VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

Ateinančios Šv. Kalėdos beldžiasi į mūsų širdžių duris

Laura Pačtauskaitė

Šventos Kalėdos ateis - nepaisant sunkumų, ligų, politinių rietenų ar kitų bėdų, jos beldžiasi į visų mūsų duris, pirmiausia - į mūsų širdžių duris.

Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Robertas Šalaševičius

Pasak Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriaus kunigo Roberto Šalaševičiaus, tikroms Kalėdoms nebaisūs jokie iššūkiai, nes mes jose švenčiame Dievo atėjimą į žemę nauju, unikaliu būdu.

„O tas atėjimas prieš daugiau negu du tūkstančius metų tikrai nebuvo patogus. Mes žinome, kad Juozapui ir Marijai, kuri laukėsi kūdikio, užeigos durys buvo užtrenktos, jiems teko apsistoti tvartelyje, kur dieviškasis Kūdikėlis ir išvydo šitą pasaulį. Vėliau šventajai šeimai teko bėgti į „užsienį“, slėptis nuo persekiotojų, vėl grįžti, įsikurti. Tokios buvo pirmosios Kalėdos.

Vilniaus katedros aikštėje netrukus vėl galėsime matyti prakartėlę. Manau, kad yra labai simboliška tą prakartėlę įrengti lauke - čia ji geriausiai atspindi Kristaus gimimo įvykį. Dievas ir šiandien, deja, neretai randa uždarytas duris, bet ir šiandien Jis vis dėlto ateina, nepaisant visų atmetimų, kad yra kartais pajuokiamas, atstumiamas, nepriimamas, bet ateina, kaip ir prieš du tūkstančius metų.

Noriu pakviesti visus, pirmiausia tikinčius žmones, pasiruošti šventoms Kalėdoms. Šįmet renginių mieste bus mažiau negu ankstesniais metais - ir aš iš tiesų džiaugiuosi tuo, nes praeityje įvairių renginių gausa Advento metu nuvargindavo žmones ir atėjus tikrosioms Kalėdoms, atrodo, net jėgų nebelikdavo nei švęsti, nei džiaugtis. Todėl noriu pakviesti, kad žmonės padovanotų sau galimybę ruoštis, nurimti, susikaupti, susimąstyti. Tai tikrai nieko nekainuoja ir gyvenime labai padeda.

Katalikams naudojuosi proga priminti, kad prieš Kalėdas dera atlikti išpažintį ir Adventą įprasminti labdaros, artimo meilės darbu. Lietuvos „Caritas“ šiemet vėl organizuoja labdaros akciją „Gerumas mus vienija“. Tos akcijos simbolius - baltas žvakutes Kūčių stalui galima įsigyti už auką, o visos surinktos lėšos naudojamos paremti skurstantiems. Advento metu paprastai renkami naudoti drabužiai, ilgiau naudojami maisto produktai - jais irgi pasidalijame Kalėdų dvasia. Tai nėra labai romantiška, bet užtai tikra.

Visiems švento, rimtimi paženklinto Advento ir puikių šventų Kalėdų“, - linki Vilniaus arkikatedros administratorius kunigas R. Šalaševičius.

Kiekvieną Advento sekmadienį rytais Vilniaus arkikatedroje pagal senovinę liaudiškojo pamaldumo tradiciją giedamos Švč. Mergelės Marijos Valandos, vadinamosios Rarotos, o pavakariais vyksta tradicinės adventinės katechezės, Katedroje dirbantys dvasininkai kalba aktualiais tikėjimo klausimais.

Gruodžio 17-19 d. arkikatedroje vyks Advento rekolekcijos, susikaupimo metas, skirtas tam, kad tikintieji tinkamai pasirengtų Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmei - Šv. Kalėdoms.

Šv. Kūčių vakarą Vilniaus arkikatedroje tradiciškai aukojamos iškilmingos Piemenėlių, arba Bernelių, šv. Mišios, kurias aukoja Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Prieš šv. Mišias arkivyskupas pašventins Katedros aikštėje pastatytą didžiąją prakartėlę ir į jos ėdžias paguldys gimusio Kūdikėlio figūrą.

Atgal