VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Rinkimai

10 22. VRK patvirtino pirmojo rinkimų turo rezultatus trijose iš penkių apygardų

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino Seimo rinkimų pirmojo rato rezultatus Naujosios Vilnios, Biržų-Kupiškio ir Trakų-Elektrėnų apygardose – trijose iš penkių apygardų, kuriose dėl rezultatų patvirtinimo buvo kilę abejonių.

13 komisijos narių pasisakė už sprendimą patvirtinti pirmojo rato rezultatus Naujosios Vilnios apygardoje, 2 – prieš.

Naujosios Vilnios apygardoje dėl šiurkščių pažeidimų balsavimo metu skundus pateikė "frontininko" Algirdo Paleckio ir liberalcentristo Artūro Meliano rinkimų stebėtojai. Čia problemos iškilo Kirtimų rinkimų apylinkėje, kur balsavo romų taboro gyventojai. Pasak stebėtojų, čia, jiems atvykus balsuoti, buvo balsuojama už kitus rinkėjus, vienam asmeniui buvo sudarytos asmenys balsuoti keletą kartų, buvo agituojama balsuoti už Darbo partijos kandidatą Sergejų Ursulą.

A. Paleckio skunde taip pat pažymėta, kad skirtumas tarp jo, po balsavimo likusio trečioje vietoje, ir antroje vietoje likusio Sergejaus Ursulo yra tik 247 balsai, ir visiškai įmanoma, kad esant tokiems grubiems rinkimų pažeidimams, jie galėjo padaryti lemiamos įtakos lemiant, kas pateks į antrąjį rinkimų turą.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas pažymėjo, kad pažeidimų mastas nėra didelis – jie užfiksuoti tik vienoje apylinkėje, ir kalbama tik apie iš romų taboro atvežtus asmenis. Tokių asmenų, Z. Vaigausko duomenimis, galėjo būti apie 40-50, ir jie iš esmės negalėjo padaryti įtakos rinkimų rezultatams, net jei pažeidimai ir buvo.

VRK taip pat pažymėjo, kad net ir pašalinus Kirtimų apylinkės balsus iš Naujosios Vilnios apygardos balsų, S. Uršulo persvara prieš A. Paleckį liktų pakankamai akivaizdi.

Vėliau VRK patvirtino pirmojo rato rezultatus ir Biržų-Kupiškio apygardoje. Už tokį sprendimą balsavo 10 VRK narių, prieš – 5.

Biržų-Kupiškio apygardoje abejonių dėl rinkimų rezultatų kilo dėl didelio Kaštonų apylinkėje dingusių biuletenių skaičiaus, kuris buvo didesnis, negu balsų skirtumas tarp vienmandatės apygardos kandidatų. Taip pat šioje apylinkėje sugadintų biuletenių skaičius daugiamandatėje ir vienmandatėje apygardose skyrėsi itin reikšmingai.

Be to, šios apylinkės komisija pati nesugebėjo suskaičiuoti balsų – tai už ją padarė apygardos komisijos nariai, iš jos paėmę biuletenius.

Šeštadienį VRK pati perskaičiavo Kaštonų apylinkės balsus. Skaičiuodama balsus VRK rado neatitikimų, apylinkės komisijos nariams pildant dokumentus, tačiau, anot VRK narių, perskaičiavusių balsus, pačiame balsų skaičiavime esminių klaidų nebuvo padaryta.

Vėliau VRK patvirtino rezultatus Trakų-Elektrėnų apygardoje. Čia rinkimų pirmojo turo rezultatai buvo patvirtinti vienbalsiai ir be ilgų diskusijų, pripažinus, kad skundas, prašantis jų nepatvirtinti dėl neva Darbo partijos apygardoje pirktų balsų, nėra pagrįstas.

VRK sekmadienį pradėjo Seimo rinkimų rezultatų tvirtinimą. Rinkimų rezultatai kol kas nepatvirtinti Zarasų-Visagino ir Vilniaus-Trakų apygardose.

Ar pirmojo Seimo rinkimų rato rezultatus šiose apygardose, kurios kartu su Naujosios Vilnios ir Biržų-Kupiškio apygardomis sukėlė daugiausia abejonių dėl pažeidimų jose rinkimų metu, galėjusių turėti įtakos rinkimų rezultatams, galima patvirtinti, VRK svarstys toliau.

Kitose apygardose gauti skundai buvo apsvarstyti, bet nuspręsta, kad juose minimi pažeidimai ištaisyti ir kad rinkimų rezultatams apylinkėje šie pažeidimai įtakos nepadarė.

Daugiamandatėje apygardoje galutiniai rinkimų rezultatai gali būti tvirtinami tik po antrojo rinkimų rato, kuris įvyks spalio 28 d.

Pirmajame Seimo rinkimų rate balsavo 52,92 proc., arba 1 mln. 369 tūkst. 909 balso teisę turintys rinkėjai.

VRK sekmadienį oficialiai patvirtino, kad Kėdainių apygardoje Seimo nare išrinkta "darbietė" Virginija Baltraitienė, Vilniaus-Šalčininkų - Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas Leonardas Talmontas, Vilkaviškio - socialdemokratas Algirdas Butkevičius.

Atgal