VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

04 08. Popiežius Velykų sekmadienį ragino siekti taikos ir stabilumo pasaulyje

Popiežius Benediktas XVI savo pamoksle Velykų sekmadienį primygtinai ragino siekti taikos, stabilumo ir religijos laisvės pasaulyje. 

Kreipdamasis į dešimtis tūkstančių tikinčiųjų ir turistų šv. Petro aikštėje jis pirmiausiai minėjo problemas Sirijoje ir Afrikoje.

"Viltis šiame pasaulyje neišvengiamai susiduria su blogio galia", - kalbėjo popiežius. Pirmiausiai Sirijoje turi liautis kraujo praliejimas. Pasak Katalikų Bažnyčios vadovo, "nedelsiant būtina pasirinkti pagarbos, dialogo ir susitaikymo kelią". Daugeliui Sirijos pabėgėlių reikia humanitarinės paramos ir solidarumo jų kančioms sušvelninti.

Popiežius drąsino irakiečius visomis išgalėmis siekti plėtros ir stabilumo. "Šventojoje žemėje Izraelis ir palestiniečiai te drąsiai atnaujina taikos procesą", - kalbėjo jis. Benediktas XVI tai pat drąsino tuos krikščionis, kurie dėl savo tikėjimo "yra diskriminuojami ir persekiojami".

Susitaikymo popiežius linkėjo kenčiantiems Afrikos rago gyventojams. "Malio valstybei, kuri išgyvena politiškai keblų momentą, šlovingasis Kristus te dovanoja taiką ir stabilumą", - sakė pontifikas.

Po to popiežius gėlėmis išpuoštoje šv. Petro aikštėje pasakė tradicinį palaiminimą "Urbi et Orbi" ("Miestui ir pasauliui"). 

Atgal