VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

01.30. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejiniai renginiai Ukrainoje – Lvovas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2017 m. „Lietuvos Aide“ rašyta apie pasirengimą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Lietuvoje ir Ukrainoje, apie XII tarptautinę mokslinę konferenciją iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“, vykusią 2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre ir davusią pradžią jubiliejiniams renginiams, kurie buvo pratęsti Ukrainoje, o užbaigti Lietuvoje.

400 metų jubiliejui skirtos tarptautinės mokslinės ir lokalinės konferencijos rugsėjo mėnesį vyko Lvove,  Ivano-Frankivske, kituose miestuose bei bazilijonų vienuolynuose.

Apžvelgsime svarbiausius renginius Lvove bei Ivano-Frankivske.

Lvovas

Rugsėjo 14–17 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorija, nūdiena, perspektyvos“, kurią globojo aukščiausias Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios (UGKC) vadovas, Kijevo ir Haličo didysis(aukščiausias) arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas vyko Lvove ir Krechive. Konferencijai buvo išleista žurnalo formos spalvota programa su asmenybių, vienuolijų nuotraukomis, istoriniais tekstais. Jubiliejinės konferencijos išvakarėse buvo organizuota „Pres – konferencija“, kuriai vadovavo pagrindinis jubiliejinio renginio organizatorius  t. Kornilijus (Viktoras Jaremachas) OSBM. Dalyvavo  iš Romos atvykęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino protoarchimandritas (ordino vyriausias)  t. Genezijus (Genezijus Viomaras) OSBM,  Ukrainos katalikų universiteto (UKU) prorektorius prof. Ihoris Skočiliasas ir iš Lietuvos atvykusi Lietuvių, ukrainiečių asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė. Ji kalbėjo apie atliktus darbus garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, kodėl ordinui organizuotos konferencijos tapo tokiomis svarbiomis ir reikšmingomis – apie pirmąsias bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių universiteto ir Ukrainos aukštojo mokslo institucijų;  daug dėmesio buvo skirta Šiaulių r. esančiai Bazilionų mokyklai – daugiafunkciam centrui, akcentuoti mokyklos kolektyvo nuveikti darbai garsinant ordiną – pasidžiaugta 2009 m. Bazilionuose, prieš mokyklą, pastatyta skulptūra Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, kuri yra pirmoji ukrainiečiams Lietuvoje ir pirmoji pasaulyje vienuoliams bazilijonams. Kalbėta ir apie kitus meno paminklus – mokinių sukurtus vitražus ukrainistikos tematika. Atsakyta į  žurnalistų klausimus, pasakota ir apie kitus Lietuvoje bei Ukrainoje nuveiktus darbus. „Pres – konferencijoje“ plačiai nuskambėjusi Šiaulių rajono Bazilionų mokykla tapo svariu dėmesio bei diskusijų objektu visos konferencijos metu.

Pirmoji konferencijos diena

Ji buvo pradėta iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Juro katedroje, kurioms vadovavo UGKC vadovas, Kijevo ir Haličo didysisarkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Kartu meldėsi vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilykas) OSBM iš Romos. Jis  – Popiežiškosios Marijos Madžiorė  Bazilikos kanauninkas. Taip pat Charkovo  vyskupas Vasylijus (Volodymyras Tučapecas) OSBM, Lvovo vyskupas –pagalbininkas Volodymyras Grucia, Apaštalinis vizitatorius Graikų apeigų katalikams Baltarusijoje archimandritas Serhijus  Hajekas. Meldėsi vienuoliai bazilijonai ne tik iš įvairių Ukrainos vienuolynų, bet ir iš Romos, Brazilijos, JAV bei Lenkijos.

Jubiliejinė konferencija vyko Lvovo Mokytojų namų aktų salėje, talpinančioje per 200 klausytojų. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai bei vienuoliai bazilijonai iš Italijos, Vokietijos, Kanados, Brazilijos, JAV, Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Įžanginis žodis, sveikinimai

Įžanginiame žodyje jubiliejinės konferencijos organizacinio komiteto atstovas (sakyčiau – vadovas)  t. Kornilijus  (Viktoras Jaremachas) OSBM,  visiems palinkėjo, kad konferencija taptų stimulu tolesniems Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino tyrinėjimams, o vienuoliams bazilijonams – veiklos pagyvėjimo savo bendruomenėje ir Bažnyčioje.

