VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

07.07. Baigiami grandioziniai sakralinio paveldo tvarkybos darbai, skirti Žemaičių krikšto jubiliejui paminėti

Nuo 2009 metų įgyvendinama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa, skirta restauruoti ir sutvarkyti vakarų Lietuvos krašto religinio paveldo statinius. Baigus įgyvendinti programą, neseniai buvo priimti ir paskutinieji 2017 metais suplanuoti tvarkyti objektai: Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso kunigų seminarija, Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia, Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia ir Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas Varniuose, Telšių rajone. Šių objektų tvarkybai 2017 metais buvo skirta šiek tiek daugiau nei pusė milijonų eurų.

Žemaičių krikštas yra reikšmingas įvykis tiek Lietuvos dvasinei, tiek pilietinei savimonei, padovanojęs nuostabių sakralinio kultūros paveldo objektų. Žemaičių vyskupai ypač rūpinosi katalikiškumu, lietuvybės ir tautinio sąmoningumo ugdymu, todėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimas yra nuostabi proga dar kartą įvertinti ir atgaivinti bažnyčias ir statinius, susijusius su Žemaičių krikšto laikotarpiu ar vėlesniu, kai Žemaitijos vyskupija tapo laisvės ir tautinio sąmoningumo centru. Šiuo metu, liepos 1-12 d., kaip tik vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, įprasminantys šio regiono religinio gyvenimo istoriją ir paveldą.

Telšių kunigų seminarija po remonto sumažinta

Viduklės bažnyčia. Klebono Alberto Staniulio nuotr.

Nuo Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejaus minėjimo programos vykdymo pradžios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skiriamomis lėšomis restauruoti septyni sakraliniai objektai. Atlikta daugiausia fasadų tvarkybos ir restauravimo darbų, stogo keitimo bei elektros, santechnikos ir priešgaisrinės apsaugos sistemų instaliavimo darbų. Šių religinių objektų tvarkybai iš viso skirta apie 4,5 mln. eurų. Visų statinių / pastatų tvarkybos darbus organizavo valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“.

Vienas svarbesnių objektų, kurio tvarkyba vyko nuo 2011 metų, – Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso kunigų seminarija. Statinių kompleksą sudaro Šv. Antano Paduviečio katedra, vienuolyno namas, kunigų seminarija ir šventoriaus vartai. Tai yra unikalus baroko sakralinės architektūros paminklas, dvasinio pasipriešinimo carinei ir sovietų okupacijoms memorialinė vieta.

Telšių kunigų seminarijos tvarkybos darbų metu buvo atnaujintas visas pastatas: keičiamas stogas, tvarkomas fasadas, remontuojamos visos patalpos, keičiamos durys, statomi langai. Kaip pastato vertingoji savybė yra įvardyti laiptai su mūriniais tinkuotais turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais, kurie taip pat buvo restauruojami. Rūsiuose įrengti nauji šilumos mazgai, priešgaisrinė apsaugos sistema, visos lauko inžinerinės sistemos, vandentiekis, kanalizacija, tvarkoma aplinka. Kunigų seminarijos reprezentacinėse patalpose pakabinti specialiai iš Italijos atvežti šviestuvai.

Kitas svarbus objektas – Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia, esanti Raseinių rajone. Nuo 2016 metų buvo vykdomi fasado tvarkybos darbai: pakeistas stogas ir restauruotos lauko sienos, kai kurie langai. Kaip teigė bažnyčios klebonas kunigas Albertas Stanulis, tokio remonto labai reikėjo, nes skardinis stogas buvo nekeistas jau 60 metų. Pirmoji Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia statyta dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Žemaičių krikšto laikotarpiu apie 1416 metus, o dabartinė – 1800 metais.

Taip pat 2017 metais baigta tvarkyti ir Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Nuo 2015 metų tvarkant pastatą, buvo pakeisti bažnyčios langai ir stogas. 

Įgyvendinant programą, pradėtas restauruoti ir vyskupo Motiejaus Valančiaus namas, esantis Varniuose, Telšių rajone. Namo tvarkybos darbai tęsiami toliau ir 2018 m. bus finansuojami iš paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Ankstesniais metais baigti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros šventoriaus ir fasadų tvarkybos darbai bei vienintelės XV amžiuje Žemaičių vyskupystėje pastatytos mūrinės Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios archeologiniai tyrimai ir fasadų tvarkybos darbai. Pasibaigus Žemaičių krikšto programai, liko neatlikti bažnyčios vidaus tvarkybos darbai. Dėl to 2018 m., įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programą, pradėti bažnyčios vidaus tvarkybos darbai.

Programos įgyvendinimo laikotarpiu sutvarkyti visi septyni sakraliniai objektai tapo patrauklesni, gražesni, išspęstos kai kurios įsisenėjusios problemos, o kai kurie darbai tęsiami ir toliau.

Atgal