VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.10.28. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines. Statytojas UAB „GG LTU S31“, įmonės kodas: 306107948, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Pernaravos sen., Preikapės k., Juodžių k., Šliužių k., Juodgirio k., Milašiūnų k. Sklypų, kuriuose bus įrengiamos vėjo elektrinės unikalūs Nr.: 5357-0001-0079, 5370-0001-0175, 5370-0004-0144, 5357-0001-0085, 4400-0895-8518, 5370-0004-0238. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamų vėjo elektrinės centrų, atstumu lygiu stiebo aukščio (180 m.) padauginto iš 4, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir/arba sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse (i)  jei jūsų sklypas patenka į teritoriją aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (ii) jei 720 m. atstumu nuo planuojamos vėjo elektrinės centro teritorijoje turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU S31“, įmonės kodas: 306107948, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4140/0200:365), esančio Ropėnų k., Kalvelių sen., Vilniaus r., paveldėtojus bei  savininką, kad IĮ “Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-11-14 1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4140/0200:246), esančio Ropėnų k., Kalvelių sen., Vilniaus r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 865594414.

 


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų r. savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų r. savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

2. 2/3 gyvenamojo namo, bendras plotas – 100,15 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendras sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

3. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių k., Zibalų sen.

4. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio mstl., Gelvonų sen.

5. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendras sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų mstl., Musninkų sen.

6. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendras plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų m.

7. 41/100 buto dalies su bendrojo naudojimo patalpomis (a-286 (1,20 kv. m iš 3,61 kv. m), a-287 (0,66 kv. m iš 1,99 kv. m), a-288 (0,49 kv. m iš 1,46 kv. m), a-289 (4,40 kv. m iš 13,20 kv. m)), esantį Kalnalaukio g. 9-502, Širvintų m.

8. Siurblinės, bendras plotas – 112,92 kv. m, kitų statinių (kiemo aikštelės, biologinio valymo įrenginių – tvenkinių, 4 vnt.) su jiems priskirtu 14,9620 ha žemės sklypu, esančių Bitininkų g. 2, Drublionių k., Zibalų sen.

9. Fermos, bendras plotas – 640,89 kv. m, su jai priskirtu 0,7222 ha žemės sklypu, esančių Pušų g. 2, Rusių Rago k., Čiobiškio sen.

10. Gyvenamojo namo, bendras plotas – 83,47 kv. m, su jam priskirtu 0,1007 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4B, Barskūnų k., Jauniūnų sen.

11. Vandens bokšto, aukštis – 10,14 m., esančio Neries g. 9, Čiobiškio k., Čiobiškio sen.

12. Vandens bokšto, aukštis – 10 m., su jam priskirtu žemės sklypu 0,2735 ha, esančių Beržų g. 14, Širvintų k., Širvintų sen.

13.  Svirno (fiziškai pažeisto), bendras plotas – 210,20 kv. m, esančio nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), Čiobiškio g. 38, Musninkų mstl., Musninkų sen.

14. Fermos (fiziškai pažeistos) su jai priskirtu 0,7408 ha žemės sklypu (išnuomojamas 23 metams), esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), Čiobiškio g. 40, Musninkų mstl., Musninkų sen.

15. Fermos (fiziškai pažeistos) su jai priskirtu 1,8342 ha žemės sklypu (išnuomojamas 29 metams), esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), Čiobiškio g. 46, Musninkų mstl., Musninkų sen.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į el. aukcionus vyksta www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia2023 m. lapkričio 28 d., 00.00 val., pabaiga – 2023 m. lapkričio 29 d., 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2023 m. gruodžio 4 d., 9.00 val., pabaiga – 2023 m. gruodžio 5 d., 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite www.sirvintos.lt.

          Atsakingas asmuo – Ona Šilaitė,  tel.: 8 610 31 552, el. p.: ona.silaite@sirvintos.lt.

 


VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS

PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO SĄLYGOS

     Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (toliau –VAVM), Geležinio Vilko g. 16, Vilnius,  j. a. k. 190971271, skelbia turto nuomos viešąjį konkursą. Išnuomojamas VAVM patikėjimo teise perduotas valdyti valstybės ilgalaikis materialusis nekilnojamasis turtas, esantis adresu: Geležinio Vilko g. 16, Vilnius (unikalus Nr. 1096-5005-7011) – aktų salė su pagalbinėmis patalpomis (indeksai 1-5, 1-12, 1-21, 1-2, 1-1, nuomojamas bendras plotas 148,81m2) dviejų metų laikotarpiui, meno kolektyvo repeticijoms organizuoti laisvu nuo ugdymo proceso metu. Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 Eur už 1 valandą bePVM.

     Nuompinigių mokėjimo tvarka: konkurso dalyvio pradinis įnašas – 3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma sumokama iki 2023 m. lapkričio 7 d., į banko sąskaitą Nr. LT357044060001698229, AB SEB bankas, kodas 70440. Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM.