Konferenciją sveikino  UGKC arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas,  Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM, UKU rektorius prof. Bohdanas Prach, pasaulietinės valdžios atstovai: Volodymyras Parasiukas – Ukrainos Aukščiausios Rados deputatas, Lvovo srities administracijos vadovas Olegas Siniutka, Lvovo miesto vadovas Andrijus Sadovyj.

T. Kornelijus OSBM perskaitė sveikinimo laiškus bei telegramas iš Ukrainos Aukščiausios Rados vadovo Andrijo Parubijo, Kultūros ministro Evheno Nyščuko.

400 metų jubiliejinės konferencijos darbe išskirtos penkios tematinės sesijos: „Bazilijonų ordino genezė. Juozapato Rutskio reforma“, „Kankinys Šventasis Juozapatas“, „Organizacinė struktūra ir ordino vidaus gyvenimas“, „Bendras tarnavimas“ , „Tarnystė Kristaus Bažnyčiai“. Pateiksime minėtose sesijose skaitytų pranešimų temas.

I-oji sesija „Bazilijonų ordino genezė. Juozapato Rutskio reforma“

Protoarchimandritas  t. Genezijus (Genezijus Viomaras) OSBM,  pasveikinęs konferencijos dalyvius, perskaitė pranešimą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas 400 metų jubiliejuje“.  Pranešimą: „300 metų po didžiojo atsinaujinimo: Bazilijonų ordinas Pietų Amerikos ukrainiečių diasporoje“ skaitė t. Soteris (Soteris Sidliaras, Šileris) OSBM -  iš Brazilijos. Išklausyti pranešimai: „Tėvų bazilijonų veikla Jungtinėse Amerikos valstijose“ (t.  Vasylis (Vasylis Salkovskis) OSBM,  JAV protoigumenas), „Metropolitas Josyfas Veljaminas Rutskis: Rytų bažnyčios vienuolijos reformos idėja ir jos realizavimas“ (prof. t. Porfirijaus (Vasyliaus Pidručnyj) OSBM  - Generalinė bazilijonų kurija Romoje, pranešimą perskaitė mgr. t. Dionizijus (Stepanas Zavediukas) OSBM),  „Bazilijonų ordino vaidmuo baltarusių žemėse krikščionybės istorijoje“ (archimandritas Serhijus  Hajekas, Minskas), „Šv. Bazilijus Didysis ukrainiečių mene“ (dr. Olegas Sydoras, Lvovas).

I-oji sesija „Bazilijonų ordino genezė. Juozapato Rutskio reforma“ buvo užbaigta naujausių leidinių, skirtų ordinui, prezentacija – Romoje išleistų „Analectos“ tomų pristatymu. Straipsnio autorė turėjo galimybę pristatyti savo monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ (2014. 680 p.). Tai jau 14-as monografijos pristatymas. Bendras trijų aukštųjų mokslo institucijų Šiaulių universiteto, Lvovo Ivano Franko nacionalinio universiteto ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto leidinys buvo pristatytas Lietuvoje (8 vietose), Lenkijoje  (1) ir Ukrainoje (5). Knygos pristatyme iškelta Bazilionų mokyklos svarba t. Vasilijui (Volodymyrui Evhenui) Zinko OSBM , jo bendrystė su mokyklos kolektyvu ir ištesėtas pažadas parašyti knygelę apie lietuvio ir ukrainietės dukrą seserį vienuolę Rafailą (Vandą Rimkevičiūtę) SSMI , atlikusią svarbių darbų ukrainiečiams Brazilijoje. Tad Bazilionų mokykla tapo  svarbia monografijos atsiradimo ištakose.

II-ji sesija  „Kankinys Šventasis Juozapatas“.

