VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

A. J. Bačkis: Nėra didesnės laisvės, kaip nuodėmingos praeities pripažinimas ir atgaila

Valstybės atkūrimo dienos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje melstasi už mūsų Tėvynę ir visą tautą, kad ji galėtų eiti pažangos, dorybės, teisingumo keliais.

Šv. Mišias aukojęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pabrėžė atgailos ir atsivertimo būtinybę bei perspėjo dėl tolerancijos sąvokos aptakumo. "Jau skaičiuojame trečią dešimtį laisvės metų, tačiau vis dar pasigendame nuoširdžios atgailos. Nepriklausomybės pradžioje buvo nedrąsių siūlymų pripažinti klaidas ir nuodėmes, tačiau mažai kas juos išgirdo. Vietoj to bandoma perkrikštyti nuodėmę dorybės vardu. Tuo iš esmės pažeidžiama tiesa ir paneigiamas žmogaus orumas", - sakė kardinolas A. J. Bačkis.

Pasak kardinolo, vietoje nuodėmių pripažinimo ir atgailos šie laikai bando žmogui įbrukti aptakų tolerancijos principą, kuris reiškia: "tu nesikišk į mano asmeninius reikalus, o aš nematysiu tavųjų".

Nuoširdi atgaila yra kukli ir nuolanki. Priešingai, po tolerancijos vėliava susitelkusi agresyvi, rėksminga ir pikta minia, ja bando pasinaudoti net kai kurie besibraunantys į aukštus valstybės bei visuomenės postus. "(...) Esame susirūpinę mūsų tautos gyvenimu, trokštame, kad jis būtų geras, teisingas, kilnus ir dorybingas. (...) Nėra didesnės laisvės, kaip nuodėmingos praeities pripažinimas ir atgaila už ją. (...) Nereikia bijoti savo pripažintų ir apgailėtų praeities nuodėmių, jos mums jau nepavojingos. Naujas gyvenimas padės liudyti tiesą ir rinktis gyvenimą, kuris grįstas ne kompromisais ir pataikavimu, bet tiesa ir laisve", - savo homilijoje pabrėžė Vilniaus arkivyskupas.

Šv. Mišiose kartu su kitais tikinčiaisiais meldėsi Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su žmona, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su žmona, Vyriausybės, Seimo nariai, kiti politikai.

Valstybės atkūrimo dienos iškilmes vasario 16-ąją vainikuos koncertas Nacionalinėje filharmonijoje. Prezidentės globojamame koncerte skambės Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vaclovo Augustino Valstybės atkūrimo dienai sukurto kūrinio "Malda už Tėvynę" premjera, kiti Lietuvos kompozitorių kūriniai. Juos atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, Vilniaus miesto savivaldybės kamerinis choras "Jauna muzika". Diriguos šių metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Modestas Pitrėnas.

Atgal