VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.11.11.Skelbimai

 

 

 

 

           Aš, gyva moteris nuosavu vardu Gražina, Algirdo – Vlado dukra iš Šmaukštų giminės  p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens DAUSYNIENĖ GRAŽINA , beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :gražina iš Šmaukštų giminės, Algirdo - Vlado dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1958 liepos 13 diena.

Teisinis (Legalus) statusas:  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMG00005

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 10 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: [email protected]

Užsak. Nr.461

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2023-11-16 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Anatolij Kalabuchov, mirusio 2023-09-18, testamentas.

 


2023-11-14 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Viktor Lukin, mirusio 2023-09-07, testamentas.

 


UAB ,,ADMI" skelbia konkursą Žirmūnų g. 51, Vilniuje, daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo stogo remonto darbams. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.admi.lt.

 


UAB „Trakų šilumos tinklai“, Maironio g. 11, LT-21112 Trakai, tel. 8 528 52552, faks. 8 528 55246, el.p. [email protected]ė Trakų rajono Aukštadvario miestelyje, Trakų rajono Lentvario mieste, Trakų rajono Rūdiškių miesto pietinėje dalyje, Trakų rajono Rūdiškių miesto šiaurinėje dalyje, Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, Trakų mieste ir Trakų miesto Senkelio gatvėje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planų projektus ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Planų projektais galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje:  https://trakai.lt/gyventojams/architektura-ir-teritoriju-planavimas/skyriaus-informacija/2080

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines. Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306107948, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Naujasodės k., Likėnų k., Šukionių k., Kušleikiškio k., Suradgalio k., Ratlanksčio k., Daugėliškio k., Lasongalio k., Dvariškių II k., Pagilupio k.

Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 5390-0003-0001, 4400-0229-3670, 5390-0006-0269, 4400-5031-9069,  5390-0004-0314, 5390-0004-0175, 5390-0004-0341, 4400-0227-9694, 4400-3834-3843, 4400-0414-2852, 5390-0005-0289, 5390-0005-0124, 4400-2738-1502, 5373-0002-0021, 5373-0002-0005.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306107948, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0343, plotas 2.4000 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211054.25, Y: 529338.66).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 180 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0007-0350).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.67170007-0350; 6717-0007-0588; 4400-0781-4618; 6717-0007-0352; 6705-0003-0049; 6705-0003-0044; 6705-0003-0005; 6717-0007-0355. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB “Vėjas du ” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas) informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Kiemelių k., unikalus Nr. 6717-0002-0292, plotas 6.3400 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6215009.77; Y: 530211.79).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0002-0065. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Gaidynės k., unikalus Nr. 6717-0004-0006, plotas 11.9200 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211973.67, Y: 530562.36).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 215 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0004-0186).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 215 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0004-0186; 6725-0007-0144; 6717-0007-0006; 4400-0993-2014; 4400-0154-2244;

4400-0058-1499; 6717-0004-0200; 4400-0074-0052; 6717-0007-0650. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB “Vėjas du ” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas) informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Peteliškių k., unikalus Nr. 6725-0001-0025, plotas 2.2800 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6215548.20; Y: 531002.89).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0002-0065. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Gaidynės k., unikalus Nr. 6717-0004-0210, plotas 2.3600 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6214083.41, Y: 530586.05).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 198 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 4400-0062-8720; 4400-0058-1600; 6717-0004-0001).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 198 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.4400-0062-8720; 4400-0058-1600; 6717-0004-0001; 6717-0004-0215; 6717-0004-0045;

4400-2379-7924; 6717-0004-0090; 6717-0004-0168; 4400-0146-2315; 6725-0007-0178; 4400-0052-7140; 4400-0215-7279. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


2023-11-14 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Olgos Voilo, mirusios 2023-08-10, testamentas.


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 7115-0005-0033; 7186-0009-0001; 7115-0006-0008; 7186-0008-0133; 4400-4779-6430 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Radviliškio vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Radviliškio vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

RV1 žemės sklypo unikalus Nr. 7115-0005-0034, teritorijos plotas 4.9500 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Džiugonių k.

