VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

12.06. Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčios 550 metųjubiliejus

Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje paminėtas 550 metų nuo Mažesniųjų brolių įsikūrimo Kaune ir Ordino misijos Lietuvoje jubiliejus. 

Šv. Jurgio kankinio bažnyčia, iškilusi didžiausių Lietuvos upių santakoje greta Kauno pilies ir Pranciškonų vienuolyno pastatų, brolių pranciškonų jautriai įžvalgiu pastebėjimu, - yra ta Šventovė, kurios likimas per šimtmečius visados sutapo su Lietuvos likimu. Nuo 1504 metų, kada Šventovė sušvito Nemuno ir Neries Santakoje, ji ne kartą buvo griaunama, deginama, išniekinama, stumiama į griuvėsių sangrūdas. Kaip ir Lietuva, per karus, marus, barbariškumo tvanus lydima šv. Jurgio Kankinio Bažnyčios varpų gaudesio, aukojamų šv. Mišių šviesos, giesmių ošimo. Arba skaudžios tylos. Giliausia esatimi jausime kaip išnyks kitapus didžiojo altoriaus skaudžiai įrėžti žodžiai – 1950 metų kovo mėnesio 5 dieną Viešpats paliko Šventovę. Šiandien Dievas čia... 

Atgal