VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

12 25. Arkikatedroje linkėta išlikti šviesos vaikais net tamsiausią naktį

Kalėdos mums liudija begalinį Aukščiausiojo gailestingumą, kuris apsireiškia mažame Dievo sūnuje. Dievas nusižemina iki naujagimio, kad padėtų mums Jį atpažinti ir priimti.

"Dievas ateina ieškoti savo mylimų vaikų ir juos gelbėti. Kūdikis ėdžiose yra mus gelbstintis Dievas. Jėzaus gimimas varge, neturte, paprastume mus jaudina ir ragina būti su Juo, kaip Jis ateina būti su mumis, įtikėti Jo meile, jo atsidavimu žmonijai ir kiekvienam žmogui", - iškilmingų Piemenėlių Šv. Mišių homilijoje sakė Vilniaus arkivyskupas kardinolas Juozas Audrys Bačkis.

Kūčių nakties iškilmėse Vilniaus arkikatedroje susirinkusiems tikintiesiems ganytojas pabrėžė, jog Dievas tampa žmogumi, kad mes atgautume savąjį orumą, kurį sutverdamas mums dovanojo Kūrėjas, kaip svarbiausią savo mylimų kūrinių ženklą.

"Kalėdos ragina mus susitikti gyvąjį Dievą. Gražūs kalėdiniai vaizdiniai, giesmės, šventinė nuotaika yra tik kelrodžiai, kviečiantys į tikėjimo kelionę, kurios tikslas - Dievo ir žmogaus susitikimas. Šis susitikimas - tai ne šventinis pasimatymas, ne duoklė papročiams, ne kasmetis kartojimas to, ką darė mūsų tėvai ir seneliai. Tai gyvenimo perkeitimas", - teigė J. A. Bačkis.

Kardinolas linkėjo, kad sveikindami vieni kitus su Kristaus gimimu pasiryžtume išlikti šviesos vaikais, kurių tikėjimo neužgesintų jokie ekonominiai ar socialiniai skersvėjai.

Iškilmėse nuskambėjo popiežiaus Benedikto XVI kalėdinis sveikinimas visiems Lietuvos žmonėms. Lietuviškai pontifiko sveikinimą perskaitė popiežiaus nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luidžis Bonacis (Luigi Bonazzi).

Pirmąją Šv. Kalėdų dieną Vatikane savo šventiniame sveikinime "Urbi et orbi" popiežius tradiciškai sveikins ir lietuvių kalba.

Atgal