VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.11.25. Skelbimai

Laimuti, 

Daug nueita kelių, nudirbta daug darbų. 

Gerumo sklidina Tavoji siela nenuilsta... 

Tad skubančioje Gimties dienoje linkime – 

Te išdalintas gėris Laime Tau sugrįžta.

Te niekad neapleis Energija sparnuota, 

Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis. 

Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, 

Te niekad pavargti Tau neleis.

 

Sveikinimus siunčia: Irena ir Dalia

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perku Mišką. Moku iki 20 000 € už hektarą. Atsiskaitau sąžiningai ir greitai. Miškininkas Vitalijus.Tel. nr.: 8 610 30 722.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kauno rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-rajono-savivaldybeje.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 10101010598 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl. 71, 109620242017/10100650185 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 46, 440044367673 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Epušės g. 12, 7994005380290024 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 10G, 440002428873 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440031028178/440048675434 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl. 75, 10101010598/440010622752 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl. 71, 4400145559607704/440025607167 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 17A, 793700010404/440042742898 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 19, 440058500666 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 33, 794000040149 Vilniaus m. sav. Neravų k. Sniegenų g. 2C, 799570021011 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 37, 440044367673 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Epušės g. 12, 10100670027 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gariūnų g., 440022402708 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gariūnų g. 69, 10101580611 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 26A, 440029037972 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 3, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 4400291013087603 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 3-1, 440022121546 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g., 797000020052 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440020594914 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440030492078 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Baltosios Vokės g. 61, 7995100290170002 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 31-1, 440003377446 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pilaitės Sodų g. 1, 440044614531 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rusokų g. 3, 4400291013087603 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 3-1, 440029037972 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 3, 440018403744 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440049302156 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krautuvių g. 1, 10100820101 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 33, 10101620803 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 7994005380180077 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 10G, 7994005380290002 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 10G, 440023207963/419600094018 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 48, 10100670027 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gariūnų g., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 10101580305 Vilniaus m. sav. Nemėžio k., 440019411473 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 7995300330170002 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 29-2,  10101650050 Vilniaus m. sav. Mačiuliškių k., 416208000001 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 50, 440025807514 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 412205000050 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dobrovolės g. 6, 440025812557 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440002068155/109600252015 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 44, 440051345109 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 26B, 440051345141 Vilniaus m. sav. Nemėžio k., 10100760165 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 11, 799440004015/440022133108 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 35A, 10101640242/10101640239 Vilniaus m. sav. Račkūnų k., 10101620797 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 10101620745 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440000385716 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440016137670 Vilniaus m. sav. Nemėžio k., 440024956300 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Lentvario g. 1E, 440008950442/10100760410 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirklių g. 5, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440019504000 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pilaitės Sodų 1-oji g. 20, 793700020261 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 31, 7995100290170003 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 31-3, 797000020024 Vilniaus m. sav. Račkūnų k., 440024805603/440022628284/10100842261 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Baltosios Vokės Sodų g. 6, 10100760403 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirklių g. 9, 10100760394 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 247, 440019805604 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g., 411009080121 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pilaitės Sodų 1-oji g. 18, 440028014293 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukos g. 24, 7994005380180078/7994005380180082/7994005380180048/7994005380180083 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 10G, 440029037818 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 5, 416208000112 Vilniaus m. sav. Nemėžio k., 10101580303 Vilniaus m. sav. Nemėžio k., 416208000043 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 42A, 440020594914 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440041791200 Vilniaus m. sav. Grigiškių m., 440032092341 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440032091122 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Abiejų Tautų Respublikos pl. 19, 412205000262 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440044615772 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rusokų g. 7, 799500023018/793700010427 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 21, 793700020460 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Paupio g. 10, 797000020213 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 61B;Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mardasavo g. 59;Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 29;Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 10G; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 3;Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 31;Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 17A;Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 9, 440027797019 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 793700010470 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 29, 7995300330170004 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 29-4, 440050921492 Vilniaus m. sav. Neravų k., 440050937861 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirklių