VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

„Kūrinija kankinasi“ – teologas ragina atsisakyti mėsos

Irena Tumavičiūtė

Vienas Vokietijos katalikų teologas kreipėsi į krikščionis, prašydamas per Kalėdas valgyti mažiau mėsos. Juk kalakutai, vištos, kiaulės ir galvijai taip pat yra kūrinijos dalis, o kūriniją reikia saugoti. Pasak teologo, padėti tai suprasti yra ir Bažnyčios pareiga.

Ar vegetarai geresni krikščionys?

Miunsterio Teologinės zoologijos instituto vadovą Rainerį Hagencordą piktina tai, kad mėsos vartojimas nepakankamai rimtai vertinamas kaip pasaulinė problema.

Šis vienintelis toks Vokietijoje institutas yra Kapucinų Filosofijos ir teologijos aukštosios mokyklos padalinys. Instituto globėja yra žinoma gyvulių elgsenos tyrinėtoja Jane Goodall (viena iš trijų žymiausių mokslininkių – žmoginių beždžionių tyrinėtojų; kitos dvi: amerikietė Dian Fossey ir lietuvė Birutė Galdikas – I.T.)

„Bažnyčia nuolat kalba apie kūrinijos saugojimą, bet niekada nepamini kalakutų, vištų, kiaulių ir galvijų“, – kritikavo Hagencordas. Šiuo požiūriu gamta esanti tik visiems gražiai atrodantis išteklių šaltinis. Jis pasakė, jog per šventes valgys vegetariškai.

Bažnyčia kaip „gyvybės užtarėja“

R. Hagencoras įsitikinęs, kad Bažnyčia turi įsitraukti į diskusiją apie elgesį su gyvūnais. „Kuri kita institucija yra nepriklausoma nuo farmacijos ir mėsos pramonės?“ – klausia teologas ir teigia, jog Bažnyčia turi pasidaryti gyvybės užtarėja. Pasak R. Hagencordo, Biblijoje nėra pasakyta, kad tik žmogus turi sielą. Juk aštuntame laiške Romiečiams kalbama apie tai, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja, tebesikankina ir kad ji bus išvaduota iš vergovės. „Tai yra nepaprastai aktualu. Nes kūrinija dar niekada taip nekentėjo kaip šiandien“, - kalbėjo teologas.

Įdomios biografijos žmogus

49 metų Raineris Hagencordas 1980 – 1985 m. studijavo katalikų teologiją Miunsterio ir Fribūro universitete, 1987 m. įšventintas kunigu. Po ketverių metų sielovados darbo Miunsterio universitete pradėjo studijuoti biologiją ir filosofiją Miunsterio universitete, baigė studijas valstybiniu egzaminu. Pagrindinė studijuojama disciplina buvo elgsenos biologija.

Nuo 1996 iki 2000 m. R. Hagencordas dirbo Miunsterio aukštųjų mokyklų kunigu. Per tą laiką bendruomenėje įtvirtino tarpdisciplininius pokalbius apie teologiją ir biologiją.

2002 m. Miunsterio vyskupo Reinhardo Lettmano kvietimu jis pradėjo bendradarbiauti Miunsterio Vestfalijos Wilhelmo universiteto neurologijos ir elgsenos biologijos institute.

2009 m. kartu su Antonu Rotzetteriu Hagencordas įkūrė Teologinės zoologijos institutą. Čia gimė studijų programa, jungianti teologiją ir gamtos mokslus.

Atgal