, maitina vargšus labdaros valgykloje „Rūpestėliai“, rūpinasi jaunimo švietimu Kretingos Pranciškonų gimnazijoje bei pranciškoniškojo jaunimo ugdymu.

 

 

 

Atgal