g. 36, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440021579184 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl., 440044639404 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440025994718 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440021579162 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl., 440043778498 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440043933432 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440031028389 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440043772227 Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija, 440038934328 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440055928796 Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija, 440038384280 Vilniaus m. sav. Didžiųjų Gulbinų k., 440041019283 Vilniaus m. sav. Didžiųjų Gulbinų k., 440018403744 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440000685936 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 799530032012 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 19, 440047021825/440049148449 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 50A, 10100820043 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 49, 10101620831 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 412205000238 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440015778651 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440049302156 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krautuvių g. 1, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 10101580607 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 42B, 10101580619 Vilniaus m. sav. Nemėžio k., 440058500666 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 33, 10101700222 Vilniaus m. sav. Pavilionių k., 440015900386 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukrainiečių g. 2, 419630173017/440030507416 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 50, 797000020210 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440025812557 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 794000040011 Vilniaus m. sav. Mačiuliškių k., 440045148770/440057490254 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rusokų g. 15, 440058500666 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 33, 440020777686 Vilniaus m. sav. Grigiškių m., 440029037672 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 7, 10100840239 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Baltosios Vokės Sodų g. 14, 440029528040 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 362, 793700010404 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 19, 440054043922 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krautuvių g. 37, 440054044152 Vilniaus m. sav. Kadriškių k., 440020594914 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440038901288 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440041248899 Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija, 440038328548 Vilniaus m. sav. Didžiųjų Gulbinų k., 440044369946 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440021579095 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dangeručio g., 440007047192 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 440016111854 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440051895355 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440047301762 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirklių g. 32, 440056250350 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440021501000 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Kadriškių g. 1A,  440028014144 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440044368905 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 440031955723 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 799590037011 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 6, 10101580303 Vilniaus m. sav. Nemėžio k.,  416208000113 Vilniaus m. sav. Nemėžio k, 440045369595 Vilniaus m. Vilkiškės g. 12E, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440041019161 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl. 77, 440044614500 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rusokų g. 9, 440026499004/440026499732 Vilniaus m. sav. Dobrovolės k., 419640035013/440027912241 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 60, 440015778651 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 4400304743142501 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 9-1, 440029037450 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Markiškių g. 9, 440018403744 Vilniaus m. sav. Vilniaus m., 414210000111/419640034016 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pergalės g. 52, 10101650024 Vilniaus m. sav. Mačiuliškių k., 10100760025 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr., 440022121082 Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 7B, 440018448016 Vilniaus m. sav. Keturiasdešimt Totorių k., 440038384260 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Molėtų pl. 79,  ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-423patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Vilniaus miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440044615318 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rusokų g. 11, 440051263033 Vilniaus m. sav. Didžiųjų Gulbinų k., 440041465569 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440015271539 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g.,  440038381823 Vilniaus m. sav. Didžiųjų Gulbinų k., 440020332301 Vilniaus m. sav. Neravų k., 440029528207 Vilniaus m. sav. Tarandės k., 440031518491 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440031518464 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440028431043 Vilniaus m. sav. Tarandės k., 440038011208 Vilniaus m. sav. Tarandės k., 440041248088 Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija, 440028014271 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440047900592 Vilniaus m. sav. Didžiųjų Gulbinų k., 440031546053 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., 440014546739 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sangrūdos g., 440031545989 Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 3-424patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Marijampolės savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 515700030081 Marijampolės sav. Mokolų k. Sodų g. 2, 519000010146 Marijampolės sav. Obelinės k. Obelinės 2-oji g. 6, 440048830826 Marijampolės sav. Balsupių k., 517400060258 Marijampolės sav. Čisavos k., 513400010010 Marijampolės sav. Dambavos k., 440059085432 Marijampolės sav. Margavos k., 440011285468 Marijampolės sav. Smilgių k., 440005455806 Marijampolės sav. Varnupių k. Piliakalnio g. 17, 513200010119/189510050012 Marijampolės sav. Veselavos k. 5, 440047423292 Marijampolės sav., Marijampolės sav. teritorija, 440049761800 Marijampolės sav., Marijampolės sav. teritorija, 440047438617 Marijampolės sav., Marijampolės sav. teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 7848-0002-0022; 7840-0002-0070; 7840-0001-0013; 4400-5218-9041; 4400-5218-9530; 4400-2241-3734 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Telšių vėjo jėgainės“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Telšių vėjo jėgainės“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

A-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3859-9154, teritorijos plotas 13.7445 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Kantenių k.