RV2 žemės sklypo unikalus Nr. 7115-0006-0026, teritorijos plotas 6.7100 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vardukšnių k.

RV4 žemės sklypo unikalus Nr. 7186-0009-0005, teritorijos plotas 69.7300 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vardukšnių k.

RV5 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0023-5032, teritorijos plotas 42.6000  ha, adresas Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Dišlių k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7115-0005-0033; 7186-0009-0001; 7115-0006-0008; 7186-0008-0133; 4400-4779-6430, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Radviliškio vėjas“, juridinio asmens kodas 305020305, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 7115-0005-0033; 7186-0008-0119; 4400-0972-4521; 4400-3684-2492; 4400-3650-7749; 7115-0006-0014; 4400-3687-0018; 4400-0205-6464; 7186-0008-0149; 7115-0005-0079; 7115-0006-0003; 7186-0009-0001; 7115-0006-0008; 7186-0009-0004; 7186-0007-0153; 7186-0008-0133; 7186-0008-0141; 4400-4779-6330; 4400-4779-6430; 7115-0006-0010; 4400-3789-6387 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Radviliškio vėjas“  (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Radviliškio vėjas“ kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

RV1 žemės sklypo unikalus Nr. 7115-0005-0034, teritorijos plotas 4.9500 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Džiugonių k.

RV2 žemės sklypo unikalus Nr. 7115-0006-0026, teritorijos plotas 6.7100 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vardukšnių k.

RV3 žemės sklypo unikalus Nr. 7186-0009-0005, teritorijos plotas 69.7300 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vardukšnių k.

RV4 žemės sklypo unikalus Nr. 7186-0009-0005, teritorijos plotas 69.7300 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Vardukšnių k.

RV5 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0023-5032, teritorijos plotas 42.6000  ha, adresas Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Dišlių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7115-0005-0033; 7186-0008-0119; 4400-0972-4521; 4400-3684-2492; 4400-3650-7749; 7115-0006-0014; 4400-3687-0018; 4400-0205-6464; 7186-0008-0149; 7115-0005-0079; 7115-0006-0003; 7186-0009-0001; 7115-0006-0008; 7186-0009-0004; 7186-0007-0153; 7186-0008-0133; 7186-0008-0141; 4400-4779-6330; 4400-4779-6430; 7115-0006-0010; 4400-3789-6387; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Radviliškio vėjas“, juridinio asmens kodas 305020305, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).


INFORMACIJA apie UAB „Recycling tec&sol“ atliekų apdorojimo veiklos A. Ryliškio g. 42, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Recycling tec & sol“, į. k. 304973553,A. Giesvės g. 13, 14187 Vilnius, tel. +370 682 85209, el. p. [email protected]

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, į. k. 300513582, Manufaktūrų g. 20-212, 11342, Vilnius, tel. +370 5 2045139, el. p. [email protected].

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Atliekų apdorojimo veikla, A. Ryliškio g. 42, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: automobilių katalizatorių atliekų, kabelių, laidų ir elektronikos plokščių atliekų surinkimas, laikymas ir apdorojimas.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 27 d. Varėnos seniūnijos patalpose, J. Basanavičiaus g. 40, Varėna, d. d. pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, 11342 Vilnius, d. d. nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Varėnos kultūros centro kino ir parodų Universalioje salėje Nr. 11, J. Basanavičiaus g. 17, Varėnos m., Varėnos r. sav., 2023 m. lapkričio 28d. 17:00 val.   

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:PVSV  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. [email protected]

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, tel. 8 (315) 51 182,  el. p. alytus@nvsc.lt.


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0040:0308), esančio Gedimino pr. 39, Vilniaus m. bendrasavininkę M. L. ar jos įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2023 m. lapkričio mėn. 21 d. 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0040:0255), esančio Gedimino pr. 39, Vilniaus m.  ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 


2023-11-20 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Liudmilos Stankevič, mirusios 2023-10-27, testamentas.