Pranešimus skaitė:  dr. t. Pavlo   (Mychailas Krečunas) OSMB – Užkarpatės Šventojo Mikalojaus provincija (Šventas kankinys Juozapatas: dvasinis žvilgsnis, vienuolinis pašaukimas ir ganytojiška tarnystė), prof. Leonidas Timošenko, Drohobičiai (1625 m. Levo Krevzos panegirika Juozapatui Kuncevičiui), prof. Andžejus Gilis, Liublinas (Juozapato Kuncevičiaus kulto pradžia Kijevo unijinėje metropolijoje XVII a.), dr. Jolita Liškevičienė, Vilnius (Palaimintojo Juozapato Kuncevičiaus ikonografija ir panegirinės tradicijos  pradžia LDK XVII a.), prof. Jurijus Jasinovskis, Lvovas (Juozapato Kuncevičiaus liturginė – muzikinė veikla jo laikmečio bažnytinio giedojimo kontekste), dr. Valentina  Los, Kijevas – Krokuva (Dešiniakrantės Ukrainos bazilijonų vienuolynų likvidavimas ir unijinių vienuolių persekiojimas XVIII a. pab. – XIX a. pirma pusė), mgr. t. Polikarpas (Volodymyras Marceliukas) OSBM  (XX a. naujieji kankiniai bazilijonai).

III-ji sesija „Organizacinė struktūra ir ordino vidaus gyvenimas“.

Šioje sesijoje išklausyti 7 pranešimai: „Lectio Orthodoxorum ta Lectio Basilianorum: “skaitomi kanonai“ Lvovo vyskupijos  stačiatikių ir unijiniuose vienuolynuose XVII – XVIII a. (palyginamosios analizės bandymai)“ (aspirantas Ivanas Almecas, Lvovas), „XVIII a. bazilijonų leidyklų leidinių rusų kalba visuomeninė reikšmė (pagal moralinės teologijos vadovėlių medžiagą)“ (prof. Joana Getka, Varšuva), „Bazilijonų  Dievo žodžio skelbėjų Šv. Pokrovos provincijoje XVIII a. traktatas „De Deo Uno et Trino“ (dr. Pantalejmonas (Denysas Trofimovas) OSBM), „Dievo Žodžio mokymas“  iš Počiajevo: XVIII a. antrosios pusės bazilijonų redakcija“ (dr. Larysa Dovga, Kijevas), „Malda ir darbas bazilijonių moterų vienuolijose XVII – XVIII a.“ (dr. Olegas Duchas, Lvovas),  „Bazilijonų vienuolynai Kijeve ir Šventosios Sofijos metropolito soboro atnaujinimas (1622 – 1632 m.)“  dr. Natalija Sinkevič, Tiubingenas), „Bazilijonų vienuolijos Peremyšlio vyskupijoje (XVII a. pab. – XVIII a.): kolektyvinio portreto bandymas“( dr. Jurijus Stecikas, Drohobyčiai).

IV-oji sesija „Bendras tarnavimas“

IV-oje sesijoje konferencijos dalyviai supažindinti su  6 pranešimais. Kijevo Mogilianų akademijos prof. Natalijos Jakovenko pranešimą „Bazilijonų vienuolynų stebuklingos ikonos: mišrių veiksmų socialinių erdvių tipologija“ perskaitė prof. Larisa Dovha.  Išklausytas Milano universiteto prof. Džovanos Brodži -Berkoff –  „Stačiatikis bazilijonas: Lvovo vyskupo Josyfo (Šumlianskio) 1680 m. „Veidrodis“ ir 1687 m. „Metrika“. Edmontono  Alberto universiteto prof. Natalija Pylypjuk skaitė pranešimą „Metropolito Atanazijaus (Šeptyckio)  kelias į Amžinybę: 1747 m. bazilijonų pamaldos palyginamajame kontekste“. Vilniaus menų akademijos prof. Rūtos Janonienės savo tyrinėjimus pristatė pranešime „Bazilijonų vienuolyno architektūrinis ansamblis ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia“.  Prof. Volodymyro Aleksandrovičiaus, Lvovas  kalbėjo tema  „Pokrovos (Rusinų) provincijos tapytojai bazilijonai ir Počiajevo bazilijonų tapytojų grupė XVIII a. antroje pusėje“. Pranešimus savo pasisakymu užbaigė dr. Romanas Kiseliovas.

V-oji - sesija „Tarnystė Kristaus Bažnyčiai“.

V-oje, paskutinėje sesijoje, kuriai pirmininkavo UKU Istorijos instituto prof. Olegas Turijus,  išklausyti 4 pranešimai. Licenciatas t. Jeronimas (Olegas Hrimas) OSBM  skaitė pranešimą „1882 metų Dobromilo reforma: vidinis ordino atsinaujinimas visuomeniniame religiniame kontekste paskutiniame XIX a. ketvirtyje Galicijoje“.  Kitas pranešimas „Andriejus Šeptyckis „tradicinis“ ir „netradicinis“ bazilijonas“, kurį pristatė  dr. Lilijana Gentoš (Lvovas). pranešimą „Iš nebūties į atgimimą: Ukrainos Graikų apeigų katalikų Bažnyčia ir bazilijonų ordinas komunistinėje Lenkijoje (1944–1989 m.)“ skaitė Igoris Halahida (Varšuva – Gdanskas). Dr. Aldona Vasiliauskienė užbaigė jubiliejinę konferenciją pranešimu „Bazilijonų tradicija Lietuvoje: istorija ir nūdiena“.

