VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

02 01. Prezidentė pasveikino kardinolą A. J. Bačkį jubiliejaus proga

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis vasario 1-ąją dieną mini savo 75-erių metų sukaktį.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino kardinolą Audrį Juozą Bačkį 75-erių metų jubiliejaus proga.
"Jūsų gyvenimas - tai nuoseklaus ir sąmoningo pasirinkimo, tikėjimo bei Tėvynės meilės liudijimas. Atskirtis nuo Tėvynės užgrūdino meilę jai ir sustiprino tikėjimą žmogiškosiomis dvasinėmis vertybėmis, kurios padėjo Jums kryptingai ugdyti save sielovados bei diplomatiniam darbui. Jūs ne tik mylimoje Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų stengiatės užtikrinti tikėjimo laisvę, kovoti su žmonių diskriminacija, puoselėti tikinčiųjų orumą ir dvasingumą, telkti juos doriems darbams", - rašoma Prezidentės sveikinime.
Šalies vadovės teigimu, Lietuvos katalikams itin reikšminga A. J. Bačkio veikla atkuriant tikinčiųjų teises bei laisves ir indėlis įkuriant Vilniaus bažnytinę provinciją.
Prezidentė kardinolui palinkėjo sveikatos, tikinčiųjų pagarbos, žmonių palaikymo visuose kilniuose darbuose bei toliau taip pat sėkmingai kurti dvasinius namus, kupinus meilės ir gailestingumo.

Atgal