     Konkurso dalyvio registracijos mokestis – 30 proc. konkurso dalyvio pradinio įnašo.

Sudarius sutartį, nuompinigiai mokami kas mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d., į atsiskaitomąją sąskaitą.

Patalpas galima apžiūrėti adresu: Geležinio Vilko g. 16, Vilnius 2023 m. spalio 31 d. 8.00-11.00 val. (atsakingas asmuo – D. Jankauskas mob. tel.  8 687 16 991, el. p. [email protected]).

Paraiškos teikiamos ir dalyviai registruojami 2023 m. lapkričio 8 d. 8.00 – 11.30 val., adresu Geležinio Vilko g. 16, Vilnius, 108 kab.. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio skelbtas nuomos konkursas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas ir dalyvio registracijos mokestis.

Voke turi būti pateikti LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo patvirtinto aprašo 16 punkte išvardyti dokumentai.

Nuomos konkurso komisijos posėdis vyks ir vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2023 m. lapkričio 8 d. 12.00 val. VAVM, Geležinio Vilko g. 16, Vilnius, 213 kab.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Gaidynės k., unikalus Nr. 6717-0004-0043, plotas 17.4700 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212529.30, Y: 530225.01).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 221-256 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0200).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 221-256 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0200; 6717-0004-0209; 6717-0004-0073; 6717-0004-0091; 4400-0058-1499; 6717-0007-0650; 6717-0004-0169; 6717-0004-0168. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Kalniškio k., unikalus Nr. 6725-0007-0215, plotas 3.7286 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6213341, Y: 530942).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 208 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 208 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0169; 6717-0004-0168; 6725-0007-0042; 4400-0062-8720; 4400-0058-1600; 4400-0146-2315; 4400-0215-7279; 4400-0731-2581; 6725-0007-0144; 6717-0004-0209; 6717-0004-0056; 6717-0004-0001. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k., unikalus Nr. 6717-0004-0196, plotas 1.2600 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6213126, Y: 529362).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 219 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0206).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 219 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0091; 6717-0004-0073; 6717-0006-0030; 6717-0006-0065; 6717-0006-0026; 6717-0006-0042; 6717-0006-0060; 6717-0006-0075; 6717-0004-0032; 6717-0004-0027; 6717-0004-0220; 6717-0006-0046; 6717-0006-0055. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 5424-0002-0102 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Vėjoteka“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Vėjoteka“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 7200 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

K03 žemės sklypo unikalus Nr. 5424-0002-0026, teritorijos plotas 48.8131 ha, adresas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Padurupių k. 1.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 5424-0002-0102, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308  Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Vėjoteka“, juridinio asmens kodas 302453212, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].

 


 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 5424-0002-0102; 5424-0002-0014 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1]ir atstumo, kurį sudaro UAB „Vėjoteka“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Vėjoteka“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 7200 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

K03 žemės sklypo unikalus Nr. 5424-0002-0026, teritorijos plotas 48.8131 ha, adresas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Padurupių k. 1.                  

K04 žemės sklypo unikalus Nr. 5424-0001-0057, teritorijos plotas 7.6400 ha, adresas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Padurupių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 5424-0002-0102; 5424-0002-0014; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Vėjoteka“, juridinio asmens kodas 302453212, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


Informuojame APIE rengiamą Žemės sklypų (Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453 ir Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332)  detalųjį planą

Planuojama teritorija, plotas: apie1,9054 ha teritorija žemės sklypuose Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453 ir Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti 1,9054 ha žemės sklypų (Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453 ir Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) detaliojo plano rengimą tikslu padalinti žemės sklypą (Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) į atskirus žemės sklypus bei naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su žemės sklypu (Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453), nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą; kitai naujai suformuoto žemės sklypo daliai (Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdus; abiem naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-05-25 Nr. A30-2226/22. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected]. Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo, sudaręs teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi. Detaliojo plano rengėjas: UAB "RV architektų studija", Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius, projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel.+37069813100, el. paštas: [email protected] Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2023-11-20 iki 2023-11-30 imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-22-915), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt), Naujininkų seniūnijoje, Darbininkų g. 16-60, Vilnius ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. [email protected] Viešas aptarimas vyks 2023-11-30 d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; K-VT-13-22-915) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pastaba :  Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje 2023-10-23 publikuotą pranešimą apie rengiamą žemės sklypų (Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453 ir Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) detalųjį planą, viešinimo procedūrų eigą laikyti negaliojančiu.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k., unikalus Nr. 6717-0006-0049, plotas 1.9200 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212959.25, Y: 528710.27).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 228 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 228 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų ir juose esančių gyvenamųjų pastatų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0006-0055; 6717-0006-0046; 6717-0006-0065; 6717-0006-0042; 6717-0006-0030; 6717-0006-0069; 4400-0466-8882; 6717-0006-0008; 6717-0005-0109 su gyv. pastatu 6797-7008-5014; 6717-0006-0028; 6717-0004-0032; 6717-0006-0006. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Pakruojo rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pakruojo-rajono-savivaldybeje.

 

Atgal