VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

Ateik toks, koks esi

2011 01 28

Dailininkas norėjo nutapyti sūnaus palaidūno, apie kurį skaitome Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje, paveikslą. Jis ieškojo žmogaus, tinkamo tokiam paveikslui. Vieną dieną dailininkas sutiko valkatą, kurio drabužiai buvo sudriskę ir purvini, plaukai ilgi, o veidas murzinas.

Tai buvo kaip tik toks žmogus, kokio dailininkas ieškojo. Jis pasiūlė valkatai šiek tiek pinigų ir paprašė ateiti į studiją kitą dieną. Vyras mielai sutiko.

Sutartu laiku žmogus atvyko į studiją, tačiau dailininkas nebegalėjo jo pažinti – veidas buvo nupraustas, plaukai sušukuoti, jis buvo pasiskolinęs geresnių drabužių, kad atrodytų kaip galima geriau. „Iš tavęs, taip apsirengusio ir švaraus, man jokios naudos“, – pasakė dailininkas. – „Tu turėjai ateiti toks, koks buvai, būčiau nutapęs tave kaip sūnų palaidūną.“

Daug žmonių yra panašūs į tą vyrą. Jie mano, kad Kristus nori, jog, prieš ateidami pas Jį, jie pakeistų savo gyvenimą ir savo pačių jėgomis taptų teisūs. Tačiau Viešpats nori, kad mes ateitumėm pas Jį tokie, kokie esame - su visomis nuodėmėmis ir poreikiais. Jis pažadėjo nuplauti mūsų nuodėmes ir aprengti Jo teisumo rūbu.

Savas teisumas trukdo ateiti pas Viešpatį labiau nei mūsų nuodėmės. „Jūs žmonių akyse dedatės teisūs, bet Dievas mato jūsų širdis“, - kalbėjo Jėzus. Turėtume išpažinti savo nuodėmes, ateiti pas Viešpatį Jėzų Kristų ir prašyti Jo pakeisti širdį.

Ar tu nebandai tapti geresnis prieš ateidamas pas Kristų?

***

Viešpats tarė Mozei: „Padaryk varinę gyvatę ir iškelk ją ant stulpo;

kas įgeltas į ją pažvelgs, liks gyvas”

(Skaičių 21.8; pažod. vert.)

Tai šlovingai pavaizduoja Evangeliją. Jėzus, priskirtas prie nusidėjėlių, kabo ant kryžiaus priešais mus. Žvilgsnis į Jį išgydys mus nuo gyvatės įgeltos nuodėmės. Išgydys mus iš karto – „Kas įgeltas į ją pažvelgs, liks gyvas“. Skaitytojau, apraudantis savo nuodėmingumą, atkreipk dėmesį į šiuos žodžius: „Kas įgeltas pažvelgs, liks gyvas“. Kiekvienas, kuris pažvelgė, suvokė, kad tai tiesa. Aš taip pat tai patyriau. Pažvelgiau į Jėzų ir iš karto atgijau. Man tikrai taip įvyko. Skaitytojau, jei tu pažvelgsi į Jėzų, atgysi. Tiesa, tu esi ištinęs nuo nuodų ir nematai vilties. Tiesa, kad nėra jokios kitos vilties, tik ši. Tai, be abejo, tave išgydys: „Kas įgeltas į ją pažvelgs liks, liks gyvas.“

Varinė gyvatė buvo iškelta ne kaip keistenybė, kad į ją žiūrėtų sveikieji, bet jos vienintelis tikslas – kad pažvelgtų tas, „kas įgeltas“. Jėzus mirė kaip tikras Gelbėtojas dėl tikrų nusidėjėlių. Ar dėl įkandimo tu tapai girtuokliu, vagimi, nedoru ar pasaulietišku žmogumi, žvilgsnis į Didįjį Gelbėtoją išgydys tave nuo šių ligų ir suteiks gyvenimą, pripildytą šventumo ir bendrystės su Viešpačiu. Pažvelk ir gyvenk.

Č. H. Sperdženas

Parinko Evaldas Mažeika

Atgal