VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Rinkimai

05 26. Ar Dalia Grybauskaitė yra vertybė lietuvių tautai ?

Ričardas Simonaitis, Rima Jankūnienė,

Benediktas Martinkėnas bei Nijolė Žilinskienė.

LSS tunto “Valdovų rūmai” skautai

Rinkimai parodė, kad Lietuvos žmonės dabartine prezidente Dalia Grybauskaite pasitikėjo ir pasitiki. Gegužės 25d. įvykusiu balsavimu rinkėjai pademonstravo, kad jos vykdoma ekonominė ir teisingumo politika yra protinga, gera ir tikra vertybė Lietuvai. Gauti 58 procentai balsų aiškiai parodė, kad ją palaiko didžioji tautos dalis. O žinant, kad Dalia Grybauskaitė į rinkimus atėjo be finansinės paramos iš valstybės biudžeto, tačiau su dideliu savo veiklos įdirbiu, atvira širdimi, nuostabia šypsena ir tikėjimu tuo ką daro, rinkėjus imponavo balsuoti už ją. Jokie reklaminiai triukai, gąsdinimai Vytautu Landsbergiu ir konservatoriais žmonių neišgąsdino. Atvirkščiai, žmones dar labiau sutelkė prieš melo, šantažo ir purvo drabstytojus prezidentės atžvilgiu. Gražu, kad didžiąją pergalės dalį žmonės priskyrė ir TS-LKD partijai, kuri savo veikloje demonstruoja politinį stabilumą, politinį sąžiningumą, kovoja prieš ekonominę ir politinę korupciją. Malonu pastebėti, kad mes visi pastebėjome , kad nuomonės sutampa tarp abiejų institucijų. Tokia dviejų institucijų sąveika duoda ir duos daug naudos visiems žmonėms.

Labai gaila, kad rinkiminėje melo ir purvo kampanijoj dalyvavo ne tik daugelio partijų politikieriai, bet ir kai kurie politologai. Liūdniausia buvo, kad šmeižto kampanijoje dalyvavo ir kai kurie žurnalistai. Ypatingai nedorai elgėsi žurnalistės R.Janutienė ir R.Tapinienė. Jos visokiais būdais stengėsi sumenkinti Dalios Grybauskaitės penkerių metų darbą. Ir tai darė grubiai pažeisdamos žurnalisto etiką. Deja , rinkėjų, ačiū Dievui, joms apgauti nepavyko. Dauguma žmonių suprato, kad sakoma netiesa. Rinkėjai suprato, kad žurnalistai sąmoningai stengiasi apšmeižti, sumenkinti Dalios Grybauskaitės vykdomus valstybinę reikšmę turinčius darbus. Jų skleidžiamą melą ir netiesą žmonės įvertino atsisakydami balsuoti už Z. Balčytį. Rezultatai sako patys už save. Bandymas rinkėjus bauginti V.Landsbergiu ir konservatoriais priešininkams nedavė jokių rezultatų. Nesugebėjimas politikuoti V.Uspaskichui kainavo patį didžiausią pralaimėjimą . Sakydamas, kad už D.Grybauskaitės pečių stovi V.Landsbergis ir konservatoriai, deja, demaskavo jį patį . Žmonės pamatė, kad bijoti reikia ne V.Landsbergio, o bijoti reikia paties V.Uspaskicho, kurio veiksmai ir darbai yra labai kenksmingi Lietuvai. Rinkėjai, galu gale, perprato jo veidmainystę.

Labai džiaugiamės pasiteisinus skautiškom įžvalgom, kad rinkimų pergalę švęs D.Grybauskaitė. LSS tunto “Valdovų rūmai” skautai sveikina Dalią Grybauskaitę laimėjus nuostabią pergalę ir linkime stipriai laikyti savo rankose valstybės vairą dar penkerius metus.

Atgal