VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Rinkimai

05 19. Aš balsuosiu UŽ Dalią Grybauskaitę, o tu?

LSS tunto „Valdovų rūmai“ tuntininkas

Ričardas Simonaitis

Gegužės 11d. įvykę Prezidento rinkimai parodė, kad dauguma rinkėjų savo balsus atidavė už tikrąją kandidatę į Prezidento postą, seniai tautos pripažintą, dabartinę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Už ją balsavo, kaip ir buvo tikėtasi, beveik didžioji tautos dalis. Z.Balčytis gavo tik savo partijos narių balsus. Ir tai buvo juokingai mažai. Už jį balsavo nepilni 14% rinkėjų. Net socialdemokratai ne visi už jį balsavo. Taip tauta išreiškė akivaizdų nepasitikėjimą socialdemokratų partijos vykdoma politika.

A.Paulauskui nepasisekė dar labiau. Už jį balsavo tik 12 proc. rinkėjų. Jo atstovavimas Darbo partijai dar labiau nepasiteisino. Rinkėjai teisingai įvertino jo negarbingą veiklą praeityje ir nesąžiningą kritiką dabartinės prezidentės atžvilgiu. Prezidentės darbų menkinimas buvo neadekvatus jos darbams. Rinkėjai matė jį nuolat meluojant. Menkas gautų balsų procentas parodė, kad ir buvusios jo partijos, Naujosios sąjungos nariai ne visi balsavo už jį. Pats A.Paulauskas, kaip nekeista, nesugebėjo įvertinti savo galimybių. Keisčiausia buvo tai, kad ir V.Uspaskich nesugebėjo įžvelgti, kad rinkėjai nebalsuos už nuolat parsiduodantį ir tuo pačiu nepopuliarų kandidatą. Taigi, galime daryti išvadą, kad darbiečiai tikėjosi didelės pagalbos tik iš tų rinkėjų, kuriuos mes vadiname asocialiais. Kažkoks mechanizmas, matomai, nesuveikė laiku ir teko pralaimėti. Nepadėjo jiems ir dideli pinigai. Tai reiškia, kad darbiečių partijai ateina liūdnos dienos ir vieną kartą ji turės pasitraukti iš politinės veiklos. Rinkėjai pirmąjį signalą jau pasiuntė.

Dar blogesnė padėtis A.Zuoko komandoje. Šio kandidato  ambicijos tapti prezidentu, deja, buvo visai nepamatuotos. Nesugebėjimas pačiam įvertinti savo galimybių, nesulaukęs moralinės pagalbos iš savo kolegų, kandidatas save atidavė savieigai. Rinkėjai tai ir padarė įvertinę jo veiklą juokingais 5 proc., kurie, gal būt, leistų patekti tik į Seimą. Valstybės valdyti rinkėjai jam nepatikėjo.

Panaši padėtis buvo ir su kandidatais į prezidentus B. Rope bei V.Tomaševskiu, kurie tik politinių ambicijų vedami sumanė išmainyti savo mundurus į prezidentinius, todėl apie jų žmogiškąjį faktorių neverta net kalbėti.

Nenustebino N.Puteikio rinkėjų skaičius. Devyni procentai gautų rinkėjų balsų akivaizdžiai pademonstravo, kad jis galėtų atstovauti valstybės interesus, tačiau tai galėtų būti tik ateityje. Tikrai, jis galėtų mąstyti apie prezidentavimą ateityje. Jo drastiški ir beveik visada teisingi kalbėjimai apie seimūnų nesąžiningumą įstatymų leidyboje, apie teisėtvarkos nebuvimą valstybėje, daugeliui rinkėjų patiko ir įtikino juos , kad N.Puteikis yra doras ir sąžiningais pilietis. Tiesa, tai ką jis aiškino rinkėjams, ką jis darytų tapęs prezidentu, dabartinė prezidentė Dalia Grybauskaitė seniai tai daro, tik daro tai įstatymiškai savo įgaliojimų ribose, daro tiek, kiek leidžia Lietuvos Konstitucija. N. Puteikiui, matomai, norint tapti prezidentu teks palaukti 2019 –tų metų rinkimų. Dabartinė prezidentė surinkusi 46 proc. rinkėjų balsų per debatus demonstravo aukštą kultūrą ir sugebėjimą matyti bei įtikinti rinkėjus kaip galima šalinti esamus trūkumus ir kaip jie yra jau šalinami. Ji sugebėjo įrodyti, kad visi kandidatai kalba neargumentuotai ir populistiškai. Jų kalbos vertos tiek, kad po rinkimų visi pažadai bus užmiršti ir viskas liks kaip buvę. Šią retoriką, kaip taisyklė, kandidatai kartoja tūkstančius kartų visuose rinkimuose. Save ji vertino tik nuveiktais darbais. Rinkėjai tai matė ir teigiamai įvertino.

Ypatingą dėmesį D.Grybauskaitė skyrė užsienio politikai. Per savo prezidentavimo laikotarpį ji pademonstravo tokį principingumą, kad su Lietuva pradėjo skaitytis ir didžiosios valstybės. Nei JAV, nei Rusijos vadovai, tuo labiau Lenkijos vadovai negalės nesiskaityti su Lietuva. Ji tiesiog privertė juos kalbėti su Lietuva ne kaip su provincialia valstybe, bet kaip su lygia partnere. Šiandien tai matome mes visi. Ji parodė, kad turi kietą stuburą ir niekam neleidžia su ja nesiskaityti.

Gegužės 25d. ateisime į rinkimų antrąjį turą. Manau, kad savo balsus turėtumėme branginti ir balsuoti už Dalią Grybauskaitę. Z.Balčytis, kaip ne keista, į prezidento postą eina ne savo noru. Jis stumiamas net ne socialdemokratų. Labiausiai suinteresuotas yra darbiečių lyderis V.Uspaskich. Jis puikiai paskaičiavo, kad atlyginimas europarlamentaro yra dešimt kartų didesnis negu prezidento. Todėl V.Uspaskich priėmė sprendimą remti Z.Balčytį savanaudiškais tikslais. Jis tikisi palaisvinti vietą Europarlamente sau ir savo kolegoms. Pagal jį Z.Balčyčiui užtektų ir prezidento algos.

Išrinkus į prezidento postą Dalią Grybauskaitę V.Uspaskicho sumanymas sugriūtų kaip kortų kaladė. Jam pačiam, gal būt, tektų sėsti ir į kalėjimą.Taigi, gerbiami tautiečiai, rinkėjai, nepadarykime eilinės klaidos. Ateikime į rinkimus šimtu procentu ir savo balsus atiduokime už tikrą vertybę, už dabartinę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Aš balsuosiu už ją.

Atgal