VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02 13. Prasideda gavėnia - rimties ir susikaupimo laikas

Trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda gavėnia - krikščionių pasninko laikotarpis prieš Šv. Velykas, skirtas Kristaus kančiai ir mirčiai prisiminti.

Pelenų dieną katalikams privalomas griežtas pasninkas, bažnyčiose tikintiesiems galvos barstomos žiupsneliu pelenų, šiuo simboliniu gestu primenant, kad žmogus, iš dulkės kilęs, į dulkę ir pavirsiąs.

Gavėnios laikas - beveik septynių savaičių didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į svarbiausią krikščionių šventę - Šv. Velykas, kurios šįmet švenčiamos kovo 31 dieną.

Gavėnios metu bažnyčiose einamas Kryžiaus kelias - tai tradicinis pamaldumas apmąstant Jėzaus Kristaus kelią į Golgotos kalną. Kiekvieną sekmadienį giedami Graudūs verksmai - tai irgi poetinis Kristaus kančios apmąstymas.

"Gavėnios prasmė yra paslėpta neregimuose dalykuose. Visa, kas susiję su gavėnia - ar tai pasninkas, ar susikaupimas, visa tai vyksta dėl to, kad mes norime savo dvasioje pasiruošti Velykų šventėms. Esame kviečiami ramiau gyventi ne todėl, kad nuolatinis triukšmas žmogų išblaško ir vargina, bet tam, kad mes, truputį nurimę, daugiau dėmesio, daugiau jėgų ir laiko galėtume skirti maldai ir tiesiog prisiminimui to ypatingo įvykio, kurį švęsime, - būtent Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo", - sako Vilniaus arkikatedros administratorius monsinjoras Robertas Šalaševičius.

Popiežius Benediktas XVI primena, kad Gavėnios laikas yra skirtas nuplėšti kaukę gundymams, kurie kalba mumyse, o tikrą ramybę ir džiaugsmą galima atrasti tik atsivėrus šviesai ir nuoširdžiai išpažinus savo kaltes Dievui, praneša Vatikano radijas.

Atgal