VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

01 17. 2012 metų Trakų bažnyčios kalendorius

Dr. Aldona Vasiliauskienė
2011 m. pabaigoje pasirodė Juozo Vercinkevičiaus sudarytas 16 psl., iliustruotas, pakabinamas 2012 ųjų metų Trakų bažnyčios kalendorius, skirtas Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslui. Tai pirmasis Lietuvoje popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis 1718 m. rugsėjo 4 d. vainikuotas Dievo Motinos paveikslas.
Dera paminėti ir kitus Švč. Mergelės Marijos paveikslus vainikuotus Lietuvoje – Šv. Sosto (Popiežiaus) leidimu jų yra šeši (Trakuose, Vilniuje – du, Šiluvoje, Pivašiūnuose, Žemaičių Kalvarijoje). Antrasis paveikslas kabo Vilniaus arkikatedroje Goštautų koplyčioje dar vadinamas Sapiegų Madona. 1750 m. rugsėjo 8 d. vainikuotas popiežiaus Benedikto XIV dovanotomis karūnomis (iki II pasaulinio karo šis paveikslas buvo Vilniaus bernardinų, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje).
Šiluvos Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas Popiežiaus Pijaus VI leidimu ir jo pašventintu vainiku iškilmingai karūnuotas 1786 m. rugsėjo 8 d. (2004 m. plėšikams pavogus pašventintas karūnas, Popiežius Benediktas XVI pašventino pavogtųjų kopijas ir 2006 m. rugsėjo 10 d. Šiluvos Dievo Motinos paveikslas antrą kartą vainikuotas).
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas vainikuotas 1927 m. liepos 2 d. popiežiaus Pijaus XI vainiku ir jam suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.
Pivašiūnų bažnyčios Didžiajame altoriuje esantį Dievo Motinos paveikslą 1988 m. rugpjūčio 14 d. kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir jam suteikė Nuliūdusiųjų paguodos titulą.
Šeštasis malonėmis garsėjantis paveikslas – Žemaičių Kalvarijoje Švč. M.Marija su Kūdikiu. Jis vainikuotas 2006 m. birželio 23 d. popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis ir jam suteiktas Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas.
Tad 2012 m. Trakų bažnyčios kalendorius – dar viena Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslo (dažnai vadinamo Trakų Marija) garsinimo forma.
Katalikiško kalendoriaus tekstas parašytas dviem kalbomis: lietuvių ir lenkų (į lenkų kalbą vertė Liucija Terenteva). Antrajame puslapyje chronologiškai pateikta Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios istorija.
Sausio mėnesį puošia 4 bažnyčios freskos. Liepą – malonėmis garsėjantis Trakų Marijos paveikslas. Kitus mėnesius puošia Trakų Marijos kopijos ar paveikslai, sudarytojo surasti įvairiose Lietuvos bažnyčiose (Nemenšinės Šv. Arkangelo Mykolo, Želvos Šv. Ignaco Lojolos, Giedraičių Šv. apaštalo Baltramiejaus, Semeliškių Šv. Lauryno bei Senųjų Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas – antrajame viršelyje) ir Latvijoje – Agluonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiajame altoriuje. Pateikta trumpa kiekvieno Švč. M. Marijos paveikslo istorija.
Kitus mėnesius puošia Trakinių atlaidų (Švč. M. Marijos Gimimo) nuotraukos su Bažnyčios hierarchais, kunigais, parapijiečiais, piligrimais. Tuo pačiu labai gražiai pagerbtas 1966–2000 m. Trakuose klebonavęs dekanas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, suradęs ir išsaugojęs Trakų bažnyčios aukso lobyną, o taip pat ir 20 metų Dievo vynuogyne dirbantis, o nuo 2010 metų Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas dekanas Jonas Varaneckas.
Kiekviena nuotrauka (paveikslo ar šventės) detalizuota. Nuotraukų autoriai: Dana Buinickaitė-Zacharevičienė, Jonas Česnavičius, Viktoras Kieras, Evelina Kislych, Juozas Vercinkevičius bei iš Lietuvos dailės muziejaus (Antanas Lukšėnas).
Išskirtos svarbiausios kiekvieno mėnesio religinės šventės, jos konkretizuotos ir paaiškintos (įrašytos specialiu šriftu).
Spalvotas, informatyvus tematinis „2012 metų Trakų bažnyčios kalendorius“ išspausdintas kokybiškame popieriuje yra svarbus istoriniu, menotyriniu, religiniu požiūriais.
 

Atgal