VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02 08. Lietuvos evangelikai reformatai rinks naujus vadovus

Milda Šimkienė

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Konsistorijos posėdyje nuspręsta kovo mėnesį sušaukti neeilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą naujiems Bažnyčios vadovams išrinkti. Tokį sprendimą lėmė netikėta Konsistorijos prezidento, Sinodo kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno netektis. Neeiliniame Sinode tikimasi išspręsti ir įsisenėjusias evangelikų reformatų bendruomenės problemas - nauja Bažnyčios vadovybė padės sutelkti negandų išvargintus tikinčiuosius.
Pasak kunigo Rimo Mikalausko, Sinodo susirinkime bus išrinktas ne tik naujas Konsistorijos vadovas, bet ir kiti Bažnyčios atsakingi asmenys - šiuo metu pareigas einančių dvasininkų kadencija baigsis vasarą.
„Rinktinaująją Konsistoriją kviečiami visų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų atstovai - taip siekiame užtikrinti, kad demokratiškai išrinkta Konsistorija atstovautų visai šalies evangelikų reformatų religinei bendruomenei, neleisdama jos skaldyti kieno nors gobšumui ar užgaidoms", - kalbėjo R. Mikalauskas.
Neeilinį Sinodo susirinkimą numatyta sušaukti kovo 23 dieną Vilniuje.
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Lietuvoje veikia nuo XVI amžiaus, o šiuo metu vadovaujasi dar iki 1940 m. Bažnyčios priimtais kanonais. Pagal juos aukščiausia Bažnyčios institucija - Sinodas, o Bažnyčios turtą tvarko bei administracines funkcijas atlieka iš Sinodo narių renkama Konsistorija (Sinodo Kolegija).
Pagal Bažnyčios kanoninę teisę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią sudaro parapijos, kurios yra bendruomenės su konkrečiais jos nariais. Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigta ir veikia 14 evangelikų reformatų parapijų.

Atgal