VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

11.14.Ukrainos ambasadoriaus vizitas Bazilionų mokykloje

 Informaciją parengė lietuvių k. mokytojas Alvydas Lukošius

 

2019 m. lapkričio 6 d. Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre (Šiaulių r.)  lankėsi Uk­rai­nos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­my­ras Ja­cen­kivs­kis, jo sutuoktinė Rok­so­la­na Ja­cen­kivs­ka, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje ambasadoriaus patarėjas Sergijus Vasylenko, ambasados bendradarbis Dmytro Koval ir kunigas - bazilijonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM. Svečius lydėjo istorijos mokslų  daktarė, Lietuvos ir Ukrainos istorinių, kultūrinių dialogų puoselėtoja Aldona Vasiliauskienė.

Mokyklą ir Ukrainą jau daugelį metų sieja vienuoliai bazilijonai,lai­ko­mi sta­čia­ti­kių ir ka­ta­li­kiš­ko­sios baž­ny­čios jung­ti­mi nuo Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kų. Bažnyčia, pastatyta 1749 metais vienuolių bazilijonų. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui Lietuvoje ir Ukrainoje  suorganizuota 15 konferencijų, skirtų  glaudžiam bendradarbiavimui tarp mokyklos ir vienuolių.

Ukrainos ambasadoriaus vizito Bazilionų mokykloje akimirkos. Nuotraukos -  dailės mokytojos Laimos Perminienės

Garbingi svečiai buvo supažindinti su mokyklos istorija, kurią papasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vaičiulienė. Aprodytos mokyklos erdvės: mokytojos, vertėjos, rašytojos Barboros Mejerytės klasė-muziejus, dr. Aldonos Vasiliauskienės klasė, kurioje gausu įvairios vertingos informacijos apie bendradarbiavimą su ukrainiečiais, dr. Aldonos Vasiliauskienės prasmingos veiklos liudijančių dokumentų bei dailės mokytojos Laimos Perminienės mokinių baigiamieji dailės egzamino darbai – vitražai, simbolizuojantys vienuolių bazilijonų veiklos svarbą.

Ukrainos ambasadorius Volodimyras Ja­cen­kivs­kis pasiūlė glaudžiau bendradarbiauti Bazilionų mokyklos mokiniams su į Lietuvą netrukus atvyksiančiais iš Ukrainos karo zonos mokiniais, paruošti bendrą abiejų šalių mokinių projektą, suteikti galimybę mokiniams pažinti vieni kitų šalis, kultūrą. Ukrainiečių mokiniai apsilankys Bazilionuose, o Bazilionų mokiniai - Ukrainos ambasadoje Vilniuje.

Prof. Vytenio Rimkaus vardo salėje svečiai apžiūrėjo Nepriklausomybės akto signataro Romualdo Ozolo fotografijų parodą ,,1957“. Susidomėjimo sulaukė Augusto Špenglerio bei Genutės ir Vytauto Labinų foto įrangos bei nuotraukų paroda, surengta Alinos Kvedarienės (Labinaitės) ir mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio iniciatyva. Apie tai papasakojo mokytojos Jūratė Formanskė ir Daiva Valančienė, kurios yra jau parašiusios po kelis straipsnius į kultūros ir istorijos žurnalą ,,Padubysio kronikos“.

Verta paminėti, kad prieš kelerius metus mokykloje lankėsi tuometis Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riaus Va­le­ri­jus Žov­ten­ka.

Ambasadorius mokyklai padovanojo ukrainietiškų suvenyrų.

Džiaugiamės ir didžiuojamės tokiu aukštų pareigūnų dėmesiu mūsų mokyklai.

Svečiai apsilankė ir Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje, tik ką šventusioje 270 metų jubiliejų. Juos pasitiko klebonas Tomas Ūksas, Bazilionų seniūnaitis Stasys Lembertas, ŠRSKC Bazilionų filialo kultūros darbuotojai, Raimondas  Sinkevičius, Arvydas Marcinkevičius, Edita  Ramančionienė, Birutė.Sinkevičienė , Laima Karlinskienė ir ŠRSVB Bazilionų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Asta Platiakienė. Ambasadoriui buvo įteiktas lietuviškos duonos kepalas, visi svečiai pasveikinti dainomis ir gražiais žodžiais.

 

Nuotraukų autorė dailės mokytoja Laima Perminienė

 

Atgal