B-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5212-1774, teritorijos plotas 5.1707 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

B-2 žemės sklypo unikalus Nr. 7840-0001-0165, teritorijos plotas 8.8037 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

B-3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5220-4347, teritorijos plotas 7.6701 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

B-4 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5215-4966, teritorijos plotas 7.3363 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

J-1 žemės sklypo unikalus Nr. 7840-0002-0005, teritorijos plotas 13.3690 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7848-0002-0022; 7840-0002-0070; 7840-0001-0013; 4400-5218-9041; 4400-5218-9530; 4400-2241-3734, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Telšių vėjo jėgainės“, juridinio asmens kodas 304986020, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 7848-0002-0022; 7840-0002-0070; 7840-0001-0013; 4400-5218-9041; 4400-5218-9530; 4400-2241-3734; 4400-0615-8021; 6104-0006-0074; 4400-3862-8190; 4400-1463-5430; 6104-0007-0130; 6104-0007-0032; 6104-0006-0122; 4400-0783-8068; 4400-2446-9132; 7840-0002-0009; 4400-2241-3578; 4400-0055-5244; 6104-0006-0135; 7840-0001-0160; 7840-0002-0027 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Telšių vėjo jėgainės“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Telšių vėjo jėgainės“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

A-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3859-9154, teritorijos plotas 13.7445 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Kantenių k.

B-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5212-1774, teritorijos plotas 5.1707 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

B-2 žemės sklypo unikalus Nr. 7840-0001-0165, teritorijos plotas 8.8037 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

B-3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5220-4347, teritorijos plotas 7.6701 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

B-4 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5215-4966, teritorijos plotas 7.3363 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

H-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0530-4914, teritorijos plotas 5.1692 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

J-1 žemės sklypo unikalus Nr. 7840-0002-0005, teritorijos plotas 13.3690 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

J-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3891-1832, teritorijos plotas 52.8547 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

J-3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3891-1832, teritorijos plotas 52.8547 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

L-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6072-8376, teritorijos plotas 18.0542 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7848-0002-0022; 7840-0002-0070; 7840-0001-0013; 4400-5218-9041; 4400-5218-9530; 4400-2241-3734; 4400-0615-8021; 6104-0006-0074; 4400-3862-8190; 4400-1463-5430; 6104-0007-0130; 6104-0007-0032; 6104-0006-0122; 4400-0783-8068; 4400-2446-9132; 7840-0002-0009; 4400-2241-3578; 4400-0055-5244; 6104-0006-0135;  7840-0001-0160; 7840-0002-0027, nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Telšių vėjo jėgainės“, juridinio asmens kodas 304986020, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

-----------------

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Gaidynės k., unikalus Nr. 6717-0004-0043, plotas 17.4700 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212529.30, Y: 530225.01).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 221-256 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0200).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 221-256 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0200; 6717-0004-0209; 6717-0004-0073; 6717-0004-0091. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k., unikalus Nr. 6717-0004-0196, plotas 1.2600 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6213126, Y: 529362).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 219 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0206).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 219 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0091; 6717-0004-0073; 6717-0006-0030; 6717-0006-0026; 6717-0006-0042; 6717-0006-0060; 6717-0006-0075; 6717-0004-0032; 6717-0004-0027; 6717-0004-0220. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k., unikalus Nr. 6717-0006-0049, plotas 1.9200 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212959.25, Y: 528710.27).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 228 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 228 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0006-0042; 6717-0006-0030; 6717-0005-0109; 6717-0004-0032. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 4400-0262-3098, plotas 11.2900 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212436.70, Y: 528273.71).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 180 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų ir juose esančių gyvenamųjų pastatų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0006-0042; 6717-0006-0030; 6717-0007-0623; 4400-0762-1089; 6717-0007-0561 su gyv. pastatu 6797-6006-6103; 6717-0005-0109. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo Atgal