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino protoarchimandritas   t. Genezijus (Genezijus Viomaras) OSBM, dėkojo visiems ir kiekvienam, organizavusiam šią neeilinę jubiliejinę konferenciją. Dėkojo tiems, kas davė lėšų jos pravedimui ir visiems dalyviams, tikėdamas, kad toks unikalus renginys duos gražių vaisių.

Kavos pertraukėlės metu grupelė  jubiliejinės konferencijos pranešėjų, atvykusių  iš įvairiausių pasaulio kraštų. Trečia iš dešinės straipsnio autorė

Tėvai bazilijonai prie  jubiliejinės konferencijos stendo. Iš Romos atvykęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino protoarchimandritas (ordino vyriausias)  t. Genezijus (Genezijus Viomaras) OSBM (dešinėje) ir pagrindinis jubiliejinio renginio organizatorius  t. Kornilijus (Viktoras Jaremachas) OSBM   (kairėje) 

Pranešimą skaito dr. Aldona Vasiliauskienė. Sekcijai pirmininkauja Ukrainos katalikų universiteto (UKU) Istorijos instituto prof. Olegas Turijus  

Konferencijos posėdžių salėje giedamas Ukrainos himnas 

Lietuvės mokslininkės iš Vilniaus su Užkarpatės Šventojo Mikalojaus provincijos  kun. dr. Pavlo (Mychailu  Krečiunu) OSBM. Iš kairės: VDA Dailėtyros instituto  mokslo darbuotoja.dr. Jolita Liškevičienė, kun. dr.Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM, Vilniaus menų akademijos prof. Rūta Janonienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė   

dr. Aldonai Vasiliauskienei Lvovo Šv. Onufrijaus  bažnyčios parapijiečiai padovanoja Švč. Meregelės Marijos ikoną. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Dera pastebėti, kad kiekvienas pranešimas buvo parengtas labai kruopščiai, naudojantis gausia archyvine medžiaga ir iliustruotas  schemomis, lentelėmis, vaizdais, nuotraukomis...

Po kiekvienos sesijos vyko diskusijos su iš anksto numatytais ir į diskusijas įsijungiančiais kitais konferencijos dalyviais.

Džiugu, kad  konferencijos, minint Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų  „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorija, nūdiena, perspektyvos“ pranešėjams Lvove įteikti specialūs Sertifikatai.

Kultūrinė programa

Jubiliejinės konferencijos dalyviams buvo skirti muzikiniai numeriai. Pirmąją dieną, po sveikinimų – keletą gražių muzikinių numerių atliko prie Mokytojų namų veikianti jaunųjų artistų (šokėjų) studija „Gorlyčka“.

16 dienos vakare jubiliejinis šventinis koncertas vyko Lvovo Šv. Andrijaus cerkvėje (bažnyčioje). M. Lysenko Lvovo nacionalinės muzikos akademijos Baroko kapela atliko garsių autorių religinius ir klasikos kūrinius. Antroje koncerto dalyje V. A. Mocarto, J. S. Bacho, D. B. Pergolezi kūrinius atliko solistės Irina Kliučkovska ir Lilija Nikytčuk pritariant styginiam sekstetui ir dirigentui – vargonininkui Jurijui Berveckiui.

Be akademinio darbo, muzikinių intarpų, konferencijos dalyviai turėjo galimybę dalyvauti dvasinėse, pažintinėse išvykose:  rugsėjo 17 d. aplankyti  svarbūs Bazilijono ordino istorijai vienuolynai Krechive ir Žovkvoje. Šv. Mikalojaus bažnyčioje Krechive  buvo aukotos šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilykas) OSBM. Po jų konferencijos organizacinis  koordinatorius t. Kornilijus (Viktoras Jaremachas) OSBM pravedė ekskursijas Krechive ir Žovkvoje. 

 

 

Atgal