 

SOCIALINIŲ INICIATYVŲ CENTRAS "ATVIRASIS RATAS" SIEKIA EFEKTYVAUS IR NENUTRŪKSTAMO DARBO SU  SMURTO PAVOJŲ KELIANČIAIS IR PRIKLAUSOMYBES IŠGYVENANČIAIS ASMENIMIS

2023 metais Socialinių iniciatyvų centras "Atvirasis ratas" įgyvendino projektą „NUO PRIKLAUSOMO-SMURTAUJANČIO IKI SĖKMINGO“ Nr. SAAPB04999. Projekto veiklose dalyvavo virš 50 smurto pavojų keliančių ir priklausomybes išgyvenančių asmenų, kurie siekia atsisakyti smurtinio elgesio ir priklausomybių iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Druskininkų ir Rokiškio savivaldybių. Projekto metu asmenys dalyvavo savipagalbos grupių, asertyvaus elgesio (t.y. tvirtabūdiško elgesio) mokymų, konsultacijų veiklose, kurios keičia elgesį. Projekto metu parengtos rekomendacijos savivaldybėms dėl nuoseklesnio darbo su smurto pavojų keliančiais ir priklausomybes išgyvenančiais asmenimis užtikrina prevencinį ir postvencinį darbą mažinant smurto ir priklausomybės atvejus. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Paramos suma 50.000 eurų.

 


 

VŠĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“ ĮSITVIRTINA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE

 

VšĮ „Socialinis architektas“ - įstaiga, teikianti paslaugas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų-paslaugų-technologijų tyrimą, kūrimą, diegimą ir vartojimą, organizacija tiria, kuria, diegia ir populiarina ne tik netechnologines, socialines inovacijas, bet ir naujas technologijas, kurios užtikrina lankstesnį produktų ir procesų pasiekiamumą ir jų naudojimo efektyvumą, prisideda prie mažiau galimybių turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Siekdamas, kad visuomenė koncentruotųsi į inovacijas socialinei naudai, 2023 metais VšĮ „Socialinis architektas“ įgyvendino projektą „SOCIALINIO VERSLO INOVACIJA-SOCIALINIAI KOOPERATYVAI“ Nr. IJPA05055. Projekto tikslas  - užtikrinti jaunimui aktualios socialinės inovacijos „Socialiniai kooperatyvai“, įtraukiančios mažiau galimybių turintį jaunimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką, populiarinimą Lietuvoje. Projekto metu organizuotas 3 -jų mokymų ciklas „Socialiniai kooperatyvai- nauda jaunimui“ 16-29 metų amžiaus tikslinės grupės nariams. Mokymuose dalyvavo virš 30 jaunų asmenų, taip pat projekto metu parengta „Socialinių kooperatyvų kūrimo Lietuvoje metodika“ su rekomendacijomis ir praktiniais patarimais kaip steigti ir vystyti socialinius kooperatyvus Lietuvoje. Metodika skatina inovatyvaus socialinio verslo modelio tinkamo jauniems asmenims diegimą Lietuvoje.  2023 metų projektas užtikrina ir tęsia 2022 metais pradėta diegti bei populiarinti Lietuvos jaunimo tarpe naują ir perspektyvią inovatyvaus socialinio verslo formą. Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjo ir projekto partneriai Baltijos regiono romių asociacija, Socialinių inovacijų asociacija, Lietuvos inovacijų centras, Dirbančių neįgaliųjų asociacija. Vienas iš strateginių projekto tikslų yra paskatinti Lietuvos jaunimą domėtis inovacijomis bei socialinių kooperatyvų steigimo potencialu.  Projekto tikslinę grupę sudarė daugiau nei 30 (16-29 m.) jaunų asmenų, kurie turi mažiau galimybių, yra tautinių mažumų, neįgaliųjų bendruomenės atstovai. Projektą remia Jaunimo reikalų agentūra, kuri suteikė projektui 12.000 eurų paramą.

Atgal